Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

Kiến thức:

Khối kiến thức giáo dục đại cương:

-   Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về  khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

Khối kiến thức cơ sở ngành:

-   Kiến thức cơ bản về thiết lập hệ thống tài liệu thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công và quy hoạch giao thông.

-   Kiến thức cơ sở về địa chất công trình, cơ học đất, chất địa, thủy văn công trình đáp ứng được yêu cầu của công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn nhằm đưa ra các giải pháp hợp lý phục vụ cho công tác thiết kế, thi công và quy hoạch công trình cầu đường.

-   Kiến thức cơ bản về các cơ học để tính toán, thiết kế kết cấu công trình cầu đường và các công trình phụ tạm phục vụ cho công tác thi công CTGT.

-   Kiến thức cơ bản về vật liệu xây dựng phục vụ cho công tác thiết kế kỹ thuật, thiết kế thi công và kiểm định công trình giao thông.

Khối kiến thức chuyên ngành:

-   Kiến thức chuyên sâu về kết cấu, phân tích tài liệu kỹ thuật nhằm phục vụ cho công tác thiết kế kỹ thuật kết cấu hạ tầng và thượng tầng công trình giao thông.

-   Kiến thức chuyên sâu về công tác thiết kế, tổ chức thi công CTGT. Đồng thời, có khả khả năng nghiên cứu, phân tích, lựa chọn giải pháp thi công hợp lý.

-   Kiến thức mang tính hệ thống về hoạt động kiểm định và khai thác CTGT.

-   Kiến thức phục vụ cho công tác điều tra, khảo sát, phân tích, dự báo, lựa chọn giải pháp quy hoạch, quản lý dự án, đầu tư xây dựng công trình giao thông.

-   Kỹ năng thực hành cần thiết về thiết kế nền móng, kết cấu cầu thép, kết cấu cầu bê tông cốt thép thường và bê tông cốt thép dự ứng lực, kết cấu nền thượng và nền hạ đường ô tô, kết cấu vỏ hầm; thiết kế tổ chức thi công công trình; thí nghiệm, kiểm tra chất lượng vật liệu và kết cấu công trình cầu, đường, hầm.

Kỹ năng

Kỹ năng cứng:

Lập luận chuyên ngành và giải quyết vấn đề:

-   Tư vấn, khảo sát, thiết kế, phản biện các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng giao thông; quy hoạch hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

-   Tổ chức thi công, chỉ đạo thi công các công trình trong lĩnh vực giao thông.

-   Quản lý điều hành và quản lý khai thác các công trình trong lĩnh vực giao thông.

Thử nghiệm và khám phá tri thức:

-    Xây dựng bảng câu hỏi liên quan đến vấn đề nghiên cứu, xác định mẫu và cỡ mẫu điều tra, khảo sát.

-   Tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích kết quả đạt được.

-   Lựa chọn chiến lược nghiên cứu tài liệu, tận dụng việc tra cứu và xác định thông tin bằng cách sử dụng các công cụ thư viện (tài liệu trên mạng, các cơ sở dữ liệu, công cụ tìm kiếm); xác định chất lượng và độ tin cậy của thông tin, chỉ ra những nội dung chính yếu và điểm mới hàm chứa trong thông tin, chỉ ra những trích dẫn về tài liệu tham khảo.

-   Nhận ra ý tưởng và chiến lược thực nghiệm, mô tả được quá trình xây dựng thực nghiệm, liệt kê các thủ tục tiến hành thực nghiệm và bước kiểm tra, thu thập và phân tích dữ liệu.

Kỹ năng mềm:

-   Có kỹ năng làm việc nhóm :

    +   Với vị trí là thành viên: nhận biết giới hạn công việc, các vấn đề liên quan, các bên liên quan, nhận biết vai trò của cá nhân và các thành viên khác trong nhóm.

    +   Với vị trí là trưởng nhóm: bao quát công việc, phân công, theo dõi, đôn đốc, giải quyết vướng mắc, phân tích, tập hợp, quyết định vấn đề.

-   Có kỹ năng trình bày bằng tiếng Việt các vấn đề kỹ thuật đúng văn phong, chính tả, qui cách văn bản.

-   Có kỹ năng giao tiếp, trình bày trước đám đông một vấn đề kỹ thuật đúng tác phong và chuẩn mực đạo đức phù hợp với Văn hóa Việt Nam bằng tiếng Việt; Giao tiếp thông thường bằng tiếng Anh.

-   Có kỹ năng tìm và tập hợp tài liệu kỹ thuật (bằng tiếng Việt và tiếng Anh) thông qua sách, báo, tạp chí hoặc qua Internet đúng với qui tắc về bản quyền tác giả.

* Thái độ

-   Có thái độ làm việc chuyên nghiệp, khoa học, tự lập kế hoạch và quản lý thời gian cá nhân phù hợp với điều kiện bản thân và vị trí làm việc.

-   Cần cù, chịu khó, vươn tới kiến thức mới, luôn cố gắng vượt qua bằng nổ lực bản thân.

-   Biết quan tâm giúp đỡ đồng nghiệp và những người xung quanh. 

-   Có tinh thần cầu thị, biết nhận sai và sửa sai.

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2021, Trường ĐHCT tuyển sinh 81 mã ngành; trong đó 10 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1