Hoàn thành chương trình đào tạo sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-    Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-    Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-    Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-    Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác.

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-    Kiến thức về Di truyền đại cương, Di truyền phân tử, Di truyền quần thể - số lượng những cơ sở di truyền, qui luật di truyền, vai trò của đa dạng sinh học ở cây trồng và vận dụng chúng cho công tác chọn tạo giống cây trồng.

-    Kiến thức về Sinh lý thực vật, Sinh hóa, Phân loại và giải phẩu thực vật giải thích các hiện tượng sinh lý, các hoạt động biến dưỡng ở cấp độ phân tử bên trong tế bào của cây trồng cũng như phân biệt được các dạng cây trồng để ứng dụng trong chọn giống cây trồng.

-    Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học cần thiết trong việc truy tìm tài liệu, tập hợp ý tưởng cho việc thiết kế một đề tài nghiên cứu và hoàn chỉnh một báo cáo khoa học.

-    Hiểu biết các vấn đề cơ bản về xác suất thống kê ứng dụng trong bố trí các thí nghiệm sinh học.

-    Kiến thức về vai trò của những yếu tố môi trường và điều kiện canh tác trong sinh trưởng phát triển của cây trồng, qua đó giúp việc bố trí cây trồng được hợp lý và hiệu quả.

3. Khối kiến thức chuyên ngành

-    Kiến thức chuyên sâu phục vụ cho công tác lai tạo, tuyển chọn giống và công tác giống cây trồng.

-    Kiến thức về nhận diện, biện pháp phòng trừ dịch hại cây trồng.

-    Kiến thức nâng cao nhằm duy trì sức sống và chất lượng hạt và cây giống

-    Kiến thức về phương pháp tuyển chọn và kỹ thuật canh tác giúp hiểu rõ và thực hiện tốt các qui trình kỹ thuật canh tác các loại cây trồng khác.

-    Kiến thức về kỹ năng cần thiết trong việc tổ chức sản xuất giống cây trồng, các qui trình quy phạm về kiểm định và đánh giá chất lượng hạt giống, cây giống.

-    Tiếp cận thực tế sản xuất giống cây trồng ở nhiều vùng sinh thái khác nhau.

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

Kỹ năng chuyên ngành và giải quyết vấn đề:

-    Nắm vững và thực hiện tốt kỹ thuật canh tác của các loại cây trồng khác nhau.

-    Tiến hành được công việc lai tạo và chọn tạo giống cây trồng.

-    Nhận diện và đánh giá được các tình huống trong công tác chọn giống cây trồng.

-    Độc lập trong chọn tạo giống cây trồng thích hợp trên nhiều vùng sinh thái với những yêu cầu khác nhau.

Nâng cao trình độ và thâm nhập thực tế:

-    Tham gia quản lý và điều hành việc sản xuất và bảo quản giống cây trồng.

-    Nhận diện, phán đoán và đưa ra các ý tưởng mới cũng như ứng dụng các công nghệ chọn tạo giống cây trồng mới vào thực tế sản xuất.

-    Tự tin trong nghề nghiệp nhằm ra sức phục vụ cho nền sản xuất nông nghiệp.

2. Kỹ năng mềm

-    Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-    Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet.

-    Linh động cao trong giao tiếp, làm việc theo nhóm và giải quyết công việc chuyên môn.

-    Kỹ năng thuyết trình và sử dụng các phương tiện hổ trợ trong công tác chuyên môn có hiệu quả cao.

III. Thái độ

Sinh viên tốt nghiệp kỹ sư ngành Khoa học cây trồng chuyên ngành Công nghệ giống cây trồng:

-    Thể hiện sự tự tin, lòng nhiệt tình, niềm đam mê, sự thích nghi cao đối với những điều kiện làm việc khác nhau.

-    Có khả năng làm việc độc lập và sẵn sàng hợp tác với người khác.

-    Thực hiện tác phong làm việc chuyên nghiệp và hiệu quả.

-    Chủ động và linh hoạt trong các kế hoạch và khi thực hiện công việc.

-    Luôn luôn cập nhật thông tin mới để phát huy hiệu quả công việc chuyên môn.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 970

Hôm qua 987

Tuần này 970

Tháng này 19446

Tất cả 487661