THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUI 2020
Mã trường tuyển sinh: TCT

« Nhấp vào đây để tham khảo Đề án tuyển sinh 2019 -2020 »

(Nhấp vào các thông tin bên dưới để xem chi tiết)

Tổng chỉ tiêu dự kiến: 8.900 (trong đó đào tạo tại Khu Hòa An: 580)

- Bao gồm: 82 ngành chương trình đào tạo đại trà; 02 ngành chương trình tiên tiến và 08 ngành chương trình chất lượng cao.

- Không nhân hệ số môn thi và không xét học lực, hạnh kiểm.

- Chế độ ưu tiên, tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển thẳng: áp dụng theo Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020 của Bộ GD&ĐT.

- Đối với các ngành đào tạo tại khu Hòa An, sinh viên được bố trí học năm thứ 1 và năm thứ 4 tại TP. Cần Thơ, năm thứ 2 và thứ 3 học tại khu Hòa An (cách Cần Thơ 45 Km).

   ›   Danh mục Ngành, tổ hợp và chỉ tiêu tuyển sinh

- Xét tuyển từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020. Đối với ngành Giáo dục Thể chất: ngoài 2 môn văn hóa, thí sinh phải đăng ký dự thi môn Năng khiếu TDTT do Trường ĐHCT tổ chức vào ngày 04/7/2020.

Điều kiện ĐKXT: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 do Bộ GD&ĐT quy định (các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT xác định; các ngành khác do Trường ĐHCT xác định) và không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Đối với ngành Giáo dục thể chất, môn Năng khiếu TDTT phải đạt từ 5,0 điểm trở lên (thang điểm 10).

Thời gian ĐKXT: cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia. 

Đối với các ngành đào tạo theo Chương trình tiên tiến và Chương trình chất lượng cao xét tuyển theo 2 phương thức sau:

* Phương thức A:

- Xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020.

- Điều kiện ĐKXT: thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 do Bộ GD&ĐT quy định, không có môn nào từ 1,0 điểm trở xuống (thang điểm 10). Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ sinh học, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh doanh quốc tế: môn Tiếng Anh phải đạt mức điểm do Trường ĐHCT quy định (sẽ công bố sau).

- Thời gian ĐKXT: cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia

* Phương thức B:

- Xét tuyển từ thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2020 đã nộp hồ sơ nhập học vào Trường ĐHCT có nguyện vọng chuyển sang học chương trình tiên tiến hoặc chương trình chất lượng cao.

- Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: thí sinh có kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 của một trong các tổ hợp môn xét tuyển. Ngoài ra, đối với ngành Công nghệ sinh học, ngành Ngôn ngữ Anh, ngành Kinh doanh quốc tế: thí sinh phải có kết quả kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào (do Trường ĐHCT tổ chức sau khi nhập học) hoặc Chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trở lên.

Thời gian ĐKXT: Sau khi nhập học vào Trường.

Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực.

- Nguyên tắc xét tuyển:

 • Thí sinh được ĐKXT không giới hạn số nguyện vọng, số trường và phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp (ưu tiên 1 là nguyện vọng cao nhất). Trong xét tuyển đợt 1, đối với từng trường, ngành, thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo kết quả thi, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký. Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn.

 • Điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp môn thi trong cùng 1 ngành là bằng nhau và được xác định theo ngành.

Đối với ngành có chuyên ngành: sau khi trúng tuyển ngành đăng ký, thí sinh sẽ được đăng ký chọn chuyên ngành khi nhập học. Trường căn cứ nguyện vọng của thí sinh, điểm xét tuyển và chỉ tiêu để xét chuyên ngành. Tên ngành được ghi trên Bằng tốt nghiệp, tên chuyên ngành được ghi trên Quyết định tốt nghiệp và bảng điểm Kết quả học tập toàn khóa.  

Xét tuyển Đợt 1: thực hiện theo quy định của Quy chế Tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2020. Trường ĐHCT sẽ thông báo sau khi Bộ GD&ĐT ban hành các văn bản Hướng dẫn.

Xét tuyển Đợt bổ sung: nếu có xét tuyển bổ sung, Trường sẽ thông báo sau khi có kết quả xét tuyển Đợt 1.  

* Các ngành đào tạo đại trà năm học 2020-2021 (áp dụng theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015)

- Nhóm 1: 9.800.000 đồng/năm học, bao gồm:

+ Các ngành thuộc các Khoa, Viện, Bộ Môn sau: Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn (trừ chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch thuộc ngành Việt Nam học); Khoa Kinh tế; Khoa Luật; Khoa Nông nghiệp (trừ ngành Công nghệ thực phẩm và ngành Công nghệ Sau thu hoạch); Khoa Phát triển nông thôn (trừ ngành Công nghệ Thông tin, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Kỹ thuật xây dựng); Khoa Thuỷ Sản (trừ ngành Công nghệ Chế biến thủy sản); Khoa Ngoại ngữ, Khoa Khoa học Chính trị (trừ các ngành sư phạm được miễn học phí); Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

+ Ngành Quản lý công nghiệp (Khoa Công nghệ).

- Nhóm 2: 11.700.000 đồng/năm học, bao gồm:

+ Các ngành thuộc các Khoa, Viện sau: Khoa Công nghệ (trừ ngành Quản lý công nghiệp); Khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên; Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Khoa Khoa học Tự nhiên; Viện NC&PT Công nghệ sinh học;

+ Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch thuộc ngành Việt Nam học (Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn); Ngành Công nghệ thực phẩm, ngành Công nghệ Sau thu hoạch (Khoa Nông nghiệp); Ngành Công nghệ chế biến thuỷ sản (Khoa Thuỷ sản); Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp, ngành Kỹ thuật Công trình Xây dựng, ngành Kỹ thuật xây dựng (Khoa Phát triển nông thôn).

- Nhóm ngành sư phạm: Miễn học phí cho những học phần trong chương trình đào tạo. Những học phần ngoài chương trình đào tạo, hoặc học cải thiện điểm phải đóng học phí theo quy định.

- Lộ trình tăng học phí dự kiến theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP:

Năm học

Nhóm 1

Nhóm 2

2021-2022

1.080.000 đồng/sinh viên/tháng

1.290.000 đồng/sinh viên/tháng

* Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến:

- Ngành Công nghệ sinh học và ngành Nuôi trồng thủy sản: Nhân hệ số 2,2 lần mức học phí của ngành thuộc chương trình đào tạo đại trà tương ứng.

- Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học.

* Các ngành đào tạo chương trình chất lượng cao: Mức học phí được giữ cố định trong suốt khóa học và bình quân theo mỗi ngành tuyển sinh năm 2020 như sau:

- Ngành Kinh doanh quốc tế, ngành Tài chính – Ngân hàng, ngành Ngôn ngữ Anh: 27 triệu đồng/năm học.

- Ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ Kỹ thuật hóa học, ngành Công nghệ Thực phẩm, ngành Kỹ thuật Điện, ngành Kỹ thuật Xây dựng: 28 triệu đồng/năm học

* Học sinh, sinh viên diện xét tuyển thẳng:

- Học bồi dưỡng kiến thức: 8.000.000 đồng/năm học.

- Vào đại học chính quy: Nhân hệ số 1,3 lần mức học phí chương trình đào tạo đại trà tương ứng. Hệ số nhân được giữ cố định trong suốt khóa học

   ›  Các chính sách ưu tiên

   ›  Chương trình tiên tiến

   ›  Chương trình chất lượng cao

 

 

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Trường ĐH Cần Thơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, do đó thí sinh muốn Đăng ký xét tuyển vào Trường thì ghi các nguyện vọng vào Phiếu ĐKXT và nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2020, Trường ĐHCT tuyển sinh 82 mã ngành; trong đó 10 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. KHÔNG NHÂN HỆ SỐ MÔN THI KHÔNG PHÂN BIỆT TỔ HỢP XÉT TUYỂN (Tổ hợp khác nhau được xét tuyển như nhau). → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Tất cả các ngành tuyển sinh của Trường ĐHCT đều xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020:Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào năm 2020 do Bộ GD&ĐT quy định (các ngành đào tạo giáo viên do Bộ GD&ĐT xác định; các ngành khác do Trường ĐHCT → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • Tuyển sinh các ngành sư phạm có yêu cầu về học lực không? +

  Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển đại học chính quy bằng Kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 do đó đối với các ngành sư phạm, chỉ xét điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & → Xem chi tiết
 • 1
 • 2