Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất và an ninh quốc phòng; (ABET-k).

-   Có kiến thức toán học, khoa học và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực cơ khí chung và Cơ khí giao thông; (ABET-a).

-   Có kiến thức về lĩnh vực máy tính và các vấn đề đương đại; (ABET-j).

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Có kiến thức tổng quát và kiến thức cơ sở khoa học và kỹ thuật liên quan đến ngành kỹ thuật cơ khí, vật liệu cơ khí và các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí giao thông; (ABET-a)

-   Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật lên xã hội trong bối cảnh toàn cầu; (ABET-g).

-   Có kiến thức căn bản về điện, điện tử ứng dụng trong kỹ thuật (ABET-a).

3. Khối kiến thức chuyên ngành

-   Có kiến thức về thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí, hệ thống và giải quyết các bài toán kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực cơ khí giao thông; (ABET-c).

-   Có kiến thức về thiết kế máy, phân tích, mô phỏng các kết cấu cơ khí bằng phần mềm máy tính liên quan đến việc thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng thiết bị và phát triển sản phẩm cơ khí; (ABET-c).

-   Có kiến thức về phương pháp bố trí thí nghiệm, thu thập và xử lý số liệu thí nghiệm; (ABET-b).

-   Có kiến thức tiếng Anh/ tiếng Pháp chuyên ngành kỹ thuật (ABET-j).

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Thiết kế, phát triển sản phẩm cơ khí và giải quyết các bài toán kỹ thuật. Có khả năng lập mô hình, phân tích, mô phỏng các kết cấu cơ khí bằng phần mềm máy tính liên quan đến việc thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng thiết bị cơ khí; (ABET-b&c).

-   Xác định và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí; (ABET-d).

-   Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết để giải quyết vấn đề kỹ thuật thực tiễn; (ABET-j).

-   Ứng dụng các kiến thức chuyên môn để thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng thiết bị và phát triển sản phẩm cơ khí; (ABET-c).

2. Kỹ năng mềm

-   Làm việc độc lập và hoạt động nhóm hiệu quả trong các nhóm kỹ thuật để hoàn thành một nhiệm vụ kỹ thuật; (ABET-d)

-   Xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực cơ khí giao thông; (ABET-e)

-   Trình bày và thuyết trình các báo cáo khoa học, các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả; (ABET-g).

-   Đạt trình độ tiếng Anh/ tiếng Pháp tương đương trình độ B1; (ABET-g).

-   Khả năng tự học suốt đời; (ABET-i).

III. Thái độ

-   Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có ý thức phục vụ cộng đồng; (ABET-f).

-   Có ý thức về pháp luật, đạo đức, giữ gìn sức khỏe và quốc phòng. (ABET-l)

-   Ý thức được sự cần thiết của việc học suốt đời; (ABET-i)

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 554

Hôm qua 820

Tuần này 4194

Tháng này 22670

Tất cả 490885