Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về KHXH & NV, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và cơ bản khác.

Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Kiến thức về Hóa sinh học, Sinh thái học, Vi sinh vật học, Động vật học và Thực vật học. Biết cách sắp xếp, định danh, phân loại và làm tiêu bản động, thực vật. Có những hiểu biết về việc bảo tồn và khai thác hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên.

-   Các kiến thức về việc tổ chức nghiên cứu khoa học, bố trí thí nghiệm, xử lý các số liệu thí nghiệm từ đó hình thành kỹ năng và PP luận nghiên cứu khoa học.

Khối kiến thức chuyên ngành

-   Các kiến thức chuyên sâu trong lãnh vực sinh học như sinh lý thực vật, sinh lý động vật, di truyền học, sinh học tế bào, sinh học phân tử, sinh học rong.

-   Giải thích được các cơ chế sinh học và khả năng ứng dụng trong thực tiễn.

-   Các kiến thức về nuôi cấy mô thực vật, mô động vật, sinh học miễn dịch, thử nghiệm sinh học, độc chất học môi trường để có thể vận dụng vào các lãnh vực sản xuất, kiểm nghiệm, quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên.

-   Kiến thức trong các lãnh vực CN sinh học, nông nghiệp, thủy sản, môi trường.

Kỹ năng

Kỹ năng cứng

-   Nhận biết một số loài động, thực vật phổ biến ở vùng đồng bằng sông Cửu long; biết cách sử dụng các khóa phân loại để xác định tên loài; cách điều tra, thu mẫu trong thực địa, cách thực hiện các tiêu bản động vật, thực vật.

-   Biết cách bố trí thí nghiệm, thu thập và sàng lọc thông tin, thu thập, xử lý và phân tích dữ liệu.

-   Tiếp cận việc làm thực tế trong lĩnh vực sinh học và sinh học ứng dụng sau khi tốt nghiệp.

Kỹ năng mềm

-   Ngoại ngữ: Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-   Công nghệ thông tin: Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet.

-   Làm việc độc lập: Biết tổ chức thực nghiệm một cách khoa học, tự truy cập thông tin, xử lý và trình bày kết quả.

-   Giao tiếp: Thuyết trình bằng phương tiện điện tử, sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử khác nhau (thư điện tử, trang web, hội thảo online).

-   Làm việc theo nhóm:

    +  Hiểu được nhiệm vụ và các quy trình hoạt động nhóm; xác định đặc tính, vai trò và trách nhiệm của từng thành viên trong nhóm.

    + Chia sẻ thông tin, tranh luận và hợp tác trong nhóm, lập kế hoạch, lên chương trình và giải pháp thực hiện một đề án.

* Thái độ

-   Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê và khả năng thích ứng với sự thay đổi của môi trường làm việc.

-   Chủ động sắp xếp công việc hợp lý, khoa học. Có đạo đức nghề nghiệp, khả năng ứng xử.

-   Luôn cập nhật thông tin trong lãnh vực chuyên ngành. Tự cập nhật kiến thức chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để đáp ứng được nhu cầu công việc.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2022, Trường ĐHCT tuyển sinh 99 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1