LỊCH ÔN TẬP TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI

VÀ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - NĂM 2017

Lưu ý:

1. Thời gian ôn tập: từ 21/8/2017 đến 05/9/2017 (tối 02/9/2017 nghỉ Lễ, dạy bù vào tối 05/9/2017 tại phòng học đã xếp cho tối 02/9/2017).

2. Nội dung ôn tập theo đề cương chi tiết đã được công bố trên Website Phòng Đào tạo.

3. Thí sinh đã đăng ký ôn tập đến Phòng Đào tạo nhận Phiếu ôn tập từ ngày 15/8/2017 (mang theo biên nhận hồ sơ dự tuyển); và phải mang theo Phiếu này khi đến lớp học để xuất trình khi cần thiết.

4. Thí sinh đã nộp lệ phí ôn tập nhưng thuộc các môn không tổ chức ôn tập liên hệ Phòng Tài vụ (mang theo biên lai nộp lệ phí+CMND) để nhận lại lệ phí đăng ký ôn tập từ ngày 05/9 đến 08/9/2017. (Xem danh sách hoàn lệ phí ôn tập Liên thông | Bằng 2)

5. Lịch ôn tập bố trí tại Khoa Khoa học tự nhiên, Khu 2 - Trường Đại học Cần Thơ. Khoa chịu trách nhiệm phân công 01 nhân viên trực mở cửa phòng học và phát tín hiệu vận hành buổi học:

            - Buổi sáng: Bắt đầu: 07g30; Giải lao: 09g10 - 09g20; Kết thúc: 11g00. 

            - Buổi chiều: Bắt đầu: 13g30; Giải lao: 15g10 - 15g20; Kết thúc: 17g00. 

            - Buổi tối: Bắt đầu: 18g00; Giải lao: 19g30 - 19g40; Kết thúc: 21g00. 

6. Thành phần của các lớp ôn tập :

Tên lớp
(nhắp xem Danh sách lớp)

Gồm thí sinh đăng ký thi vào các ngành

Lớp 1 - LT

Tài chính - ngân hàng; Kinh doanh quốc tế; Marketing

Lớp 2 - LT

Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại

Lớp 3 - LT

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Lớp 4 - LT

Kế toán; Kiểm toán 

Lớp 5 - LT

Sư phạm Toán học

Lớp 6 - LT

Quản lý tài nguyên và môi trường

Lớp 7 - LT

Kỹ thuật công trình xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật cơ khí

Lớp 8 - LT

Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền thông&Mạng máy tính 

Lớp 9 - LT

Kỹ thuật môi trường; Khoa học môi trường; Công nghệ thực phẩm

Lớp 10 - LT

Luật; Việt Nam học

Lớp 11 LT+B2

Ngôn ngữ Anh (Liên thông + Bằng 2); Sư phạm Tiếng Anh (Bằng 2)

Lớp 12 - LT

Sư phạm Tiếng Anh (Liên thông)

Lớp 13 - LT

Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi

Lớp 14 - LT

Thú y; Nuôi trồng thủy sản

Lớp 15 - LT

Sư phạm Ngữ văn 

Lớp 16 - B2

Sư phạm Toán học; Giáo dục Tiểu học; các ngành Khối Kỹ thuật

Lớp 17 - B2

Các ngành Khối Kinh tế

Lớp 18 - B2

Luật; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Ngữ văn; Việt Nam học 

A. Lịch ôn tập các lớp liên thông:

   Lớp 1: Ngành Tài chính - ngân hàng; Kinh doanh quốc tế; Marketing.

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

KTVM -

P.101/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

TC-TTệ

P.104/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

TC-TTệ

P.104/KH

TC-TTệ

P.104/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

 

   - Môn Toán học: GV: Dương Thị Bé Ba, MSCB: 02606; ĐT: 0166 500 3237;

   - Môn Kinh tế vi mô: GV: Lê Bình Minh, MSCB: 2384; ĐT: 0939 127 490;

   - Môn Tài chính-Tiền tệ: GV: Bùi Lê Thái Hạnh, MSCB: 1875; ĐT: 0983 822 704.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn chuyên ngành cho 2 ngành KDQT và Marketing do số lượng đăng ký ít.

 

   Lớp 2: Ngành Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại.

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật 

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

KTVM -

P.101/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Q. Trị học

P.101/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Quản trị học

P.101/KH

Q. Trị học

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

 

   - Môn Toán học; Ghép lớp 1;

   - Môn Kinh tế vi mô; Ghép lớp 1;

    - Môn Quản trị học; GV: Châu Thị lệ Duyên, MSCB: 1781; ĐT: 0939566588.

 

   Lớp 3: Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

KTVM -

P.101/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

KTế DL

P.105/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

KTế du lịch

P.105/KH

KTế DL

P.105/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

 

   - Môn Toán học; Ghép lớp 1;

   - Môn Kinh tế vi mô; Ghép lớp 1;

    - Môn Kinh tế du lịch; GV: Võ Hồng Phượng, MSCB: 1543; ĐT:0939532266.

 

   Lớp 4: Ngành Kế toán, Kiểm toán

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

KTVM -

P.101/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

NL.Kế toán

P.204/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

NL.Kế toán

P.204/KH

NL.Kế toán

P.204/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

   - Môn Toán học; Ghép lớp 1;

   - Môn Kinh tế vi mô; Ghép lớp 1;

   - Môn Nguyên lý kế toán; GV:Phan Thị Ánh Nguyệt, MSCB: 1880; ĐT: 0919.055.841

 

   Lớp 5: Sư phạm Toán học

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

LLDH

P.205/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Giải tích

P.205/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Giải tích

P.205/KH

Giải tích

P.205/KH

LLDH

P.205/KH

LLDH

P.205/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

 

   - Môn Toán học; Ghép lớp 1;

   - Môn Lý luận dạy học Toán; GV: Bùi Phương Uyên, MSCB: 02237; ĐT: 0169 447 5212;

   - Môn Giải tích; GV: Lê Hồng Đức, MSCB: 00038; ĐT: 0913 770 841.

 

    Lớp 6: Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

Toán học

P.102/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

QLMT

P.102/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

QLMT

P.102/KH

QLMT

P.102/KH

Toán học

P.102/KH

Toán học

P.102/KH

QLTN nước

P.102/KH

QLTN nước

P.102/KH

QLTN nước

P.102/KH

 

   - Môn Toán học; GV: Huỳnh Đức Quốc, MSCB: 002693; ĐT: 0939 500 738;

   - Môn Quản lý môi trường; GV: Trương Hoàng Đan, MSCB: 001386; ĐT: 0982 964 989;

   - Môn Quản lý tài nguyên nước; GV: Văn Phạm Đăng Trí, MSCB: 001560; ĐT: 0909 552 092.  

 

    Lớp 7: Các ngành Kỹ thuật công trình XD; Kỹ thuật XD công trình GT; Kỹ thuật điện, điện tử; Kỹ thuật cơ khí

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

SBVL

P.103/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Toán học

P.103/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Toán học

P.103/KH

Toán học

P.103/KH

SBVL

P.103/KH

SBVL

P.103/KH

Bê tông CS

P.103/KH

BêtôngCS

P.103/KH

Bê tông CS

P.103/KH

 

   - Môn Toán học:  GV: Trần Văn Lý; MSCB: 001111; ĐT:  0939 449 216;

   - Môn Sức bền vật liệu: GV: Lê Tuấn Tú, MSCB: 001915; ĐT:  0983 789 949;

   - Môn Bê tông cơ sở: GV: Hồ Ngọc Tri Tân, MSCB: 000504; ĐT:  0918 555 220.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn cơ sở và chuyên ngành cho 2 ngành Kỹ thuật điện, điện tử và Kỹ thuật cơ khí do số lượng đăng ký ít.

 

    Lớp 8: Các ngành Công nghệ thông tin; Hệ thống thông tin; Truyền thông và mạng máy tính

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

CTDL

P.104/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Toán học

P.103/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Toán học

P.103/KH

Toán học

P.103/KH

CTDL

P.104/KH

CSDL

P.104/KH

CTDL

P.104/KH

CSDL

P.104/KH

CSDL

P.104/KH

 

   - Môn Toán học: Ghép lớp 7;

   - Môn Cấu trúc dữ liệu: GV: Phan Huy Cường, MSCB: 1586; ĐT: 0918 707 375;

   - Môn Cơ sở dữ liệu: GV: Nguyễn Minh Khiêm, MSCB: 2479; ĐT: 0168 818 3093.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn Mạng máy tính do số lượng đăng ký ít.

 

    Lớp 9: Các ngành Kỹ thuật môi trường; Khoa học môi trường; Công nghệ thực phẩm

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

Hóa học KTMT

P.105/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Toán học

P.103/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Toán học

P.103/KH

Toán học

P.103/KH

Hóa học KTMT

P.105/KH

Hóa học KTMT

P.105/KH

Xử lý nước

P.105/KH

Xử lý nước

P.105/KH

Xử lý nước

P.105/KH

 

   - Môn Toán học: Ghép lớp 7;

   - Môn Hóa học KTMT: GV: Huỳnh Long Toản, MSCB: 001682; ĐT: 0909 811 775;

   - Môn Xử lý nước&nước thải GV: Phan Thanh Thuận, MSCB: 002259; ĐT: 0909 363 675.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn cơ sở và chuyên ngành cho 2 ngành Khoa học môi trường và Công nghệ thực phẩm do số lượng đăng ký ít.

    Lớp 10: Ngành Luật; Việt Nam học

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

LLNNPLP.201/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Văn học

P.201/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Văn học

P.201/KH

Văn học

P.201/KH

LLNNPLP.201/KH

LLNNPLP.201/KH

Luật DSự P.201/KH

Luật DSự P.201/KH

Luật DSự P.201/KH

 

   - Môn Văn học: GV: Lê Thị Diệu Hà; MSCB: 00119; ĐT: 0908 458 778;

   - Môn Lý luận nhà nước&PL: GV: Huỳnh Thị Sinh Hiền, MSCB: 01699; ĐT: 0918 864 645;

   - Môn Luật dân sự: GV: Tăng Thanh Phương, MSCB: 01713; ĐT: 0125 224 0111.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn cơ sở và chuyên ngành cho ngành Việt Nam học do số lượng đăng ký ít.

 

   Lớp 11: Ngành Ngôn ngữ Anh (Liên thông + Bằng 2); Sư phạm Tiếng Anh (Bằng 2)

Buổi học

Thứ hai

21/8

Thứ ba

22/8

Thứ tư

23/8

Thứ năm

24/8

Thứ sáu

25/8

Thứ bảy

26/8

Chủ nhật

27/8

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

Viết

P.204/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Văn học

P.201/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Văn học

P.201/KH

Văn học

P.201/KH

Đọc hiểu

P.204/KH

Viết

P.204/KH

Ngữ pháp

P.204/KH

Nói

P.204/KH

Ngữ pháp

P.204/KH

 

Buổi học

Thứ hai

28/8

Thứ ba

29/8

Thứ tư

30/8

Thứ năm

31/8

Thứ sáu

01/9

Thứ bảy

02/9

Chủ nhật

03/9

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

Viết

P.204/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Văn học

P.201/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Văn học

P.201/KH

Văn học

P.201/KH

Đọc hiểu

P.204/KH

Đọc hiểu

P.204/KH

Nói

204/KH

Nghỉ Lễ

Ngữ pháp

P.204/KH

Buổi học

Thứ hai

04/9

Thứ ba

05/9

 

 

 

 

 

Tối 18.00g đến 21.00g

Nghỉ Lễ

Nói

P.204/KH

 

 

 

 

 

   - Môn Văn học:          Ghép lớp 10;

   - Môn Ngữ pháp:        GV: Vương Lê Thiên Thanh,                 MSCB: 00187;             ĐT: 0919 462 033;

   - Môn Đọc hiểu:         GV: Nguyễn Văn Sáu,                           MSCB: 01334;             ĐT: 0939 153 839;

   - Môn Viết:                GV: Huỳnh Chí Minh Huyên,                 MSCB: 01262;             ĐT: 0907 489 484;

   - Môn Nói:                 GV: Nguyễn Thị Phương Hồng,             MSCB: 00211;             ĐT: 0121 431 6280.

 

   Lớp 12: Ngành Sư phạm Tiếng Anh (Liên thông)

Buổi học

Thứ hai

21/8

Thứ ba

22/8

Thứ tư

23/8

Thứ năm

24/8

Thứ sáu

25/8

Thứ bảy

26/8

Chủ nhật

27/8

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Văn học

P.201/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Văn học

P.201/KH

Văn học

P.201/KH

LLDHTA

209/KH

LLDHTA

208/KH

LLDHTA

205/KH

 

 

  

Buổi học

Thứ hai

28/8

Thứ ba

29/8

Thứ tư

30/8

Thứ năm

31/8

Thứ sáu

01/9

Thứ bảy

02/9

Chủ nhật

03/9

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Văn học

P.201/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Văn học

P.201/KH

Văn học

P.201/KH

 

 

LLDHTA

205/KH

 

LLDHTA

205/KH

 

Buổi học

Thứ hai

04/9

Thứ ba

05/9

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Tối 18.00g đến 21.00g

 

LLDHTA

205/KH

 

 

 

 

 

   - Môn Văn học: Ghép lớp 10;

   - Môn Lý luận dạy học Tiếng Anh: GV: Nguyễn Văn Lợi, MSCB: 00200; ĐT: 0939 935 042.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn Viết do số lượng đăng ký ít.

 

   Lớp 13: Ngành Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

Bệnh cây

P.202/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Sinh học

P.202/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Sinh học

P.202/KH

Sinh học

P.202/KH

Bệnh cây

P.202/KH

Bệnh cây

P.202/KH

Côn trùng

202/KH

Côn trùng

202/KH

Côn trùng

202/KH

   - Môn Sinh học: GV: Trần Thanh Mến; MSCB: 001974; ĐT: 0907 416 657;

   - Môn Bệnh cây đại cương: GV: Lê Thanh Toàn, MSCB: 002417;  ĐT: 0939 871 679;

   - Môn Côn trùng nông nghiệp: GV: Lê Văn Vàng, MSCB: 002143; ĐT: 0907 717 212.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn cơ sở và chuyên ngành cho ngành Chăn nuôi do số lượng đăng ký ít.

 

   Lớp 14: Ngành Thú y; Nuôi trồng thủy sản

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

Thú y CS

P.203/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Sinh học

P.202/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Sinh học

P.202/KH

Sinh học

P.202/KH

Thú y CS

P.203/KH

Thú y CS

P.203/KH

BTN&BKS

203/KH

BTN&BKS

203/KH

BTN&BKS

203/KH

   - Môn Sinh học: Ghép lớp 13;

   - Môn Thú y cơ sở: GV1: Luu Hữu Mãnh, MSCB: 000357; ĐT: 0918 717 894;

                                   GV2: Trần Ngọc Bích, MSCB: 000394; ĐT: 0972 100 857;

   - Môn Bệnh truyền nhiễm&BKS: GV: Nguyễn Hữu Hưng, MSCB: 000382; ĐT: 0918 392 612.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn cơ sở và chuyên ngành cho ngành Nuôi trồng thủy sản do số lượng đăng ký ít.

 

   Lớp 15: Ngành Sư phạm Ngữ văn  

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

LLDHNV

206/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Văn học

P.201/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Văn học

P.201/KH

Văn học

P.201/KH

LLDHNV

207/KH

LLDHNV

206/KH

VHVN

208/KH

VHVN

206/KH

VHVN

207/KH

   - Môn Văn học: Ghép lớp 10;

   - Môn Lý luận dạy học Ngữ văn: GV: Nguyễn Thị Hồng Nam; MSCB: 00129; ĐT: 0918 486 086;

   - Môn Văn học Việt Nam: GV: Trần Văn Minh; MSCB: 00121; ĐT: 0913 614 723.

 

B.    Lịch ôn tập các lớp Bằng 2:

   Lớp 16: SP.Toán; GD Tiểu học; các ngành Khối Kỹ thuật 

 

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

Vi-Tích phân

P.206/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Vi-Tích phân

P.206/KH

Vi-Tích phân

P.206/KH

Đại số TT

P.206/KH

 

Đại số TT

P.206/KH

 

Đại số TT

P.206/KH

   - Môn Vi Tích phân: GV: Lê Thị Kiều Oanh, MSCB: 000009; ĐT: 0908 164 155;

   - Môn Đại số tuyến tính: GV: Nguyễn Tử Thịnh, MSCB: 002303; ĐT: 0168 337 1499.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn Cơ Nhiệt đại cương cho Khối Kỹ thuật do số lượng đăng ký ít.

 

Lớp 17: Các ngành Khối Kinh tế

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

Toán CC

P.207/KH

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

KTCT

P.207/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

Toán CC

P.207/KH

Toán CC

P.207/KH

 

KTCT

P.207/KH

 

KTCT

P.207/KH

 

   - Môn Toán cao cấp: GV: Lê Thanh Tùng, MSCB: 001518; ĐT:  0909 353 482;

   - Môn Kinh tế chính trị: GV: Trần Thanh Quang, MSCB: 000712; ĐT:  0167 938 5862. 

 

Lớp 18: Các ngành Luật; Sư phạm Địa lý; Sư phạm Ngữ văn; Việt Nam học

Buổi học

Thứ hai

Thứ ba

Thứ tư

Thứ năm

Thứ sáu

Thứ bảy

Chủ nhật

Sáng: 7.30g đến 11.00g

 

 

 

 

 

 

 

Chiều 13.30g đến 17.00g

 

 

 

 

 

 

TLHĐC

P.208/KH

Tối 18.00g đến 21.00g

PLĐC

P.208/KH

PLĐC

P.208/KH

TLHĐC

P.208/KH

 

PLĐC

P.207/KH

PLĐC

P.208/KH

TLHĐC

P.208/KH

   - Môn Pháp luật đại cương: GV: Huỳnh Thị Sinh Hiền, MSCB: 01699; ĐT: 0918 864 645;

   - Môn Tâm lý học đại cương: GV: Phan Thị Mai, MSCB: 00242; ĐT: 0908 987 997.

» Xem chi tiết công văn

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922

Câu hỏi phổ biến

 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Trường ĐH Cần Thơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, do đó thí sinh muốn Đăng ký xét tuyển vào Trường thì ghi các nguyện vọng vào Phiếu ĐKXT (Phiếu này trong bộ hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hạn nộp từ 01/4 đến 20/4). Trường ĐHCT xét tuyển đúng Quy → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2018, Trường ĐHCT tuyển sinh 93 mã ngành; trong đó 5 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Có nhiều tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. KHÔNG NHÂN HỆ SỐ MÔN THI KHÔNG PHÂN BIỆT TỔ HỢP XÉT TUYỂN (Tổ hợp khác nhau được xét tuyển như nhau). → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Tất cả các ngành tuyển sinh của Trường ĐHCT đều xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: - Chỉ tính điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực đối tương (nếu có); - Không nhân hệ số môn thi; - Không xét học bạ, không xét học lực hay hạnh → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. → Xem chi tiết
 • Tuyển sinh các ngành sư phạm có yêu cầu về học lực không? +

  Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển đại học chính quy bằng Kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do đó đối với các ngành sư phạm, chỉ xét điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & → Xem chi tiết
 • 1
 • 2