Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

* Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về  khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác.

Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Có kiến thức về lịch sử, kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, khoa học tự nhiên làm cơ sở cho việc nghiên cứu lịch sử triết học và triết học đương đại.

-   Trang bị kiến thức về logic học, phương pháp nghiên cứu khoa học làm cơ sở cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.

Khối kiến thức chuyên ngành

-   Nắm vững kiến thức về lịch sử triết học và triết học đương đại.

-   Có phương pháp nghiên cứu chuyên sâu về triết học.

-   Trang bị ngoại ngữ chuyên ngành triết học nhằm tạo điều kiện cho người học nghiên cứu sâu những vấn đề triết học.

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

-   Nhận diện các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra, từ đó đưa ra kế hoạch và giải pháp, kiến nghị xử lý thông qua các phương pháp phân tích, so sánh, đối chiếu, xử lý số liệu… xác lập trên cơ sở thế giới quan duy vật và phương pháp luận biện chứng.

-   Nhận diện được các giả thiết để đơn giản hóa các vấn đề phức tạp, lựa chọn các hướng giải quyết phù hợp.

Kỹ năng mềm

-   Trình độ ngoại ngữ: Đạt trình độ ngoại ngữ tương đương trình độ A trở lên.

-   Trình độ công nghệ thông tin: Đạt trình độ tin học ứng dụng tương đương trình độ A trở lên.

-   Hiểu và giải thích các giai đoạn của việc thành lập nhóm, khái quát được mục tiêu và công việc cần làm.

-   Xác định các tình huống giao tiếp, thực hành thuyết trình và sử dụng các phương tiện hỗ trợ trong quá trình thuyết trình.

* Thái độ

-   Thể hiện sự tự tin, nhiệt tình, niềm đam mê trong học tập; sự thích nghi đối với sự thay đổi; có tinh thần làm việc độc lập và sẵn sàng hợp tác khi cần thiết.

-   Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp của ngành mình đang theo đuổi; nhận thức được điểm mạnh của bản thân để phát huy.

-   Chủ động xây dựng kế hoạch và định hướng phát triển cho  bản thân. 

-   Cập nhật kiến thức trong lĩnh vực chuyên ngành để có những thái độ ứng xử và đề xuất hướng xử lý phù hợp, có hiệu quả.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2022, Trường ĐHCT tuyển sinh 99 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1