Trường Đại học Cần Thơ
Trang chủ ĐHCTĐiểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Bằng đại học thứ hai và liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, năm 2015
New Page 1

Căn cứ Biên bản số 2032/BB-HĐTS ngày 12 tháng 10 năm 2015 của Hội đồng tuyển sinh, Trường Đại học Cần Thơ thông báo điểm trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh  Bằng đại học thứ hai và Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, năm 2015 như sau:

1. Điểm trúng tuyển Bằng đại học thứ hai và liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học

1.1. Thí sinh trúng tuyển Bằng đại học thứ hai thỏa các điều kiện sau:

- Không có môn thi đạt kết quả từ 1,0 điểm trở xuống.

- Tổng số điểm 2 môn thi từ bằng điểm trúng tuyển trở lên.

- Điểm trúng tuyển của từng ngành (Bảng điểm đính kèm)

1.2. Thí sinh trúng tuyển Liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học thỏa các điều kiện sau:

- Mỗi môn thi phải đạt kết quả từ 5,0 điểm trở lên.

- Tổng số điểm 3 môn thi (kể cả điểm ưu tiên khu vực và đối tượng) từ bằng điểm trúng tuyển trở lên.

- Điểm trúng tuyển của từng ngành (Bảng điểm đính kèm).

2. Phúc khảo tuyển sinh

Thí sinh có nhu cầu phúc khảo nộp đơn xin chấm phúc khảo các môn thi (theo mẫu phúc khảo Bằng 2/ Liên thông, trừ môn Nói):

-  Thời gian: từ ngày 13.10.2015 đến 17g00 ngày 20.10.2015.

-  Địa điểm: Phòng Đào tạo, khu II, đường 3/2, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

-  Lệ phí chấm phúc khảo là 30.000 đồng/môn thi.

-  Dự kiến kết quả phúc khảo công bố ngày 27/10/2015.

3. Những thông tin cần lưu ý

3.1. Thí sinh trúng tuyển đến Phòng Đào tạo nhận Giấy báo trúng tuyển từ ngày 23 - 28/10/2015. Sau ngày 28/10/2015, Trường sẽ gửi Giấy báo trúng tuyển cho các thí sinh chưa đến nhận theo địa chỉ đã ghi trong bao thư.

3.2. Thí sinh nộp hồ sơ nhập học từ ngày 10-11/11/2015 (theo thời gian ghi trong Giấy báo trúng tuyển) tại Phòng Công tác sinh viên; liên hệ với Khoa quản lý để lập kế hoạch học tập từ ngày 10/11/2015; nhập kế hoạch học tập từ ngày 16/11/2015 và đăng ký học phần theo kế hoạch của Trường từ ngày 30/11/2015.          

4. Xét tuyển liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ Vừa làm vừa học

Thí sinh tham gia dự thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ chính quy chưa đủ điều kiện trúng tuyển có thể sử dụng kết quả thi này để xét tuyển liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học hệ vừa làm vừa học. Thông tin chi tiết, thí sinh xem tại website: ctc.ctu.edu.vn hoặc liên hệ với Trung tâm Liên kết đào tạo theo số điện thoại: 0710 3831 634;   0710 3734 370; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. .

» DANH SÁCH THÍ SINH ĐƯỢC XÉT TUYỂN THẲNG BẰNG 2

» KẾT QUẢ TUYỂN SINH LIÊN THÔNG | DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN LIÊN THÔNG

» KẾT QUẢ TUYỂN SINH BẰNG 2 | DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BẰNG 2

 

 
Kết quả xét tuyển chương trình tiên tiến

Trường thông báo kết quả xét tuyển vào chương trình tiên tiến dựa trên kết quả tổ hợp môn thi thí sinh đăng ký và kết quả thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh như sau:

1. Kết quả xét tuyển vào ngành Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến

Sinh viên có tổng số điểm của một trong 4 tổ hợp môn thi: Toán, Lý và Hóa; Toán, Lý và Tiếng Anh; Toán, Hóa và Tiếng Anh; Toán, Hóa và Sinh (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) đạt từ 19,75 điểm và điểm kiểm tra trình độ Tiếng Anh đạt từ 61 điểm trở lên được tuyển vào ngành Công nghệ sinh học chương trình tiên tiến (Danh sách kèm theo).

Sinh viên được tuyển vào học chương trình tiên tiến ngành Công nghệ sinh học tập trung để được hướng dẫn kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo:

- Thời gian: 14g00 ngày 12 tháng 10 năm 2015.

- Địa điểm: Hội trường 106 - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học (Cổng C).

- Liên hệ: cô Lý Thị Bích Thủy – Văn phòng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học (điện thoại: 0710.3835961 hoặc  0986449268; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

Sinh viên đã đăng ký vào chương trình tiên tiến ngành Công nghệ sinh học nhưng không được xét tuyển, nếu có nhu cầu học chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng thủy sản thì nộp đơn xin xét tuyển bổ sung theo mục 3.

2. Kết quả xét tuyển vào ngành Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến

Sinh viên có tổng số điểm của một trong 4 tổ hợp môn thi: Toán, Lý và Hóa; Toán, Lý và Tiếng Anh; Toán, Hóa và Tiếng Anh; Toán, Hóa và Sinh (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) đạt từ 15,00 điểm và điểm kiểm tra trình độ Tiếng Anh đạt từ 41 điểm trở lên được tuyển vào ngành Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến (Danh sách kèm theo).

Sinh viên được tuyển vào học chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng thủy sản tập trung để được hướng dẫn kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo:

- Thời gian: 14g00 ngày 17 tháng 10 năm 2015.

- Địa điểm: Hội trường 1 – Khoa Thủy sản.

- Liên hệ: cô Trần Thị Hồng Hạnh – Văn phòng Khoa Thủy sản (điện thoại: 0710.3835701 hoặc  0906647552; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ). 
Thông báo xét tuyển bổ sung ngành Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến

Xét tuyển bổ sung ngành Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến

1. Điều kiện nộp đơn và xét tuyển

Sinh viên đã trúng tuyển và nhập học vào Trường Đại học Cần Thơ năm 2015 các ngành có tổng số điểm của một trong 4 tổ hợp môn thi: Toán, Lý và Hóa; Toán, Lý và Tiếng Anh; Toán, Hóa và Tiếng Anh; Toán, Hóa và Sinh (không tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng) đạt từ 15.0 điểm và điểm thi kiểm tra trình độ Tiếng Anh từ 41 điểm trở lên. Trường sẽ tổ chức xét tuyển dựa trên kết quả: tổ hợp điểm môn thi sinh viên đăng ký và kết quả điểm kiểm tra trình độ Tiếng Anh đã công bố.

2. Hồ sơ xét tuyển bổ sung: Mẫu đơn đăng ký xét tuyển và phát hành tại Văn phòng Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ.

3. Thời gian và địa điểm nhận đơn:

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/10/2015.

- Địa điểm: Văn phòng Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Liên hệ: cô Trần Thị Hồng Hạnh – Văn phòng Khoa Thủy sản (điện thoại:  0710.3835701 hoặc  0906647552; email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ).

4. Thông tin chi tiết về ngành Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến tham khảo tại Website: http://caf.ctu.edu.vn/caf/capnhat/files/chuongtrinhtt.pdf

5. Kết quả xét tuyển bổ sung vào học chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng thủy sản sẽ được công bố vào ngày 16/10/2015. Sinh viên có thể liên hệ với Văn phòng Khoa Thủy sản hoặc xem kết quả xét tuyển bổ sung tại các website sau:

- Website của Trường: http://www.ctu.edu.vn/.

- Website của Khoa Thủy sản: http://caf.ctu.edu.vn/caf/index1.php

Sinh viên được tuyển bổ sung vào học chương trình tiên tiến ngành Nuôi trồng thủy sản tập trung để được hướng dẫn kế hoạch học tập trong thời gian tiếp theo:

- Thời gian: 14g00 ngày 17 tháng 10 năm 2015

- Địa điểm: Hội trường 1 – Khoa Thủy sản

Trong khi chờ kết quả xét tuyển bổ sung, ở học kỳ I năm học 2015-2016, sinh viên vẫn học và thi những học phần của ngành đã trúng tuyển và sẽ được xét bảo lưu nếu các học phần tích lũy được có trong chương trình tiên tiến. Trường hợp không được xét tuyển vào học chương trình tiên tiến, sinh viên tiếp tục học ngành đã trúng tuyển vào Trường ĐHCT.

 
New Page 1

KẾHOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG TỪCAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC, NĂM 2015

(Đính kèm Thông báo số610/TB-ĐHCT ngày 08 tháng 4 năm 2015)

TT

Nội dung công tác

Thời gian

Đơn vị
chủ trì

Đơn vị
phối hợp thực hiện

1.

Thông báo tuyển sinh

4/2015

P.Đào tạo

 

2.

Nhận hồ sơ đăng ký

04/5 -19/6/2015
27/7 -07/8/2015

P.Đào tạo

 

3.

Nhập, kiểm tra và xử lý hồ sơ

25/5 -14/8/2015

P.Đào tạo

 

4.

Công bố danh sách thí sinh được dự thi

17/8 -22/8/2015

P.Đào tạo

 

5.

Tổ chức ôn tập

24/8 -05/9/2015

Các đơn vị

P.Đào tạo; P.Quản trị-TB

6.

Phát Giấy báo dự thi cho thí sinh

Từ 09/9/2015

P.Đào tạo

 

7.

Thi tuyển

20/9/2015

P.Đào tạo

Các đơn vị

8.

Xử lý phách

21/9 -25/9/2015

P.Đào tạo

 

9.

Tổ chức chấm thi, xét tuyển

28/9 -09/10/2015

P.Đào tạo

Các đơn vị

10.

Công bố kết quả thi tuyển

15/10 -16/10/2015

P.Đào tạo

 

11.

Xác định mã số sinh viên

19/10/2015

P.Đào tạo

 

12.

Xác định mã số lớp

19/10/2015

P.CTSV

P.Đào tạo

13.

Cung cấp tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý và hộp thư điện tử cho PĐT để gửi đến sinh viên

22/10/2015

TTTT&QTM

 

14.

Gửi bảng kết quả học tập bậc cao đẳng cho các đơn vị

23/10/2015

P.Đào tạo

 

15.

Hội đồng đào tạo liên thông xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ cho từng SV; gửi Biên bản và file kết quả (theo mẫu) cho Phòng Đào tạo

26/10 -13/11/2015

Các đơn vị

P.Đào tạo

16.

Phát giấy báo trúng tuyển

23/10 -28/10/2015

P.Đào tạo

 

17.

Gửi giấy báo trúng tuyển (cho các trường hợp chưa nhận)

30/10/2015

P.Đào tạo

 

18.

Nhận hồ sơ trúng tuyển

10/11-11/11/2015

P.CTSV

 

19.

Phát CTĐT đã xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và các khối lượng kiến thức được miễn trừ cho từng SV; CVHT hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập

10/11-13/11/2015

Các đơn vị

 

20.

SV nhập kế hoạch học tập vào phần mềm trực tuyến

16/11-20/11/2015

Sinh viên

 

21.

SV đăng ký học phần

30/11-20/12/2015 (theo kế hoạch chung của Trường)

22.

Học chính thức

28/12/2015

Sinh viên

 

 


 
free pokerfree poker

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Ngoài ra, Căn hộ Diamond còn được mệnh danh là căn hộ khách sạn do được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, sanh quản lý 3 tòa tháp được lót toàn bộ bằng đá tự nhiên đá hoa cương rực rỡ, sáng bóng, mỗi căn hộ nơi đây cũng đều có 3 mặt thoáng từ phòng khách, phòng ăn, phòng ngủ nhìn hướng ra thành phố tuyệt đẹp

Phòng Đào tạo-Trường ĐHCT
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710. 3600 433
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Thống kê truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1260
mod_vvisit_counterTuần này2560
mod_vvisit_counterTháng này7155
mod_vvisit_counterTất cả1362758
Thiết kế và cập nhật: Trung tâm thông tin và Quản trị mạng - Trường Đại học Cần Thơ