Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

* Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương:

-  Vận dụng được những kiến thức cơ bản chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam vào trong hoạt động chuyên môn và trong xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

-  Vận dụng được những kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, quốc phòng an ninh, pháp luật, khoa học xã hội và nhân văn, công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu hoạt động nghề nghiệp.

Khối kiến thức cơ sở ngành:

-  Vận dụng được những kiến thức cốt lõi về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, logic học, khoa học giáo dục, tâm lý học lứa tuổi, tâm lý học sư phạm, giáo dục học, phương pháp nghiên cứu khoa học vào hoạt động chuyên môn và nghiên cứu sâu về ngành học.

-  Vận dụng được những kiến thức về đạo đức học; thực hiện công tác chủ nhiệm lớp ở trường phổ thông.

Khối kiến thức chuyên ngành:

-  Vận dụng được những kiến thức từ nâng cao đến chuyên sâu về chính trị, kinh tế, pháp luật và hệ thống chính trị nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và những vấn đề lý luận và thực tiễn của đất nước, thời đại, của khoa học giáo dục để phục vụ công tác dạy học chuyên ngành.

-  Sử dụng thành thạo các phương pháp dạy học hiện đại; phương pháp kiểm tra, đánh giá; phương pháp nghiên cứu khoa học để dạy học môn Giáo dục công dân ở trường phổ thông và nghiên cứu sâu về ngành học.

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

-   Xây dựng được hoạt động dạy học có tính sư phạm cao; nắm vững các kỹ thuật và phương tiện dạy học khác nhau nhằm giúp học sinh học tập một cách tích cực và hiệu quả; đánh giá được thái độ, hành vi của học sinh để có phương pháp giáo dục phù hợp.

-   Xây dựng được các loại kế hoạch trong hoạt động giáo dục, biết thiết kế kế hoạch bài dạy (giáo án) phù hợp môn học và xu hướng thời đại.

-   Sử dụng và khai thác được tài liệu chuyên môn phục vụ cho dạy học và nghiên cứu khoa học; nắm vững phương pháp giải quyết vấn đề, liên hệ giữa lý luận môn học với thực tiễn của đời sống xã hội.

Kỹ năng mềm

-   Đạt được các kỹ năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng giải quyết vấn đề.

-   Sử dụng được một ngoại ngữ ở trình độ bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (tương đương B1, khung Châu Âu)…

-   Sử dụng thành thạo tin học văn phòng và một số phần mềm cơ bản trong dạy học để đáp ứng yêu cầu công việc; phát triển khả năng sử dụng tiếng Việt chuẩn mực, hiệu quả trong hoạt động chuyên môn và giao tiếp hàng ngày; lập kế hoạch định hướng về nghề nghiệp.

*Mức độ tự chủ và trách nhiệm cá nhân

-  Thể hiện năng lực làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm, giải quyết công việc chuyên môn, vấn đề phức tạp trong điều kiện môi trường làm việc thay đổi; hình thành năng lực hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ; chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm.

-   Hình thành ý thức học tập, rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, phẩm chất đạo đức để nâng cao năng lực của bản thân; ý thức chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, nội quy, quy định của cơ quan.

-  Duy trì lòng yêu nghề, yêu khoa học, tận tụy vì sự nghiệp giáo dục; tác phong sư phạm và lối sống mẫu mực để làm tấm gương tốt cho người học.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2023, Trường ĐHCT tuyển sinh 89 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1