Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-  Có kiến thức cơ bản về khoa học xã hội, khoa học chính trị và pháp luật; người học hiểu rõ chủ trương, đường lối phát triển kinh tế-xã hội của Đảng và Nhà nước; hình thành đạo đức nghề nghiệp, rèn luyện tính trung thực trong công việc và nhận thức được trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội.

-   Có kiến thức cơ bản về giáo dục quốc phòng, sức khỏe, tinh thần yêu nước, ý chí xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu công việc liên quan đến các lĩnh vực kinh tế và quản trị; khởi nghiệp và hội nhập; dịch vụ và du lịch.

-   Có năng lực tiếng Pháp tương đương bậc 3 trong Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, có thể giao tiếp và làm việc hiệu quả trong môi trường đa văn hóa và bối cảnh toàn cầu hóa.

Khối kiến thức cơ sở ngành

-    Kiến thức lý thuyết sâu rộng về ngữ pháp và ngữ âm tiếng Anh và tích lũy lượng từ vựng tiếng Anh đủ để thực hiện chức năng ngôn ngữ tương đương bậc 5 trong Khung năng lực ngoại ngữ (KNLNN) Việt Nam.

-   Kiến thức thực tế về việc vận dụng các kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Anh tương đương bậc 5 trong KNLNN vào việc học tập và nghiên cứu; kiến thức về kỹ năng đọc hiểu mở rộng và kỹ năng viết báo cáo khoa học và các văn bản mang tính học thuật khác bằng tiếng Anh nhằm giúp người học có thể tiếp tục theo học sau đại học ở trong và ngoài nước.

Khối kiến thức chuyên ngành

-   Kiến thức lý thuyết vững chắc về các học phần thuộc lĩnh vực Ngôn ngữ học tiếng Anh nhằm giúp người học có thể nghiên cứu sâu về lĩnh vực Ngôn ngữ học và Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng Anh để có thể theo học sau đại học và học tập suốt đời.

-   Kiến thức lý thuyết về văn hóa các nước trong khu vực và các nước nói tiếng Anh, giao tiếp đa văn hóa, văn chương Anh Mỹ giúp người học làm việc hiệu quả ở các công ty nước ngoài và công ty đa quốc gia trong môi trường đa văn hóa và trong bối cảnh toàn cầu hóa.

-  Kiến thức lý thuyết và kiến thức thực tế về lĩnh vực dịch thuật tiếng Anh giúp người học có thể theo đuổi lĩnh vực nghề nghiệp liên quan đến dịch thuật.

-  Kiến thức về các phương pháp nghiên cứu khoa học, cách viết đề cương nghiên cứu khoa học, cách diễn giải và xử lý số liệu thống kê giúp người học có thể theo học sau đại học hoặc làm công tác nghiên cứu khoa học sau khi tốt nghiệp.

-   Kiến thức thực tế về vận dụng ngôn ngữ học tiếng Anh, văn hóa, văn chương và dịch thuật tích lũy được từ các học phần Seminar chuyên ngành Ngôn ngữ Anh, kiến tập nghiệp vụ và thực tập ngoài trường giúp tăng lợi thế cạnh tranh của người học sau khi tốt nghiệp.

Kỹ năng

 Kỹ năng cứng

 -  Có năng lực ngôn ngữ tiếng Anh tương đương bậc 5 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 -  Có năng lực ngôn ngữ tiếng Pháp tương đương bậc 3 của Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

 -  Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu công việc.

 -  Có kỹ năng giải quyết các vấn đề phức tạp, dẫn dắt, khởi nghiệp, tạo việc làm cho mình và cho người khác.

 -  Phát triển kỹ năng phản biện, phê phán; kỹ năng đánh giá chất lượng công việc sau khi hoàn thành và đánh giá kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.

Kỹ năng mềm

-   Có kỹ năng truyền đạt vấn đề và giải pháp tới người khác tại nơi làm việc; chuyển tải, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong việc thực hiện những nhiệm vụ cụ thể hoặc phức tạp.

-   Phát triển kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc và học tập đa văn hóa.

-   Hình thành và phát triển kỹ năng quản lý công việc, hợp tác, giải quyết vấn đề, đàm phán, và dẫn dắt và ứng dụng thành thạo các kỹ năng này vào quá trình học tập và làm việc.

Thái độ

-  Có ý thức và tinh thần trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị đạo đức, có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp, biết xem xét, tôn trọng và chấp nhận các quan điểm khác biệt.

-  Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp của ngành nghề mình theo đuổi, nhận thức được vị trí, vai trò tầm quan trọng của các tiêu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của bản thân, có thái độ đúng mực với những sai sót của bản thân.

-   Luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp; có phương pháp và phong cách làm việc khoa học; có thái độ cầu tiến và vượt khó; biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn; có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn làm việc.

-   Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân; luôn cập nhật thông tin và kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành của mình để có thái độ ứng xử cũng như xử lý những thay đổi, cập nhật mới một cách phù hợp và hiệu quả.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2024, Trường ĐHCT tuyển sinh 109 mã ngành; trong đó 15 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1