Thông tin chung

Mã ngành: 7620102H                                              Hệ đào tạo: Chính quy   

Thời gian đào tạo: 4 năm                                        Danh hiệu: Kỹ sư

Đơn vị quản lý: Khoa Phát triển Nông thôn

Mục tiêu đào tạo

- Chương trình nhằm đào tạo Kỹ sư Khuyến nông, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Chương trình trang bị cho người học các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành thuộc lĩnh vực Khuyến nông – Phát triển nông thôn; có khả năng tham khảo các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp; 

- Sinh viên tốt nghiệp có khả năng và cơ hội làm việc tại các cơ quan thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, khuyến nông, nghiên cứu thị trường; điều hành sản xuất trong cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến nông nghiệp - nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế; nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.    

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Khuyến nông có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau từ chuyên viên kỹ thuật, cán bộ quản lý tại các cơ quan thuộc lĩnh vực phát triển nông thôn, khuyến nông, nghiên cứu thị trường; điều hành sản xuất trong cơ sở sản xuất kinh doanh có liên quan đến nông nghiệp - nông thôn thuộc mọi thành phần kinh tế; nghiên cứu và giảng dạy tại các viện nghiên cứu, trường đại học, cao đẳng.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về Khuyến nông, Phát triển nông thôn và Kỹ thuật nông nghiệp, sáng tạo trong công việc. 

- Đáp ứng được với yêu cầu học tập ở các trình độ sau đại học trong lĩnh vực Khuyến nông, Phát triển nông thôn, Hệ thống nông nghiệp.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến

Quảng cáo

 

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1506
1050
3758
14307
1685084