Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất và an ninh quốc phòng; (ABET-l).

-   Có kiến thức khoa học toán học, vật lý và khoa học tự nhiên và khả năng áp dụng  để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí chế biến; (ABET-a).

-   Có kiến thức về lĩnh vực máy tính và các vấn đề đương đại; (ABET-j).

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Có kiến thức tổng quát và kiến thức cơ sở liên quan đến ngành kỹ thuật cơ khí, vật liệu cơ khí và các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí chế biến; (ABET-a).

-   Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật lên xã hội trong bối cảnh toàn cầu; (ABET-h).

-   Có kiến thức căn bản về điện, điện tử ứng dụng trong kỹ thuật (ABET-a).

3. Khối kiến thức chuyên ngành

-   Có kiến thức về phân tích, tính toán và thiết kế một hệ thống, bộ phận hay quá trình trong lĩnh vực cơ khí chế biến, đáp ứng nhu cầu mong muốn của thực tiển xã hội; (ABET-c).

-   Có kiến thức về thiết kế máy, phân tích, mô phỏng các kết cấu cơ khí bằng phần mềm máy tính liên quan đến việc thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng thiết bị và phát triển sản phẩm cơ khí; (ABET-c).

-   Có kiến thức về phương pháp bố trí thí nghiệm, thu thập và xử lý số liệu thí nghiệm; (ABET-b).

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Ứng dụng kiến thức khoa học toán học, vật lý và khoa học tự nhiên và khả năng áp dụng giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực Cơ khí chế biến; (ABET-a).

-   Thiết kế, thực hiện, phân tích và xử lý dữ liệu thí nghiệm trong lĩnh vực Cơ khí chế biến; (ABET-b).

-   Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực tế liên quan đến công việc; (ABET-k).

-   Thiết kế một hệ thống, lập mô hình, phân tích, mô phỏng các kết cấu cơ khí bằng phần mềm máy tính; (ABET-c)

-   Ứng dụng các kiến thức chuyên môn để thiết kế, chế tạo, vận hành, bảo dưỡng thiết bị và phát triển sản phẩm cơ khí; (ABET-c).

2. Kỹ năng mềm

-   Làm việc độc lập và hoạt động nhóm hiệu quả trong các nhóm kỹ thuật để hoàn thành một nhiệm vụ kỹ thuật; (ABET-d).

-   Xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực Cơ khí chế biến; (ABET-e).

-   Trình bày và thuyết trình các báo cáo khoa học, các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả; (ABET-g).

-   Đạt trình độ tiếng Anh/ tiếng Pháp tương đương trình độ B1; (ABET-g).

-   Khả năng tự học suốt đời; (ABET-i).

III. Thái độ

-   Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; nhận thức đúng về vai trò, vị trí, có ứng xử chuyên nghiệp trong công việc và cuộc sống; có ý thức phục vụ cộng đồng; (ABET-f).

-   Có ý thức về pháp luật, đạo đức, giữ gìn sức khỏe và quốc phòng. (ABET-l).

-   Nhận thức được sự cần thiết của việc học suốt đời, cập nhật thông tin và kiến thức chuyên môn cho sự phát triển nghề nghiệp; (ABET-i).

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 970

Hôm qua 987

Tuần này 970

Tháng này 19446

Tất cả 487661