DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC - NĂM 2017

TT SoHS Họ Tên Nữ Ngày sinh Ngành đăng ký thi Chuyên ngành Nợ Bằng Nợ Điểm Nợ khác
1 37 Đinh Hoàng Phúc   02.03.1995 Bảo vệ thực vật   x x  
2 264 Ngô Thanh Tùng   28.05.1996 Bảo vệ thực vật   x x  
3 281 Lê Thái Ngọc   30.08.1995 Bảo vệ thực vật   x x  
4 282 Nguyễn Văn  Trúc   01.01.1996 Bảo vệ thực vật        
5 328 Phan Đức Thạnh   09.03.1996 Bảo vệ thực vật   x    
6 332 Trần Duy Hoàng   26.06.1996 Bảo vệ thực vật        
7 383 Lương Trần Trúc Linh x 22.02.1995 Bảo vệ thực vật     x  
8 414 Võ Thị Nin x 06.10.1995 Bảo vệ thực vật   x x  
9 415 Võ Thị Huỳnh Mai x 26.04.1996 Bảo vệ thực vật   x x  
10 417 Nguyễn Nhựt Trường   16.12.1996 Bảo vệ thực vật   x x  
11 418 Trương Văn Tủ   16.04.1996 Bảo vệ thực vật   x x  
12 419 Trương Văn Sanh   16.04.1996 Bảo vệ thực vật   x x  
13 07 Phạm Quốc Tiến   30.04.1996 Chăn nuôi   x x  
14 12 Lê Văn Quang Phúc   11.05.1995 Chăn nuôi   x x  
15 15 Nhị Thị Kim Chi x 15.10.1996 Chăn nuôi   x x  
16 82 Phạm Huỳnh Thu An x 21.01.1996 Chăn nuôi   x x  
17 109 Phạm Hoàng Ân   20.01.1996 Chăn nuôi   x x  
18 170 Võ Chí Toại   17.07.1996 Chăn nuôi   x    
19 09 Phạm Hữu   18.06.1995 Công nghệ thông tin        
20 19 Mã Vũ Cường   27.05.1992 Công nghệ thông tin        
21 25 Nguyễn Thị Luyến x 20.06.1996 Công nghệ thông tin        
22 57 Đoàn Văn Năm   1995 Công nghệ thông tin       ảnh ôn
23 78 Nguyễn Vũ Khang   23.10.1995 Công nghệ thông tin        
24 90 Phạm Thiện Văn   11.12.1994 Công nghệ thông tin        
25 133 Võ Thị Hồng Thư x 06.06.1996 Công nghệ thông tin        
26 215 Võ Thiện Phong   20.01.1996 Công nghệ thông tin        
27 224 Hoa Lý Minh   07.02.1996 Công nghệ thông tin        
28 453 Phạm Thanh Ngọt   08.12.1994 Công nghệ thông tin        
29 08 Nguyễn Bá Nam Thanh   10.08.1995 Công nghệ thông tin          
30 84 Lê Hồng Chi x 08.08.1992 Công nghệ thực phẩm        
31 105 Phạm Minh Nhựt   10.11.1996 Công nghệ thực phẩm        
32 327 Phạm Văn Thi  Em   03.10.1994 Công nghệ thực phẩm   x x  
33 395 Lê Diễm Mi x 20.05.1996 Công nghệ thực phẩm   x x  
34 429 Đặng Đình Phi   06.03.1996 Hệ thống thông tin   x x  
35 01 Nguyễn Anh Thư x 29.06.1992 Kế toán        
36 18 Trịnh Đức Huy   31.10.1994 Kế toán        
37 21 Ngô Lê Mỹ Nhi Huyền x 28.09.1996 Kế toán        
38 32 Tôn Nữ Hương Giang x 08.11.1993 Kế toán        
39 33 Phạm Thị Thanh Duyên x 18.09.1994 Kế toán       ảnh ôn
40 39 Đỗ Thị Thu x 01.12.1993 Kế toán        
41 44 Tiền Mỷ Lam x 1988 Kế toán        
42 46 Nguyễn Hữu Ý   1995 Kế toán        
43 55 Nguyễn Ngọc Thy x 19.12.1996 Kế toán        
44 67 Nguyễn Tấn Vinh   10.12.1996 Kế toán        
45 108 Nguyễn Thị Kim Đẹp x 20.10.1996 Kế toán        
46 111 Nguyễn Thị Khánh Huyền x 22.02.1996 Kế toán        
47 114 Nguyễn Thị Kim Ánh x 15.06.1992 Kế toán        
48 161 Trương Thị Thu Thảo x 18.07.1996 Kế toán        
49 162 Nguyễn Thị Trúc Phương x 10.02.1996 Kế toán        
50 168 Hồ Anh Thư x 24.04.1996 Kế toán        
51 169 Nguyễn Thị Ngọc Hân x 28.11.1996 Kế toán        
52 178 Diệp Thị Hồng Anh x 10.01.1996 Kế toán        
53 188 Nguyễn Thị Hạnh x 07.09.1995 Kế toán        
54 190 Trần Thái Cẩm  Ngân x 20.11.1995 Kế toán        
55 239 Lê Kiều Nhi x 06.06.1993 Kế toán        
56 265 Nguyễn Ngọc Phương x 19.09.1996 Kế toán        
57 266 Phạm Thúy Hằng x 12.11.1996 Kế toán   x    
58 306 Nguyễn Kiều Diễm x 04.02.1993 Kế toán        
59 316 Trà Thị Diễm Sương x 23.10.1996 Kế toán        
60 371 Ngô Thị Nị x 29.07.1991 Kế toán        
61 387 Trình Thị Yến Nhi x 25.08.1995 Kế toán     x  
62 390 Nguyễn Quang Trung   08.01.1996 Kế toán   x    
63 399 Võ Thị Bích  Trân x 16.06.1993 Kế toán        
64 411 Nguyễn Hoài Thương   11.10.1994 Kế toán        
65 420 Nguyễn Triều Nghi x 22.10.1994 Kế toán        
66 425 Đỗ Thị Xuyến x 26.07.1987 Kế toán        
67 447 Ngô Ngọc Vàng x 20.08.1991 Kế toán   x x  
68 455 Huỳnh Hữu Nghĩa   26.05.1994 Kế toán   x x  
69 340 Phan Văn Quốc Hòa   28.03.1996 Khoa học môi trường        
70 341 Nguyễn Văn Chí   12.04.1995 Khoa học môi trường        
71 401 Dương Thị Huỳnh Như x 17.06.1996 Khoa học môi trường        
72 409 Lê Văn Gỏ Em   18.06.1996 Khoa học môi trường        
73 274 Trần Ngọc Khoen x 23.01.1996 Kiểm toán        
74 301 Trần Ngọc Xuân Phương x 12.02.1995 Kinh doanh quốc tế   x x  
75 302 Nguyễn Thái Kim Loan x 08.06.1996 Kinh doanh quốc tế        
76 458 Lê Quang  Tiếp   01.01.1993 Kinh doanh quốc tế        
77 193 Nguyễn Thị Kiều Phương x 12.05.1996 Kinh doanh thương mại        
78 216 Đinh Thị Tuyết Minh x 16.03.1996 Kinh doanh thương mại   x x  
79 16 Lâm Bảo  Toàn   13.07.1991 Kỹ thuật cơ khí Cơ khí giao thông      
80 427 Lê Quốc Nhựt   20.11.1990 Kỹ thuật cơ khí Cơ khí chế biến      
81 454 Danh Trí  Dũng   09.02.1990 Kỹ thuật cơ khí Cơ khí chế biến      
82 24 Lâm Văn Dũng   01.06.1995 Kỹ thuật công trình xây dựng        
83 30 Nguyễn Văn Út   06.06.1993 Kỹ thuật công trình xây dựng        
84 38bis Nguyễn Minh Thống   19.01.1993 Kỹ thuật công trình xây dựng        
85 45 Phạm Thanh Thế   24.10.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng   x x  
86 62 Trương Văn Đầy   28.10.1994 Kỹ thuật công trình xây dựng        
87 134 Thạch Việt Linh   25.11.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
88 163 Nguyễn Văn Khang   03.03.1995 Kỹ thuật công trình xây dựng        
89 164 Nguyễn Minh Duy   08.12.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
90 165 Hồ Bá Quốc   16.09.1995 Kỹ thuật công trình xây dựng        
91 166 Nguyễn Nhật Duy   25.10.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
92 210 Nguyễn Tuấn   22.11.1995 Kỹ thuật công trình xây dựng        
93 262 Phạm Quốc Thịnh   20.07.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
94 270 Cao Huỳnh  Dương   11.06.1995 Kỹ thuật công trình xây dựng        
95 275 Nguyễn Phan Linh   21.01.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
96 318 Tiết Trọng Lâm   30.01.1994 Kỹ thuật công trình xây dựng        
97 319 Phạm Minh Trí   05.12.1995 Kỹ thuật công trình xây dựng        
98 321 Lê Minh Phúc   21.08.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
99 322 Nguyễn Hữu Duân   09.10.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
100 323 Đặng Hoàng Duy   26.10.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
101 351 Huỳnh Nhân Quyền   30.04.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
102 352 Lê Thành Sang   25.11.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
103 358 Phan Hồng Quí   07.03.1994 Kỹ thuật công trình xây dựng        
104 389 Lê Hoài  Thương   05.06.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
105 393 Ngô Quang Huy   12.10.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng        
106 394 Hà Quốc Ái    02.07.1996 Kỹ thuật công trình xây dựng   x x  
107 443 Lê Trường An   01.11.1993 Kỹ thuật công trình xây dựng        
108 28 Lữ Thái  Hiển   15.08.1990 Kỹ thuật công trình xây dựng         
109 426 Trần Văn  Xuyến   02.02.1990 Kỹ thuật công trình xây dựng         
110 231 Nguyễn Quốc Khánh   18.05.1995 Kỹ thuật điện-điện tử  Kỹ thuật điện x x  
111 232 Nguyễn Thanh Nam   17.01.1996 Kỹ thuật điện-điện tử  Kỹ thuật điện x x  
112 338 Lê Hải Yến x 23.03.1996 Kỹ thuật điện-điện tử  Kỹ thuật điện x x  
113 339 Lê Văn Qui   29.09.1996 Kỹ thuật điện-điện tử  Kỹ thuật điện x x  
114 20 Ngô Huỳnh Đoàn   08.08.1995 Kỹ thuật môi trường        
115 20bis Võ Văn Hiếu   23.11.1994 Kỹ thuật môi trường        
116 212 Nguyễn Khắc Bình   03.02.1996 Kỹ thuật môi trường        
117 214 Nguyễn Hướng Tinh   17.09.1996 Kỹ thuật môi trường        
118 219 Nguyễn Phạm Mỹ Chi x 24.11.1996 Kỹ thuật môi trường        
119 220 Đặng Ánh Ngọc x 07.08.1996 Kỹ thuật môi trường        
120 221 Trần Thị Thảo x 20.02.1996 Kỹ thuật môi trường        
121 268 Nguyễn Thành Đạt   29.04.1995 Kỹ thuật môi trường        
122 269 Nguyễn Hữu Bằng   30.05.1996 Kỹ thuật môi trường        
123 272 Phạm Ngũ Tài   14.06.1996 Kỹ thuật môi trường        
124 278 Lê Thị Nhiễn x 16.12.1996 Kỹ thuật môi trường        
125 295 Võ Văn Quốc   19.09.1995 Kỹ thuật môi trường        
126 303 Nguyễn Hữu Phát   02.02.1995 Kỹ thuật môi trường        
127 304 Trần Thị Thảo Vy x 17.01.1996 Kỹ thuật môi trường        
128 305 Lê Ngọc Huy Đạt   15.01.1996 Kỹ thuật môi trường        
129 397 Nguyễn Thanh   19.12.1996 Kỹ thuật môi trường        
130 405 Đặng Văn Khanh   05.11.1996 Kỹ thuật môi trường        
131 434 Nguyễn Văn Tường   24.02.1996 Kỹ thuật môi trường        
132 435 Trần Hoàng Thi   18.03.1995 Kỹ thuật môi trường   x x  
133 438 Nguyễn Thị Ngọc Mỹ x 06.09.1995 Kỹ thuật môi trường        
134 449 Lê Kim Ngọc x 24.01.1996 Kỹ thuật môi trường        
135 451 Nhâm Xuân Kỳ   30.04.1996 Kỹ thuật môi trường        
136 03 Lê Tấn Đạt   09.01.1995 Kỹ thuật xây dựng công trình GT        
137 06 Nguyễn Văn Thường   14.02.1991 Kỹ thuật xây dựng công trình GT        
138 68 Danh Nét   15.06.1990 Luật Hành chính x x  
139 116 Phan Phát Đạt   18.10.1996 Luật Hành chính      
140 121 Trần Thị Bích Duyên x 09.02.1995 Luật Hành chính x x  
141 128 Võ Nguyễn Thi   08.10.1992 Luật Hành chính      
142 172 Nguyễn Thị Bé Hai x 19.10.1996 Luật Hành chính      
143 317 Đỗ Thị Hồng Bích x 28.07.1996 Luật Hành chính      
144 324 Phạm Mỹ ái x 20.02.1996 Luật Hành chính      
145 325 Mai Hương Giang x 24.04.1996 Luật Hành chính      
146 357 Lê Văn Liêm   11.08.1996 Luật Hành chính      
147 452 Nguyễn Thị Kim Liên x 18.06.1996 Luật Hành chính      
148 101 Lê Ngọc x 28.02.1995 Luật Thương mại      
149 103 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  x 01.01.1996 Luật Thương mại      
150 104 Nguyễn Thảo Ni x 29.07.1995 Luật Thương mại      
151 115 Nguyễn Ngọc Trúc Phương x 30.01.1995 Luật Thương mại      
152 123 Võ Thị Mộng Nghi x 11.11.1996 Luật Thương mại      
153 130 Trần Vũ Luân   11.12.1996 Luật Thương mại      
154 177 Nguyễn Văn Khá   12.06.1995 Luật Thương mại      
155 196 Nguyễn Thị Kim Yến x 16.11.1996 Luật Thương mại      
156 237 Ngô Thị Mỹ  Hằng x 12.06.1995 Luật Thương mại      
157 238 Trương Trường Lâm   1992 Luật Thương mại x x  
158 276 Trần Thị Như Huỳnh x 28.01.1996 Luật Thương mại      
159 277 Huỳnh Thị Kim Ngọc x 16.12.1996 Luật Thương mại      
160 298 Trần Thị Ngọc Hân x 24.12.1996 Luật Thương mại      
161 299 Trần Thị Phương Anh x 16.05.1995 Luật Thương mại      
162 311 Nguyễn Đặng Gia Triết   30.12.1995 Luật Thương mại      
163 359 Nguyễn Thị Mỹ Xuyên x 15.04.1995 Luật Thương mại      
164 378 Huỳnh Thị Kiều Oanh x 02.10.1996 Luật Thương mại      
165 382 Nguyễn Thanh Sơn   17.06.1995 Luật Thương mại      
166 430 Từ Ngọc Kim Anh x 28.01.1996 Luật Thương mại      
167 431 Quách Hằng Ni x 1994 Luật Thương mại      
168 52 Danh Đầy   15.04.1995 Luật Thương mại x x  
169 60 Trần Ngọc Khánh   10.02.1996 Luật Tư pháp x    
170 61 Huỳnh Văn Hoài   15.02.1994 Luật Tư pháp x    
171 63 Lương Hoàng Khang   16.05.1995 Luật Tư pháp x    
172 119 Lê Hoàng Phúc   09.02.1995 Luật Tư pháp      
173 120 Trần Thị Cẩm Tiên x 01.01.1995 Luật Tư pháp      
174 122 Tạ Thị Trường An x 20.11.1995 Luật Tư pháp      
175 129 Trần Phước Tài   19.08.1994 Luật <![if !vml]><![endif]>
Tư pháp
     
176 131 Huỳnh Trường Sơn   18.01.1996 Luật Tư pháp      
177 136 Nguyễn Hữu Trọng   09.06.1996 Luật Tư pháp      
178 137 Nguyễn Đại Thọ   09.12.1995 Luật Tư pháp x x  
179 182 Tạ Thế Bảo   06.07.1996 Luật Tư pháp      
180 183 Nguyễn Thảo Xương x 20.09.1996 Luật Tư pháp      
181 187 Lê Thị Kiều Diễm x 02.09.1995 Luật Tư pháp x x  
182 222 Tô Tấn Dạo   16.06.1996 Luật Tư pháp      
183 240 Nguyễn Minh Nhí   05.09.1995 Luật Tư pháp      
184 245 Đỗ Công Trạng   02.09.1995 Luật Tư pháp x x  
185 248 Lưu Thị Trường Sa x 02.09.1996 Luật Tư pháp x x  
186 249 Thân Văn Tiến   12.10.1996 Luật Tư pháp x x  
187 250 Nguyễn Hữu  Chí   01.08.1991 Luật Tư pháp x x  
188 251 Nguyễn Thị Khánh Quyên x 24.10.1996 Luật Tư pháp      
189 252 Võ Hoàng Phúc   10.08.1995 Luật Tư pháp x x  
190 253 Trần Đăng Khoa   20.10.1996 Luật Tư pháp x x  
191 254 Nguyễn Thị Cẩm Tiên x 24.04.1996 Luật Tư pháp x x  
192 255 Nguyễn Minh Trạng   14.03.1996 Luật Tư pháp      
193 280 Hồ Thị Hồng Mỵ x 1995 Luật Tư pháp      
194 297 Lâm Thanh Thanh x 05.10.1996 Luật Tư pháp x x  
195 300 Đỗ Thị Huyền Trinh x 30.04.1995 Luật Tư pháp      
196 315 Nguyễn Hoàng Thuận   20.09.1994 Luật Tư pháp      
197 320 Trần Ngọc ánh x 15.10.1996 Luật Tư pháp      
198 329 Tô Thị Thu Diểm x 08.04.1996 Luật Tư pháp      
199 360 Huỳnh Thị Diểm Lài  x 20.11.1996 Luật Tư pháp      
200 374 Hồ Ngọc ĐaKao x 22.01.1996 Luật Tư pháp x   ảnh ôn
201 375 Phạm Văn Khải   12.04.1993 Luật Tư pháp      
202 380 Hà Thanh Lộc   09.05.1996 Luật Tư pháp      
203 381 Nguyễn Thị Thúy Trâm x 29.04.1996 Luật Tư pháp      
204 385 Mai Bảo Linh x 16.10.1996 Luật Tư pháp      
205 386 Nguyễn Thị Lan x 19.09.1995 Luật Tư pháp      
206 391 Nguyễn Thị Thu Thảo x 05.10.1996 Luật Tư pháp x x  
207 403 Hồ Hoa Đan Trinh x 12.11.1996 Luật Tư pháp x x  
208 404 Nguyễn Thị Thùy Linh x 07.05.1996 Luật Tư pháp x x  
209 410 Cao Vũ Đang   22.03.1995 Luật Tư pháp      
210 439 Nguyễn Thị Ngọc Tâm x 08.09.1994 Luật Tư pháp      
211 444 Nguyễn An