Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và cơ bản khác.

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Kiến thức cơ bản về những nguyên lý trong phát triển nông thôn và hệ thống tổ chức kinh tế, xã hội và môi trường nông thôn.

-   Kiến thức cơ bản về chính sách nông nghiệp phát triển nông thôn, các vấn đề về quy hoạch và hệ thống canh tác trong phát triển nông thôn.

-   Kiến thức cơ bản về cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và truyền thông trong khuyến nông.

3. Khối kiến thức chuyên ngành

-   Kiến thức nâng cao về phương pháp, kỹ năng khuyến nông, sử dụng các công cụ trong tiếp cận nhằm xây dựng, quản lý, theo dõi và đánh giá dự án, các hoạt động khuyến nông.

-   Kiến thức chuyên sâu phục vụ cho công tác nghiên cứu, phân tích, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học và trải nghiệm thực tế vào giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn hoạt động khuyến nông. 

-   Kiến thức và kỹ năng tổ chức các hoạt động khuyến nông như lập kế hoạch, thiết kế bài giảng, tổ chức tham quan, hội thảo, huấn luyện và truyền thông.

-   Kiến thức chuyên ngành kỹ thuật nông nghiệp: trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản

-   Kiến thức về tổ chức, xây dựng, quản lý và phân tích dự án các loại hình sản xuất kinh tế hợp tác ở nông thôn; phân tích và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn thuộc các lĩnh vực có liên quan.

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Lập luận chuyên ngành và giải quyết vấn đề

    + Nhận diện xu thế, các tình huống trong khuyến nông và phát triển nông thôn, đưa ra chiến lược dự kiến xử lý (quan sát, phân tích, đánh giá, thử nghiệm, lên kế hoạch giải quyết vấn đề).

    + Có năng lực giải quyết các vấn đề về kinh tế - xã hội, kỹ thuật, môi trường,... nảy sinh trong thực tiễn tương tác với cộng đồng qua các hoạt động khuyến nông thực tiễn.

    + Phân tích, đánh giá, nhận dạng nhu cầu khuyến nông của cộng đồng, các nguồn lực và rủi ro giúp cộng đồng xây dựng chiến lược/kế hoạch khuyến nông giải quyết vấn đề khó khăn của họ.

-   Thử nghiệm và khám phá tri thức

Có năng lực tự nghiên cứu, chẩn đoán và giải quyết các tình huống, cụ thể: 

    + Xác định vấn đề và xây dựng kế hoạch nghiên cứu: thiết kế bảng câu hỏi, xác định mẫu và cỡ mẫu cần điều tra, khảo sát.

    + Tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích kết quả đạt được.

    + Lựa chọn chiến lược nghiên cứu tài liệu, tận dụng việc tra cứu và xác định thông tin bằng cách sử dụng các công cụ thư viện (tài liệu trên mạng, các cơ sở dữ liệu, công cụ tìm kiếm); xác định chất lượng và độ tin cậy của thông tin, chỉ ra những nội dung chính yếu và điểm mới hàm chứa trong thông tin, chỉ ra những trích dẫn về tài liệu tham khảo.

    + Nhận ra ý tưởng và chiến lược thực nghiệm, mô tả được quá trình xây dựng thực nghiệm, liệt kê các thủ tục tiến hành thực nghiệm và bước kiểm tra, thu thập và phân tích dữ liệu.

2. Kỹ năng mềm

-   Trình độ ngoại ngữ: Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-   Trình độ công nghệ thông tin: Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet.

-   Làm việc theo nhóm: Có kiến thức và kỹ năng làm việc theo nhóm:

    +  Hiểu tiến trình thành lập nhóm và tiến trình làm việc của nhóm; tóm tắt nhiệm vụ và các quy trình hoạt động nhóm; xác định các vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong nhóm; giải thích các mục tiêu, nhu cầu, và đặc tính (cách làm việc, sự khác biệt về văn hóa) của từng cá nhân thành viên trong nhóm; làm rõ các điểm mạnh và điểm yếu của nhóm; chỉ ra các quy  tắc  liên quan đến  tính bảo mật, bổn phận của từng thành viên trong nhóm.

    +  Khái quát các mục tiêu và công việc cần làm, đưa ra kế hoạch và tạo điều kiện cho các cuộc họp nhóm có hiệu quả; xác định các nguyên tắc của nhóm, lập kế hoạch, lên chương trình và thực hiện một đề án, đưa ra các giải pháp cho các vấn đề (tính sáng tạo và đưa ra quyết định). Thực  hành  làm  việc  trong  nhiều  loại  nhóm  khác  nhau  (nhóm  trong  ngành,  liên ngành,…).

-   Giao tiếp

    +  Xác định các tình huống giao tiếp, giải thích một chiến lược giao tiếp.

    +  Áp dụng thực hành chuẩn bị bài thuyết trình bằng điện tử, sử dụng các hình thức giao tiếp điện tử khác nhau (thư điện tử, trang web, hội thảo online.)

    +  Thực hành chuẩn bị thuyết trình và phương tiện hỗ trợ với ngôn ngữ, phong cách, thời gian, và cấu trúc phù hợp; sử dụng các phương tiện giao tiếp không bằng văn bản hay lời nói (cử chỉ, ánh mắt, tư thế); lựa chọn trả lời các câu hỏi một cách hiệu quả.

III. Thái độ

-   Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê, sự thích nghi đối với sự thay đổi, sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập, sự sẵn sàng làm việc với người khác, biết xem xét và chấp nhận các quan điểm khác.

-   Thể hiện đúng đạo đức nghề nghiệp của ngành nghề mình theo đuổi, nhận thức được vị trí, vai trò tầm quan trọng của các tiểu chuẩn và nguyên tắc về đạo đức của mình, có thái đúng mực với những sai lầm của mình.

-   Luôn xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp trong công việc và ứng xử hàng ngày tạo một phong cách làm việc chuyên nghiệp.

-   Chủ động lên kế hoạch phát triển nghề nghiệp cho bản thân.

 

-   Luôn luôn cập nhật thông tin trong lĩnh vực chuyên ngành của mình để có thái độ ứng xử cũng như xử lý những thay đổi, cập nhật mới một cách phù hợp, hiệu quả.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 970

Hôm qua 987

Tuần này 970

Tháng này 19446

Tất cả 487661