Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

* Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và một số phần mềm cơ bản khác đáp ứng yêu cầu công việc.

Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Có kiến thức về lịch sử, kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội làm cơ sở cho việc đào sâu, nghiên cứu kiến thức chuyên ngành.

-   Có kiến thức logic, phương pháp nghiên cứu khoa học nhằm trang bị tư duy khoa học, giúp người học tiếp cận nghiên cứu các môn chuyên ngành.

-   Có kiến thức về khoa học giáo dục, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm; nắm được các phương pháp giảng dạy môn học Giáo dục công dân; hiểu rõ vai trò, nhiệm vụ và tầm quan trọng của công tác chủ nhiệm lớp.

Khối kiến thức chuyên ngành

-   Có kiến thức cơ bản, toàn diện, hệ thống về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đạo đức học.

-   Nắm bắt và luận giải những vấn đề lý luận và  thực tiễn của thời đại, của khoa học giáo dục.

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

-   Sử dụng bảng phân phối chương trình, sách giáo viên, những văn bản của Bộ, của Sở để xây dựng kế hoạch dạy học ở từng cấp lớp, biết thiết kế giáo án giảng dạy phù hợp với mục đích, yêu cầu.

-   Tổ chức hoạt động dạy học có tính sư phạm cao; biết vận dụng các phương pháp dạy học và phương tiện dạy học khác nhau nhằm giúp học sinh học tập một cách tích cực và hiệu quả; biết phân tích, đánh giá hành vi của học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp.

-   Nhận thức và có phương pháp giải quyết phù hợp các vấn đề đặt ra trong cuộc sống cả lý luận và thực tiễn.

-   Phân tích, tổng hợp tài liệu trong công tác nghiên cứu khoa học.

Kỹ năng mềm

-   Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-   Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet.

-   Kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp.

* Thái độ

-   Tuyệt đối trung thành với đường lối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

-   Có lòng yêu nghề, yêu khoa học, tận tuỵ vì sự nghiệp giáo dục thế hệ tương lai; có tác phong sinh hoạt mẫu mực, làm tấm gương tốt cho học sinh.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2022, Trường ĐHCT tuyển sinh 99 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1