BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

NĂM 2018

Số TT

Mã ngành

Tên ngành (tên chuyên ngành)

Tổ hợp xét tuyển

Điểm chuẩn trúng tuyển

Chương trình đào tạo đại trà

1

7140202

Giáo dục Tiểu học

A00, C01, D01, D03

19,75

2

7140204

Giáo dục Công dân

C00, C19, D14, D15

21,5

3

7140206

Giáo dục Thể chất

T00, T01

17,75

4

7140209

Sư phạm Toán học

A00, A01, D07, D08

20,75

5

7140210

Sư phạm Tin học

A00, A01, D01, D07

17,25

6

7140211

Sư phạm Vật lý

A00, A01, A02, D29

18,75

7

7140212

Sư phạm Hóa học

A00, B00, D07, D24

19,75

8

7140213

Sư phạm Sinh học

B00, D08

17

9

7140217

Sư phạm Ngữ văn

C00, D14, D15

22,25

10

7140218

Sư phạm Lịch sử

C00, D14, D64

21

11

7140219

Sư phạm Địa lý

C00, C04, D15, D44

21,25

12

7140231

Sư phạm tiếng Anh

D01, D14, D15

21,75

13

7140233

Sư phạm tiếng Pháp

D01, D03, D14, D64

17

14

7220201

Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành:

- Ngôn ngữ Anh;

- Phiên dịch – biên dịch tiếng Anh

D01, D14, D15

21,25

15

7220203

Ngôn ngữ Pháp

D01, D03, D14, D64

16,25

16

7229001

Triết học

C00, C19, D14, D15

19,25

17

7229030

Văn học

C00, D14, D15

18,5

18

7310101

Kinh tế

A00, A01, C02, D01

19

19

7310201

Chính trị học

C00, C19, D14, D15

20,25

20

7310301

Xã hội học

A01, C00, C19, D01

20,25

21

7310630

Việt Nam học, Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

C00, D01, D14, D15

21

22

7320201

Thông tin - thư viện

A01, D01, D03, D29

15

23

7340101

Quản trị kinh doanh

A00, A01, C02, D01

20

24

7340115

Marketing

A00, A01, C02, D01

19,75

25

7340120

Kinh doanh quốc tế

A00, A01, C02, D01

20,25

26

7340121

Kinh doanh thương mại

A00, A01, C02, D01

19,25

27

7340201

Tài chính - Ngân hàng

A00, A01, C02, D01

19,25

28

7340301

Kế toán

A00, A01, C02, D01

19,5

29

7340302

Kiểm toán

A00, A01, C02, D01

18,5

30

7380101

Luật, 3 chuyên ngành:

- Luật hành chính;

- Luật thương mại;

- Luật tư pháp.

A00, C00, D01, D03

20,75

31

7420101

Sinh học, 2 chuyên ngành:

- Sinh học;

- Vi sinh vật học.

B00, D08

14

32

7420201

Công nghệ sinh học

A00, B00, D07, D08

18,25

33

7420203

Sinh học ứng dụng

A00, A01, B00, D08

14,25

34

7440112

Hóa học

A00, B00, D07

15,5

35

7440301

Khoa học môi trường

A00, B00, D07

14,25

36

7460112

Toán ứng dụng

A00, A01, B00

15,25

37

7480101

Khoa học máy tính

A00, A01

15,75

38

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

A00, A01

15,75

39

7480103

Kỹ thuật phần mềm

A00, A01

17,75

40

7480104

Hệ thống thông tin

A00, A01

15

41

7480106

Kỹ thuật máy tính

A00, A01

15,25

42

7480201

Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành:

- Công nghệ thông tin;

- Tin học ứng dụng

A00, A01

18,25

43

7510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

A00, A01, B00, D07

17,25

44

7510601

Quản lý công nghiệp

A00, A01, D01

17,5

45

7520103

Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành:

- Cơ khí chế tạo máy;

- Cơ khí chế biến;

- Cơ khí giao thông.

A00, A01

17,5

46

7520114

Kỹ thuật cơ điện tử

A00, A01

17

47

7520201

Kỹ thuật điện

A00, A01, D07

16,5

48

7520207

Kỹ thuật điện tử - viễn thông

A00, A01

15

49

7520216

Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa

A00, A01

16,5

50

7520309

Kỹ thuật vật liệu

A00, A01, B00, D07

14

51

7520320

Kỹ thuật môi trường

A00, A01, B00, D07

14

52

7520401

Vật lý kỹ thuật

A00, A01, A02

14

53

7540101

Công nghệ thực phẩm

A00, A01, B00, D07

18,75

54

7540104

Công nghệ sau thu hoạch

A00, A01, B00, D07

14,25

55

7540105

Công nghệ chế biến thủy sản

A00, A01, B00, D07

16,75

56

7580201

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01

16

57

7580202

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

A00, A01

14

58

7580205

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

A00, A01

14

59

7580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

A00, A01, D07

14

60

7620103

Khoa học đất

A00, B00, D07, D08

14

61

7620105

Chăn nuôi

A00, A02, B00, D08

14,5

62

7620109

Nông học

B00, D08, D07

15,5

63

7620110

Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành:

- Khoa học cây trồng;

- Công nghệ giống cây trồng.

A02, B00, D07, D08

14,5

64

7620112

Bảo vệ thực vật

B00, D07, D08

16

65

7620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

A00, B00, D07, D08

14

66

7620115

Kinh tế nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

17,5

67

7620116

Phát triển nông thôn

A00, A01, B00, D07

14

68

7620205

Lâm sinh

A00, A01, B00, D08

14

69

7620301

Nuôi trồng thủy sản

A00, B00, D07, D08

15,5

70

7620302

Bệnh học thủy sản

A00, B00, D07, D08

14

71

7620305

Quản lý thủy sản

A00, B00, D07, D08

14,5

72

7640101

Thú y, 2 chuyên ngành:

- Thú y;

- Dược Thú y.

A02, B00, D07, D08

18

73

7720203

Hóa dược

A00, B00, D07

20

74

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

A00, A01, C02, D01

19,75

75

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

A00, A01, B00, D07

15,75

76

7850102

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên

A00, A01, C02, D01

16,5

77

7850103

Quản lý đất đai

A00, A01, B00, D07

15,25

78

7220201H

Ngôn ngữ Anh

D01, D14, D15

19

79

7310630H

Việt Nam học

Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch

C00, D01, D14, D15

19

Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An

80

7340101H

Quản trị kinh doanh

A00, A01, C02, D01

17,5

81

7380101H

Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính

A00, C00, D01, D03

18,75

82

7480201H

Công nghệ thông tin

A00, A01

15

83

7580201H

Kỹ thuật xây dựng

A00, A01

14

84

7620102H

Khuyến nông

A00, A01, B00, D01

14

85

7620109H

Nông học

Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp

B00, D07, D08

14

86

7620114H

Kinh doanh nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

14

87

7620115H

Kinh tế nông nghiệp

A00, A01, C02, D01

14,5

88

7620301H

Nuôi trồng thủy sản

A00, B00, D07, D08

14

Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A)

89

7420201T

Công nghệ sinh học (CTTT)

A01, D07, D08

15,5

90

7620301T

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

A01, D07, D08

15,5

91

7220201C

Ngôn ngữ Anh (CTCLC)

D01, D14, D15

16,5

92

7340120C

Kinh doanh quốc tế (CTCLC)

A01, D01, D07

17,75

93

7480201C

Công nghệ thông tin (CTCLC)

A01, D01, D07

15

94

7510401C

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)

A01, D07, D08

15,5

95

7520201C

Kỹ thuật Điện (CTCLC)

A01, D01, D07

15,5

96

7540101C

Công nghệ thực phẩm (CTCLC)

A01, D07, D08

15

Ghi chú: Đối với những ngành có 2 chuyên ngành trở lên, sinh viên được chọn chuyên ngành sau khi đã nộp hồ sơ nhập học vào Trường.

 

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922

Câu hỏi phổ biến

 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Trường ĐH Cần Thơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, do đó thí sinh muốn Đăng ký xét tuyển vào Trường thì ghi các nguyện vọng vào Phiếu ĐKXT (Phiếu này trong bộ hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hạn nộp từ 01/4 đến 20/4). Trường ĐHCT xét tuyển đúng Quy → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2018, Trường ĐHCT tuyển sinh 93 mã ngành; trong đó 5 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao. Có nhiều tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. KHÔNG NHÂN HỆ SỐ MÔN THI KHÔNG PHÂN BIỆT TỔ HỢP XÉT TUYỂN (Tổ hợp khác nhau được xét tuyển như nhau). → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Tất cả các ngành tuyển sinh của Trường ĐHCT đều xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: - Chỉ tính điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực đối tương (nếu có); - Không nhân hệ số môn thi; - Không xét học bạ, không xét học lực hay hạnh → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo gần giống như chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. → Xem chi tiết
 • Tuyển sinh các ngành sư phạm có yêu cầu về học lực không? +

  Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển đại học chính quy bằng Kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do đó đối với các ngành sư phạm, chỉ xét điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & → Xem chi tiết
 • 1
 • 2