Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

* Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Nắm được các kiến thức cơ bản về khoa học chính trị như chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh; có các kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc;

-   Nắm được kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên như toán học, xác suất thống kê, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-   Nắm được kiến thức về khoa học xã hội và nhân văn, có hiểu biết cơ bản về ngoại ngữ và tin học.

Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Nắm vững kiến thức cơ bản về toán học ứng dụng trong kinh tế như toán kinh tế, thống kê trong kinh tế, kinh tế lượng nhằm đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

-   Nắm vững kiến thức cơ bản về quản trị, kế toán, marketing, luật thương mại giúp người lãnh đạo đưa ra các quyết định nhằm đạt mục tiêu của tổ chức;

-   Nắm vững kiến thức cơ bản về trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản trong hệ thống sản xuất của ngành nông nghiệp;

-   Hiểu rõ về những nguyên lý kinh tế cơ bản để phân tích các hoạt động trong nền kinh tế, nắm bắt được các vấn đề về chính sách có tác động đến tổng thể của nền kinh tế từ đó đưa ra những giải pháp nhằm đạt mục tiêu của tổ chức; hiểu rõ phương pháp nghiên cứu phù hợp trong kinh doanh nông nghiệp.

Khối kiến thức chuyên ngành

-   Hiểu rõ tổ chức sản xuất và kinh doanh nông nghiệp ở trong và ngoài nước, hệ thống tổ chức sản xuất và phân phối nông sản, lương thực của các công ty, tập đoàn đa quốc gia trên thế giới, các phương thức và công nghệ bảo quản và chế chiến hàng nông – thủy sản;

-   Hiểu rõ vai trò, tầm quan trọng của ngành nông nghiệp đối với sự phát triển kinh tế của một quốc gia, có sự hiểu biết về các chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, các chính sách liên quan đến thị trường và giá cả nông sản;

-   Nắm vững về quản trị trong doanh nghiệp như: quản trị sản xuất, quản trị thương hiệu, quản trị chuỗi cung ứng, về kế toán tài chính; Có kỹ thuật thương thuyết tốt và đàm phán một cách hiệu quả trong kinh doanh với các đối tác;

-   Có hiểu biết chuyên sâu về kinh doanh trong nông nghiệp như: phân tích thị trường, lập kế hoạch, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt động kinh doanh.

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

-   Có khả năng diễn đạt lưu loát các vấn đề trong kinh doanh, có kỹ năng giao tiếp và thương thuyết tốt trong kinh doanh. Có khả năng giải quyết được những vấn đề về ra quyết định trong kinh doanh, quản trị các vấn đề trong doanh nghiệp và kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu;

-   Có khả phân tích được toàn bộ hệ thống tổ chức sản xuất và kinh doanh hàng hóa nông nghiệp, các hoạt động tổ chức kinh doanh trong nền kinh tế, khả năng xây dựng chiến lược và thực hiện chiến lược trong kinh doanh nông nghiệp;

-   Phát triển được khả năng phân tích, đánh giá thị trường nông nghiệp, có khả năng xây dựng và tổ chức hệ thống kinh doanh nông nghiệp ở phạm vi trong và ngoài nước. Có khả năng tổ chức các hoạt động marketing để thúc đẩy các hoạt động mua bán hàng;

-   Thực hiện được việc thu thập, xử lý, phân tích và đánh giá các dữ liệu có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh trong nền kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Có khả năng viết báo cáo phân tích và tổng hợp một vấn đề có liên quan đến hoạt động sản xuất và kinh doanh nông nghiệp;

-   Lựa chọn chiến lược nghiên cứu tài liệu, tận dụng việc tra cứu và xác định thông tin bằng cách sử dụng các công cụ thư viện (tài liệu trên mạng, các cơ sở dữ liệu, công cụ tìm kiếm); xác định chất lượng và độ tin cậy của thông tin, chỉ ra những nội dung chính yếu và điểm mới hàm chứa trong thông tin, chỉ ra những trích dẫn về tài liệu tham khảo.

-   Nhận ra ý tưởng và chiến lược thực nghiệm, mô tả được quá trình xây dựng thực nghiệm, liệt kê các thủ tục tiến hành  thực nghiệm và bước kiểm  tra,  thu  thập và phân tích dữ liệu.

Kỹ năng mềm

-   Có khả năng giao tiếp tốt bằng ngoại ngữ; có khả năng sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

-   Có kỹ năng giao tiếp tốt như xác định các tình huống giao tiếp, giải thích một chiến lược giao tiếp; thực hiện được bài thuyết trình bằng điện tử, sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử khác nhau. Có khả năng chuẩn bị thuyết trình và phương tiện hỗ trợ với ngôn ngữ, phong cách, thời gian, và cấu trúc phù hợp; sử dụng các phương tiện giao tiếp không lời có hiệu quả; lựa chọn trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả.

-   Có khả năng làm việc theo nhóm hiệu quả:

-   Hiểu được các giai đoạn của việc thành lập nhóm; tóm tắt nhiệm vụ và các quy trình hoạt động nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm; giải thích các mục tiêu, nhu cầu, và đặc tính (cách làm việc, sự khác biệt về văn hóa) của từng cá nhân thành viên trong nhóm; làm rõ các điểm mạnh và điểm yếu của nhóm; chỉ ra các quy  tắc  liên quan đến  tính bảo mật, bổn phận của từng thành viên trong nhóm;

-   Khái quát các mục tiêu và công việc cần làm, đưa ra kế hoạch và tạo điều kiện cho các cuộc họp nhóm có hiệu quả; xác định các nguyên tắc của nhóm, lập kế hoạch, lên chương trình và thực hiện một đề án, đưa ra các giải pháp cho các vấn đề (tính sáng tạo và đưa ra quyết định), làm  việc  tốt trong  nhiều  loại  nhóm  khác  nhau  (nhóm  trong  ngành,  liên ngành,…).

* Thái độ

-   Thể hiện ý thức và tinh thần trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị đạo đức, có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp, biết xem xét và chấp nhận các quan điểm khác nhau;

-   Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê, sự thích nghi đối với sự thay đổi, thể hiện sự tôn trọng và ý thức chấp hành sự phân công, điều động trong công việc của người quản lý;

-   Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp của ngành nghề mình theo đuổi, nhận thức được vị trí, vai trò tầm quan trọng của các tiêu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của mình, có thái độ đúng mực với những sai lầm của mình;

-   Luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp. Phương pháp và phong cách làm việc khoa học, có thái độ cầu tiến và vượt khó, biết vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn, có khả năng phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn công tác.

-   Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân.  

-   Luôn luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành của mình để có thái độ ứng xử cũng như xử lý những thay đổi, cập nhật mới một cách phù hợp, hiệu quả.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2024, Trường ĐHCT tuyển sinh 109 mã ngành; trong đó 15 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1