Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và cơ bản khác.

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Kiến thức cơ bản về những nguyên lý cơ bản để phân tích các chỉ tiêu sinh hóa trong phòng thí nghiệm.

-   Kiến thức cơ bản về phương pháp thống kê và phương pháp nghiên cứu khoa học trong Nông nghiệp.

-   Kiến thức cơ bản về sinh lý, dinh dưỡng và di truyền của cây trồng, vật nuôi và thủy sản.

-   Kiến thức cơ bản về hệ sinh thái trong nông nghiệp và môi trường.

3. Khối kiến thức chuyên ngành

    Kiến thức nâng cao về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, khuyến nông và hệ thống canh tác.

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Áp dụng và chuyển giao kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.

-   Cải thiện sản xuất nông nghiệp bằng áp dụng kỹ thuật nông nghiệp kết hợp các giải pháp kinh tế và tiếp thị, từ đó nâng cao thu nhập của nông dân.

-   Thực hiện nghiên cứu khoa học ứng dụng.

-   Đề xuất vấn đề/giải pháp và đóng vai trò chỉ đạo để đạt mục tiêu đề ra – có năng lực cơ bản của một nhà quản lý.

-   Huấn luyện các thành viên, nhóm ở các cấp độ khác nhau về SX nông nghiệp.

-   Hợp tác với các ngành chuyên môn khác.

2. Kỹ năng mềm

-   Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-   Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản, khai thác và sử dụng Internet.

Làm việc độc lập:

-   Xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp.

-   Tự học để nâng cao kiến thức.

Có kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm:

-   Hiểu biết tiến trình thành lập nhóm và vòng đời của nhóm; tóm tắt nhiệm vụ và các quy trình hoạt động nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm; giải thích các mục tiêu, nhu cầu, và đặc tính (cách làm việc, sự khác biệt về văn hóa) của từng cá nhân thành viên trong nhóm; làm rõ các điểm mạnh và điểm yếu của nhóm; chỉ ra các quy tắc liên quan đến tính bảo mật, bổn phận của từng thành viên trong nhóm.

-   Khái quát các mục tiêu và công việc cần làm, đưa ra kế hoạch và tạo điều kiện cho các cuộc họp nhóm có hiệu quả; xác định các nguyên tắc của nhóm, lập kế hoạch, lên chương trình và thực hiện một đề án, đưa ra các giải pháp cho các vấn đề (tính sáng tạo và đưa ra quyết định). Thực  hành  làm  việc  trong  nhiều  loại  nhóm  khác  nhau  (nhóm  trong  ngành,  liên ngành,…).

Giao tiếp:

-   Xác định các tình huống giao tiếp, giải thích một chiến lược giao tiếp.

-   Áp dụng thực hành chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử, sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử khác nhau (thư điện tử, trang web, hội thảo online.)

-   Thực hành chuẩn bị thuyết trình và phương tiện hỗ trợ với ngôn ngữ, phong cách, thời gian, và cấu trúc phù hợp; sử dụng các phương tiện giao tiếp không bằng văn bản hay lời nói (cử chỉ, ánh mắt, tư thế); lựa chọn trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả.

III. Thái độ

-   Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê, sự thích nghi đối với sự thay đổi, sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập, sự sẵn sàng làm việc với người khác, biết xem xét và chấp nhận các quan điểm khác.

-   Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp của ngành nghề mình theo đuổi, nhận thức được vị trí, vai trò tầm quan trọng của các tiểu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của mình, có thái đúng mực với những sai lầm của mình.

-   Luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp.

-   Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

 

-   Ứng xử và xử lý những thay đổi, cập nhật mới một cách phù hợp, hiệu quả.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 556

Hôm qua 820

Tuần này 4196

Tháng này 22672

Tất cả 490887