Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

* Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác.

Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Kiến thức về Thông tin: Cung cấp những kiến thức về lý luận và phương pháp xác định, đánh giá, tổ chức và quản lý các nguồn lực thông tin.

-   Kiến thức về Thư viện: Cung cấp những môn học về phương pháp phân loại, mô tả, bảo quản các loại hình tài liệu và những kỹ năng nghiên cứu, tổ chức và quản lý các hoạt động của các cơ quan thông tin - thư viện 

-   Kiến thức về CNTT: Cung cấp những kiến thức cơ bản về lập trình, tạo lập và quản lý cơ sở dữ liệu, thiết kế web, sử dụng công nghệ mạng máy tính và kỹ năng ứng dụng các công nghệ hiện đại để tra cứu, quản lý, chuyển đổi dạng các loại hình tài liệu từ truyền thống đến hiện đại.

-   Kiến thức cơ bản về tổ chức và quản lý các cơ quan thông tin, thư viện

Khối kiến thức chuyên ngành

-   Có kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực thông tin và thư viện như các dịch vụ thông tin, tổ chức thông tin, phát triển vốn tài liệu, cũng như có kiến thức về chính sách thông tin, siêu dữ liệu và siêu dữ liệu ứng dụng;

-   Có kiến thức chuyên sâu về ứng dụng CNTT trong thư viện như các hệ thống quản lý thư viện tích hợp, quản lý nguồn tài liệu số, an toàn và bảo mật thông tin, tạo lập cơ sở dữ liệu; ứng dụng và phát triển phần mềm mã nguồn mở;

-   Có kiến thức chuyên sâu về tổ chức và quản lý các cơ quan thông tin, thư viện

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

-   Biết cách xác định và đánh giá giá trị các nguồn tài nguyên thông tin truyền thống  và trực tuyến;

-   Ứng dụng nhiều kỹ thuật khai thác các nhu cầu tin của người dùng tin và trên cơ sở đó tư vấn, đào tạo hoặc hỗ trợ tìm kiếm thông tin thích hợp đáp ứng nhu cầu tin của từng đối tượng bạn đọc;

-   Sử dụng thành thạo các chuẩn quốc tế (AACR2, DDC, LCSH, DUBLIN CODE, MARC21…) về biên mục mô tả nội dung và hình thức của các loại hình tài liệu đang có trên thị trường để xây dựng các CSDL thư mục và toàn văn về tài liệu phục vụ cho việc tra cứu thông tin và chia sẻ dữ liệu thư mục với các tổ chức thông tin thư viện trong và ngoài nước;

-   Sử dụng thành thạo các phần mềm mã nguồn mở để xây dựng các bộ sưu tập tài liệu số; thiết kế website để giới thiệu và khai thác thông tin cho các cơ quan TT-TV; phân tích và đánh giá được cấu trúc của hệ thống thông tin thư viện để có thể quản trị được hệ thống thư viện tích hợp; ứng dụng các công nghệ web vào các công việc chuyên môn;

Kỹ năng mềm

-   Ngoại ngữ: Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-   Trình độ công nghệ thông tin: sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet ; thành thạo máy tính, đặc biệt là các phần mềm thư viện điện tử, phân tích hệ thống, phần mềm nguồn mở …

-   Có kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng giao tiếp nói và viết; và kỹ năng học tập suốt đời

-   Có kỹ năng giao tiếp tốt và hiệu quả trong các tình huống.

* Thái độ

-   Có lập trường tư tưởng vững vàng, có đạo đức và lối sống lành mạnh, có lòng say mê, yêu nghề, nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực thư viện. 

-   Có đạo đức nghề thông tin, tinh thần trách nhiệm với công việc được giao và với người sử dụng trung tâm thông tin – thư viện.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2023, Trường ĐHCT tuyển sinh 89 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1