THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh liên thông đào tạo trình độ đại học hình thức chính quy

ĐỢT 2 NĂM 2023

Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông báo tuyển sinh liên thông đào tạo đại học hình thức chính quy dành cho người đã tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học Đợt 2, năm 2023 như sau:

1. Đối tượng tuyển sinh:

- Người đã tốt nghiệp trình độ cao đẳng liên thông lên trình độ đại học hình thức chính quy (người tốt nghiệp cao đẳng nghề không thuộc đối tượng này).

- Người đã tốt nghiệp trình độ đại học, học liên thông để nhận thêm một bằng tốt nghiệp đại học hình thức chính quy.

2. Chế độ ưu tiên: Thí sinh được hưởng chế độ ưu tiên về đối tượng và khu vực tuyển sinh theo Quy chế tuyển sinh đại học hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Ngành xét tuyển:

- Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đợt 2 dự kiến là 171, được phân bổ theo từng lĩnh vực, riêng lĩnh vực đào tạo giáo viên được phân bổ theo ngành (sau đây gọi là từng ngành hoặc lĩnh vực). Căn cứ số lượng hồ sơ đăng ký xét tuyển thực tế, chỉ tiêu tuyển sinh có thể được điều chỉnh cho phù hợp khi xét tuyển.

- Danh mục ngành tuyển sinh, tổ hợp xét tuyển, chỉ tiêu dự kiến.

- Đối với những ngành có nhiều chuyên ngành, thí sinh đăng ký xét tuyển theo ngành và chọn học một chuyên ngành.

4. Mức học phí: Mức học phí bằng với mức học phí đại học hình thức chính quy chương trình đào tạo đại trà tương ứng mỗi ngành. Sinh viên đóng học phí theo số tín chỉ đăng ký học trong từng học kỳ.

5. Tổ chức đào tạo:

- Tổ chức đào tạo theo chương trình đại trà, học chế tín chỉ, hình thức chính quy. Sau khi trúng tuyển, sinh viên liên thông học tập trung liên tục tại Trường ĐHCT cùng với sinh viên đại học chính quy; được xét miễn và công nhận điểm tương đương đối với những khối lượng kiến thức đã học ở trình độ cao đẳng hoặc đại học theo các nguyên tắc sau:

+ Chỉ xem xét và công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập và khối lượng kiến thức được miễn trừ cho các học phần trong CTĐT sẽ học mà trong CTĐT đã học trước người học đã tích lũy được có nội dung và khối lượng tương đương hoặc lớn hơn. Khối lượng tín chỉ tối đa được công nhận, chuyển đổi không được quá 50% khối lượng học tập tối thiểu của CTĐT; riêng đối với các ngành đào tạo giáo viên thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+ Đối với các học phần điều kiện, điểm xét miễn là điểm “M”.

+ Kết quả điểm xét miễn được ghi nhận trong bảng kết quả học tập toàn khóa của sinh viên. Trừ các học phần điều kiện và học phần có điểm M, kết quả điểm xét miễn học phần được sử dụng để tính điểm trung bình chung tích lũy.

- Khi tốt nghiệp, sinh viên được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy và tên ngành đào tạo được ghi theo ngành tuyển sinh; nếu có chuyên ngành thì tên chuyên ngành sẽ được ghi trên Quyết định tốt nghiệp, Phụ lục văn bằng.

6. Phương thức tuyển sinh:

- Tuyển thẳng thí sinh đã tốt nghiệp đại học chính quy Trường Đại học Cần Thơ;

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (còn gọi là xét học bạ).

6.1. Điểm xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT:

Điểm xét tuyển (ĐXT) là tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ứng với ngành do thí sinh đăng ký, cộng với điểm ưu tiên. Không nhân hệ số và tính theo công thức:

ĐXT = (Điểm M1 +  Điểm M2 + Điểm M3) + Điểm ưu tiên

Trong đó:

+ M1, M2, M3 lần lượt là các môn trong tổ hợp xét tuyển do thí sinh đăng ký;

+ Điểm mỗi môn (Điểm M) là trung bình cộng điểm trung bình môn cả năm của năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12; làm tròn đến hai chữ số thập phân: 

(ĐTBMôn là Điểm trung bình môn cả năm của lớp 10, lớp 11 và lớp 12; không sử dụng điểm kiểm tra lại)

6.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

6.2.1. Đối với các ngành đào tạo giáo viên:

- Người đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hoặc đại học trước ngày 07/5/2020:  (Điểm M1 +  Điểm M2 + Điểm M3)  ³ 16 điểm (Không tính điểm ưu tiên)

- Người đã tốt nghiệp ngành đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng hoặc đại học từ ngày 07/5/2020 về sau, phải đạt 1 trong những tiêu chí sau:

+ Học lực lớp 12 đạt loại giỏi trở lên;

+ Điểm trung bình chung các môn văn hóa cấp THPT đạt từ 8,0 trở lên;

+ Tốt nghiệp THPT loại giỏi trở lên;

+ Học lực lớp 12 đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo;

+ Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học đạt loại giỏi trở lên;

+ Tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học đạt loại khá và có 3 năm kinh nghiệm công tác đúng với chuyên môn đào tạo.

6.2.2. Đối với những ngành đào tạo khác:

(Điểm M1 +  Điểm M2 + Điểm M3) ≥ 15 điểm (Không tính điểm ưu tiên)

6.3. Nguyên tắc xét tuyển:

- Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 ngành và xếp thứ tự ưu tiên. Thí sinh được xét trúng tuyển duy nhất ở ngành có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số những ngành đủ điểm trúng tuyển.

- Tuyển thẳng: thí sinh tốt nghiệp đại học chính quy Trường Đại học Cần Thơ được xét tuyển thẳng nếu đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào. Nếu số lượng thí sinh nhiều hơn 30% chỉ tiêu thì áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình chung toàn khóa của bảng điểm trình độ đại học (điểm trung bình chung được quy đổi tuyến tính sang thang điểm 10); những thí sinh không được tuyển thẳng được xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT cùng với những thí sinh khác.

- Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành/lĩnh vực (điểm trúng tuyển từng ngành trong cùng lĩnh vực bằng nhau và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp xét tuyển trong cùng 1 ngành là bằng nhau). Những thí sinh đăng ký xét tuyển trong cùng ngành hoặc lĩnh vực được xét tuyển theo ĐXT từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu của ngành hoặc lĩnh vực. Nếu có nhiều thí sinh cùng bằng ĐXT, Trường xét thêm tiêu chí phụ là dựa vào điểm trung bình chung toàn khóa của bảng điểm trình độ cao đẳng hoặc đại học (điểm trung bình chung được quy đổi tuyến tính sang thang điểm 10).

- Điểm chuẩn trúng tuyển Đợt 2 không thấp hơn điểm chuẩn trúng tuyển Đợt 1.

7. Đăng ký xét tuyển:  (Hồ sơ và Phí đã nộp không hoàn lại)

7.1. Thời gian:

- Nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 07/8/2023 đến hết ngày 08/10/2023 (trừ Thứ 7, Chủ nhật và các ngày Lễ);

- Dự kiến công bố kết quả ngày ngày 25/10/2023; học chính thức từ ngày 02/01/2024.

7.2. Phí đăng ký xét tuyển: 600.000 đồng/hồ sơ 

7.3. Hồ sơ đăng ký:  

- Phiếu đăng ký xét tuyển liên thông (theo mẫu);

- 03 ảnh 4x6cm (chụp trong thời gian 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);

- 01 bản photo Thẻ Căn cước công dân;

- 01 bản photo Học bạ THPT hoặc bảng kết quả học tập THPT;

- 01 bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT;

01 bản sao có chứng thực Bằng tốt nghiệp cao đẳng hoặc đại học;

- 03 bản sao có chứng thực Bảng điểm cao đẳng hoặc đại học;

- 03 bản sao có chứng thực Chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh hoặc Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Giáo dục quốc phòng và an ninh;

- 03 bản sao có chứng thực Chứng chỉ Giáo dục thể chất hoặc Giấy xác nhận hoàn thành chương trình Giáo dục thể chất;

- 01 bản photo hồ sơ minh chứng thuộc đối tượng ưu tiên, khu vực tuyển sinh (nếu có).

Nếu thiếu hồ sơ cần thiết, thí sinh sẽ làm giấy cam đoan (theo mẫu)

7.5. Cách nộp hồ sơ và phí đăng ký:

- Cách 1: Nộp hồ sơ và phí đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo (từ thứ Hai đến thứ Sáu).

- Cách 2: Gửi Hồ sơ đăng ký (kèm theo bản photo chứng từ chuyển khoản phí đăng ký) bằng dịch vụ bưu điện (chuyển phát nhanh) đến Trường ĐHCT (xem địa chỉ liên hệ).

Tài khoản nhận phí đăng ký của Trường như sau:

Tên tài khoản (người thụ hưởng): TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Số tài khoản:                                  1800201003948

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Cần Thơ (Agribank)

Nội dung chuyển tiền:   XTLT Tên số CMND/CCCD

Lưu ý: Thí sinh ghi không đúng nội dung chuyển tiền như trên sẽ gặp khó khăn trong việc kiểm tra đối chiếu.

8. Địa chỉ liên hệ và gửi hồ sơ:

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

Khu II, đường 3/2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292-3872728                E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hotline: 0886889922                        Facebook: www.facebook.com/ctu.tvts/

 

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2023, Trường ĐHCT tuyển sinh 89 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1