DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI

KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - NĂM 2018

TT SốHS Họ Tên Nữ Ngày sinh ĐT Ngành đăng ký thi Chuyên ngành Hồ sơ còn thiếu
BằngTN Điểm Nợ khác
1 11Bis Trần Thị Kim Duyên x 02.09.1997   Bảo vệ thực vật   x    
2 12 Ngô Tấn Hải   08.07.1997   Bảo vệ thực vật   x    
3 13 Nguyễn Hữu  Duy   04.11.1997   Bảo vệ thực vật        
4 35 Lê Thành Nhân   05.11.1997   Bảo vệ thực vật   x    
5 42 Lê Hoài Nhật   01.06.1997   Bảo vệ thực vật   x    
6 102 Trần Minh Tấn   26.05.1997   Bảo vệ thực vật   x    
7 179 Huỳnh Thị Minh Anh x 10.05.1997   Bảo vệ thực vật   x x  
8 258 Nguyễn Thị Bé Nhi x 20.02.1997   Bảo vệ thực vật   x    
9 286 Lê Thị Minh Thư x 26.01.1997   Bảo vệ thực vật   x    
10 327 Lưu Vịnh Nghi x 05.02.1997 06 Bảo vệ thực vật   x    
11 328 Nguyễn Quốc Đại   09.10.1997   Bảo vệ thực vật   x x  
12 332 Phạm Thị Hồng Nhung x 26.07.1997   Bảo vệ thực vật        
13 333 Ngô Trần Minh Chiến   15.10.1997   Bảo vệ thực vật   x    
14 334 Tạ Thanh Nhân   03.11.1997   Bảo vệ thực vật   x    
15 335 Hồ Hoài Thanh   29.11.1997   Bảo vệ thực vật   x    
16 344 Phạm Anh Duy   05.03.1997   Bảo vệ thực vật   x    
17 368 Phan Quốc Trung   29.11.1997   Bảo vệ thực vật   x x  
18 370 Lê Trí Tài   06.08.1997   Bảo vệ thực vật   x    
19 376 Huỳnh Thị Thu x 01.01.1997   Bảo vệ thực vật   x    
20 442 Hồ Thanh Nhựt   12.06.1997   Bảo vệ thực vật   x x  
21 446 Châu Gia Lăng   25.01.1997   Bảo vệ thực vật   x    
22 459 Nguyễn Trần Trúc Hương x 10.03.1996   Bảo vệ thực vật   x    
23 460 Lê Quốc Thắng   10.12.1997   Bảo vệ thực vật   x    
24 462 Nguyễn Hữu  Nghĩa   22.11.1997   Bảo vệ thực vật        
25 467 Đỗ Anh Hào   20.04.1997   Bảo vệ thực vật        
26 26 Phan Quốc Việt   12.12.1997   Chăn nuôi        
27 256 Đỗ Thị Diệu Thùy x 10.03.1997   Chăn nuôi   x    
28 257 Lý Quang Minh   28.07.1996   Chăn nuôi   x    
29 476 Nguyễn Trí Thông   07.01.1997   Chăn nuôi   x    
30 142 Nguyễn Thị Kim Huệ x 16.09.1997   Công nghệ sinh học        
31 204 Phạm Thị Ánh Minh x 25.04.1993   Công nghệ sinh học        
32 39 Nguyễn Tấn Đạt   13.02.1997   Công nghệ thông tin   x x  
33 52 Nguyễn Tỷ  Phú   30.11.1997   Công nghệ thông tin   x x  
34 169 Bùi Công Đoàn   01.09.1988   Công nghệ thông tin        
35 259 Nguyễn Trọng Nghĩa   15.02.1995   Công nghệ thông tin   x    
36 260 Huỳnh Chí Linh   04.05.1996   Công nghệ thông tin   x    
37 261 Trần Nhựt Long   09.09.1994   Công nghệ thông tin   x    
38 450 Nguyễn Văn Khải   21.09.1996   Công nghệ thông tin   x x  
39 452 Võ Hạnh Hoàng An x 10.01.1997   Công nghệ thông tin   x x  
40 453 Nguyễn Tuấn Phát   19.05.1997   Công nghệ thông tin   x x  
41 461 Trịnh Minh Khai   27.06.1996   Công nghệ thông tin   x x  
42 465 Trang Thiên Bảo   08.11.1997   Công nghệ thông tin   x x  
43 468 Trần Phước Hậu   04.05.1997   Công nghệ thông tin   x x  
44 479 Nguyễn Phúc Hậu   09.03.1997   Công nghệ thông tin   x    
45 477 Nguyễn Phước Toàn   19.03.1993   Hệ thống thông tin        
46 29 Nguyễn Hoài  Thương x 18.09.1997   Công nghệ thực phẩm   x x  
47 32 Lê Văn Bình   07.09.1992   Công nghệ thực phẩm        
48 79 Trương Vĩnh Phúc   18.09.1994   Công nghệ thực phẩm        
49 96 Diệp Thanh Trúc x 04.09.1997   Công nghệ thực phẩm        
50 147 Nguyễn Ngọc Xuân x 04.12.1997   Công nghệ thực phẩm        
51 304 Vỏ Thị Yến Nhi x 22.12.1996   Công nghệ thực phẩm   x x  
52 307 Trương Hoài Thanh   23.06.1997   Công nghệ thực phẩm   x x  
53 313 Đặng Thanh Tuấn   06.09.1997   Công nghệ thực phẩm   x x  
54 314 Lê Mạnh Cường   20.12.1997   Công nghệ thực phẩm   x x  
55 318 Thái Minh Thiện   16.10.1997   Công nghệ thực phẩm   x x  
56 340 Ngô Hoàng Dương   03.11.1997   Giáo dục thể chất        
57 443 Đặng Nguyễn Thái Xuân   21.02.1997   Giáo dục thể chất        
58 444 Nguyễn Thành Đạt   25.07.1997   Giáo dục thể chất   x    
59 02 Phạm Nhật Tâm   07.10.1997   Giáo dục tiểu học        
60 10 Nguyễn Thị Thu  Hương x 07.08.1993   Giáo dục tiểu học        
61 235 Nguyễn Thị Ngọc Trâm x 09.08.1997   Giáo dục tiểu học   x    
62 441 Nguyễn Thị Hồng Viên x 22.07.1997   Giáo dục tiểu học        
63 455 Nguyễn Thị Ngọc  Hiếu x 03.08.1995   Giáo dục tiểu học        
64 456 Trần Thị Tuyết Vân x 23.05.1997   Giáo dục tiểu học   x    
65 466 Nguyễn Minh Thơ x 09.04.1996   Giáo dục tiểu học        
66 36 Thạch Hoàng ân   19.06.1996 01 Kế toán        
67 41 Nguyễn Quang Trung   08.01.1996   Kế toán        
68 48 Phan Vũ Trường   22.12.1995   Kế toán        
69 101 Nguyễn Thị Bích Phương x 04.06.1997   Kế toán   x x  
70 103 Huỳnh Hữu Nghĩa   26.05.1994   Kế toán        
71 160 Huỳnh Tấn Triệu   20.08.1997   Kế toán   x    
72 186 Nguyễn Thị Tuyết Nhung x 20.08.1993   Kế toán        
73 219 Võ Thị Ngọc Huyền x 04.08.1992   Kế toán        
74 226 Huỳnh Kiến Hiệp   04.02.1997   Kế toán        
75 227 Lê Ngọc Diệp   08.05.1997   Kế toán        
76 236 La Nguyễn My x 03.08.1997   Kế toán   x    
77 240 Phạm Nguyễn Mai Trâm x 30.01.1997   Kế toán   x x  
78 242 Nông Thị Bé Ngọc x 03.10.1997   Kế toán   x x  
79 278 Trần Thị Cẩm Linh x 07.09.1997   Kế toán   x x  
80 284 Phạm Thị Ngọc Trân x 17.10.1997   Kế toán   x x  
81 291 Lê Thị Thùy  Trang x 04.05.1997   Kế toán   x x  
82 342 Hồ Thị Hạnh x 25.10.1993   Kế toán        
83 351 Kiều Thị Hồng Nhung x 30.04.1996   Kế toán     x  
84 377 Cao Ngọc  Huyền x 25.03.1997   Kế toán        
85 409 Liêu Đỗ Linh Phương x 19.01.1997   Kế toán   x    
86 410 Nguyễn Thảo Nguyên x 17.01.1997   Kế toán   x    
87 416 Phạm Trường Di   08.07.1991   Kế toán        
88 425 Nguyễn Thị Ánh Thanh x 05.10.1997   Kế toán   x x  
89 445 Lâm Văn Thuận   1992   Kế toán        
90 464 Lê Sỉ Đan   20.03.1997   Kế toán   x x  
91 17 Nguyễn Thị Hòa x 22.05.1991   Kiểm toán        
92 14 Nguyễn Quốc Khiêm   27.10.1996   Kinh doanh quốc tế        
93 145 Lê Thị Thủy Ngân x 15.10.1997   Kinh doanh quốc tế   x x  
94 270 Nguyễn Thị Tuyết Nhi x 13.10.1996   Kinh doanh quốc tế   x    
95 374 Võ Thị Thanh Loan x 25.10.1996   Kinh doanh quốc tế        
96 469 Nguyễn Hoàng Duy   13.12.1995   Kinh doanh quốc tế     x  
97 398 Nguyễn Thị Cẩm Tuyên x 06.05.1997   Kinh doanh thương mại   x    
98 399 Trần Phước Nguyên   14.04.1997   Kinh doanh thương mại   x    
99 132 Nguyễn Văn Chí   12.04.1995   Kỹ thuật môi trường        
100 133 Phan Văn Quốc Hòa   28.03.1996   Kỹ thuật môi trường        
101 161 Ngô Hữu Thành   10.05.1997   Kỹ thuật môi trường        
102 192 Hồ Ngọc   13.05.1997 06 Kỹ thuật môi trường   x    
103 193 Huỳnh Lê Công Minh   15.03.1997   Kỹ thuật môi trường   x    
104 194 Nguyễn Trần Thanh Linh   28.05.1997   Kỹ thuật môi trường   x    
105 238 Lê Phú Hữu   16.11.1997   Kỹ thuật môi trường   x    
106 245 Nguyễn Anh Duy   25.06.1988   Kỹ thuật môi trường        
107 262 Trần Thị Mai Thi x 15.11.1997   Kỹ thuật môi trường   x    
108 263 Trịnh Thanh Sang   18.03.1996   Kỹ thuật môi trường   x    
109 269 Phạm Quốc Toàn   01.01.1996   Kỹ thuật môi trường   x x  
110 287 Lê Anh Hậu   06.08.1997   Kỹ thuật môi trường   x    
111 288 Đinh Quang Tới   03.03.1995   Kỹ thuật môi trường   x    
112 289 Nguyễn Trung Tính   08.03.1995   Kỹ thuật môi trường   x    
113 320 Đặng Phước  Thọ   13.11.1997   Kỹ thuật môi trường   x x  
114 01 Diệp Văn  Thành   12.08.1992 05 Kỹ thuật xây dựng        
115 28 Lê Dương Cẩn   20.09.1996   Kỹ thuật xây dựng        
116 67 Võ Minh Luân   22.12.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
117 68 Lê Duy Khang   06.01.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
118 73 Nguyễn Nguyên Bảo   15.06.1995   Kỹ thuật xây dựng        
119 120 Nguyễn Phát Phùng   01.01.1994   Kỹ thuật xây dựng        
120 121 Đoàn Quốc Chiến   07.06.1995   Kỹ thuật xây dựng   x    
121 187 Danh Hoàng Quý   04.03.1995 01 Kỹ thuật xây dựng        
122 211 Võ Văn Hoàng   20.09.1995   Kỹ thuật xây dựng   x x  
123 212 Huỳnh Trường Giang   12.08.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
124 253 Huỳnh Tấn Lộc   24.02.1993 05 Kỹ thuật xây dựng        
125 271 Đỗ Trung Hiếu   29.01.1993   Kỹ thuật xây dựng   x    
126 345 Đoàn Nhật Duy   28.02.1996   Kỹ thuật xây dựng   x x  
127 346 Nguyễn Nhật Phi   10.10.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
128 347 Phạm Văn Việt   30.08.1991   Kỹ thuật xây dựng   x x  
129 386 Trương Văn Hòa   25.03.1996   Kỹ thuật xây dựng   x x  
130 387 Nguyễn Minh Tân   10.02.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
131 388 Nguyễn Tường Duy   02.09.1997   Kỹ thuật xây dựng   x    
132 400 Hứa Quốc Bảo   22.03.1997   Kỹ thuật xây dựng   x    
133 426 Nguyễn Chí Thông   20.12.1997   Kỹ thuật xây dựng   x    
134 439 Dương Hồng Sơn   13.10.1993   Kỹ thuật xây dựng   x    
135 449 Trang Thanh Khuyên   17.07.1996   Kỹ thuật xây dựng   x    
136 463 Đào Quân Đạt   09.07.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
137 405 Nguyễn Văn Quốc   06.09.1994 05 Kỹ thuật xây dựng         
138 473 Trần Thanh Huy   01.01.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
139 474 Phan Nhật Hậu   13.10.1997   Kỹ thuật xây dựng   x x  
140 475 Nguyễn Văn Lĩnh   29.08.1997   Kỹ thuật xây dựng    x x  
141 404 Lưu Thanh Tuấn   17.12.1994 05 Kỹ thuật xây dựng công trình GT   x    
142 04 Trần Hữu Lộc   02.10.1997   Luật Hành chính      
143 11 Trần Thị Ngọc  Trinh x 26.07.1997   Luật Hành chính      
144 18 Lương Quỳnh Như x 01.01.1997   Luật Thương mại x x  
145 19 Nguyễn Ngọc Trang x 29.12.1997   Luật Tư pháp x x  
146 20 Lê Phương Thảo x 10.10.1997   Luật Thương mại x x  
147 21 Đặng Thị Huỳnh Anh x 24.04.1995   Luật Tư pháp      
148 23 Võ Minh Đức   01.06.1997   Luật Hành chính x x  
149 24 Đỗ Trọng  Kính   08.04.1997   Luật Hành chính x x  
150 25 Trần Huyền Trân x 29.09.1997   Luật Thương mại x x  
151 38 Võ Thị Yến Nhi x 01.01.1997   Luật Tư pháp      
152 43 Nguyễn Văn Phước Vinh   24.07.1995   Luật Thương mại x x  
153 47 Trần Kim Quyến x 25.02.1996   Luật Hành chính x x  
154 53 Nguyễn Thị Tú Anh x 03.10.1997   Luật Thương mại      
155 54 Lê Thị Kiều Diện x 04.04.1997   Luật Hành chính x x  
156 55 Đỗ Phương Nam   06.11.1997   Luật Tư pháp x x  
157 56 Nguyễn Võ Hoàng Linh   30.10.1997   Luật Tư pháp x x  
158 57 Lê Văn Luận   19.06.1997   Luật Hành chính      
159 58 Lý Minh Nhật   16.12.1997   Luật Hành chính x x  
160 59 Phạm Huỳnh Bình Thiên   18.06.1997   Luật Hành chính x x  
161 60 Phan Trung Tính   24.11.1994   Luật Tư pháp x x  
162 63 Nhan Thị Bích Ngọc x 22.04.1997 06 Luật Hành chính x x  
163 64 Huỳnh Thị Thu Trang x 10.04.1997 01 Luật Hành chính x x  
164 65 Nguyễn Thanh Cần   09.08.1996   Luật Tư pháp x x  
165 66 Lâm Khánh Toàn   01.09.1997   Luật Tư pháp x x  
166 70 Võ Dương Trúc Xuân x 26.11.1995   Luật Tư pháp      
167 72 Âu Thị Như Ý x 26.07.1997   Luật Thương mại x x  
168 75 Nguyễn Hữu  Minh   20.09.1995   Luật Thương mại      
169 76 Ngô Phạm Tú Anh x 23.10.1997   Luật Thương mại x x  
170 77 Trần Thị Thanh Thúy x 28.10.1997   Luật Tư pháp      
171 78 Ngô Thị Thu  Vân x 28.05.1997   Luật Thương mại x x  
172 80 Nguyễn Sỹ Đang x 04.08.1997   Luật Tư pháp x    
173 82 Nguyễn Thị Hải Yến x 23.06.1997   Luật Thương mại x x  
174 83 Nguyễn Văn Tới   15.12.1997   Luật Thương mại x x  
175 84 Trương Vô Kỵ   19.09.1997   Luật Hành chính x    
176 85 Lê Thị Phi Yến x 11.08.1997   Luật Hành chính x    
177 86 Ngô Tấn Đạt   24.10.1997   Luật Hành chính x    
178 87 Trần Võ Tri Sáng   16.06.1996   Luật Hành chính x x  
179 88 Trần Bích Ngọc x 01.09.1995   Luật Thương mại      
180 89 Nguyễn Thị Thanh Huệ x 10.08.1996   Luật Thương mại x    
181 90 Nguyễn Thị Kiều x 12.05.1997   Luật Thương mại      
182 93 Nguyễn Thị Huỳnh Như x 26.05.1997   Luật Tư pháp x    
183 104 Nguyễn Ngọc Kim Ngân x 26.02.1997   Luật Tư pháp x x  
184 105 Nguyễn Thị Bích Vân x 21.06.1997   Luật Tư pháp x x  
185 106 Đỗ Bình Thanh   13.06.1997   Luật Tư pháp x