Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

* Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Vận dụng được các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; kiến thức khoa học xã hội và pháp luật của Nhà nước; kiến thức về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh.

-   Vận dụng được các kiến thức cơ bản về công nghệ thông tin đáp ứng quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khối kiến thức cơ sở ngành

- Vận dụng được các kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn có liên quan đến Triết học để hình thành và phát triển kiến thức chuyên ngành.

- Hình thành tư duy logic và phương pháp nghiên cứu khoa học phục vụ cho việc nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.

Khối kiến thức chuyên ngành

-  Phân tích và đánh giá Triết học phương Đông và Triết học phương Tây qua các thời kỳ lịch sử.

- Phân tích và đánh giá Triết học Mác - Lênin và tư tưởng Triết học Việt Nam.

- Giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên cơ sở thế giới quan, phương pháp luận của Triết học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

- Đánh giá chuyên sâu về Triết học cũng như các lĩnh vực có liên quan.

- Hình thành kỹ năng nghiên cứu khoa học và làm việc chuyên môn.

- Hình thành kỹ năng nhận thức và giải quyết các vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của Triết học.

Kỹ năng mềm

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn.

- Hình thành tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng làm việc độc lập và học tập suốt đời.

- Sử dụng được ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Pháp) ở trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương B1, khung Châu Âu) để giao tiếp và đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành. 

* Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

- Xây dựng lập trường, tư tưởng chính trị vững vàng và trách nhiệm công dân.

- Hình thành thái độ làm việc chuyên nghiệp, tự tin, trách nhiệm và kỷ luật.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2024, Trường ĐHCT tuyển sinh 109 mã ngành; trong đó 15 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1