Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương : 

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và cơ bản khác.

2. Khối kiến thức cơ sở ngành 

-   Kiến thức cơ bản về vi sinh , hóa sinh, hóa lý và kỹ thuật điện.

-   Kiến thức cơ bản về phương pháp NCKH trong ngành CNTP.

-   Kiến thức về các quá trình truyền vật chất và năng lượng trong CNTP.

-   Kiến thức cơ  bản về đọc bản vẽ và vận hành máy thiết bị chế  biến

-   Kiến thức về bố trí các thí nghiệm trong CNTP và xử lý số liệu thu được.

3. Khối kiến thức chuyên ngành

-   Kiến thức về vi sinh và hóa học thực phẩm; về dinh dưỡng của thực phẩm

-   Kiến thức về các kỹ thuật trong quá trình chế  biến thực phẩm: kỹ thuật chế biến nhiệt, kỹ thuật lạnh, kỹ thuật sau thu hoạch.

-   Kiến thức về các công nghệ chế biến cơ bản trong thực phẩm.

-   Kiến thức thực hành trong phòng thí nghiệm và trong nhà máy.

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Áp dụng kiến thức về toán học, khoa học và cơ khí.

-   Thiết kế thí nghiệm và thực hiện các thí nghiệm, cũng như phân tích và diễn giải các dữ liệu thu nhận được trong quá trình sản xuất và nghiên cứu.

-   Thiết kế một hệ thống, một bộ phận, hoặc một quy trình sản xuất thực phẩm nhằm đáp ứng  nhu cầu về kinh tế, môi trường, xã hội, chính trị, đạo đức, sức khỏe và an toàn, sản xuất được, và tính bền vững.

-   Xác định, xây dựng và giải quyết các vấn đề.

-   Có thái độ về trách nhiệm nghề nghiệp và đạo đức.

-   Nhận dạng, xác định và phân tích được tác động của các giải pháp kỹ thuật trong bối cảnh kinh tế, môi trường và xã hội, toàn cầu để giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực thực phẩm.

-   Có kiến thức về các vấn đề đương đại như biến đổi khí hậu, mối liên quan giữa thực phẩm và môi trường.

-   Sử dụng các kỹ thuật, kỹ năng và công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để giải quyết các vấn đề thực tế trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.

2. Kỹ năng mềm

-   Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản, khai thác và sử dụng Internet..

-   Kỹ năng trình bày, thuyết trình và giao tiếp hiệu quả.

-   Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-   Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc trên nhóm đa ngành.

-   Kỹ năng nghiên cứu: đề xuất, xây dựng đề cương và thực hiện các đề tài khoa học trong lĩnh vực Công nghệ thực phẩm.

III. Thái độ

-   Tự chủ, tự tin và có ý thức học tập suốt đời, chủ động nâng cao trình độ chuyên môn trong các hoạt động học tập, nghiên cứu và ứng dụng kiến thức chuyên môn về Công nghệ thực phẩm.

-   Có lập trường chính trị-tư tưởng rõ ràng; có sự nhạy cảm và nhận thức đúng về các vấn đề kinh tế, xã hội; có khả năng thích ứng với yêu cầu của sự phát triển xã hội và sự thay đổi của công việc.

 

-   Đạo đức: Hiểu biết và có thái độ đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức trách nhiệm công dân, có ý thức trách nhiệm trong công việc và tổ chức kỷ luật tốt.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 556

Hôm qua 820

Tuần này 4196

Tháng này 22672

Tất cả 490887