Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất và an ninh quốc phòng; (ABET-l)

-   Có kiến thức thức cơ bản về khoa học tự nhiên để đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp thuộc lĩnh vực KTCTT; (ABET-a)

-   Có kiến thức về các vấn đề đương đại. (ABET-j)

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Có khả năng đáp ứng kiến thức kỹ thuật công trình xây dựng vào các vấn đề thuộc lĩnh vực KTCTT; (ABET-a)

-   Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật lên xã hội trong bối cảnh toàn cầu. (ABET-h)

3. Khối kiến thức chuyên ngành

-   Cung cấp các kiến thức trong lĩnh vực KTCTT nhằm đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các điều kiện ràng buộc trong thực tế: (ABET-c)

-   Có kiến thức chuyên sâu về khảo sát địa chất - địa hình, thiết kế nền móng công trình thủy;

-   Có kiến thức chuyên sâu về kết cấu các dạng công trình bằng bê tông cốt thép, thép và kết cấu liên hợp;

-   Có kiến thức chuyên sâu về kỹ thuật thi công, tổ chức thi công cũng như an toàn trong KTCTT;

-   Có kiến thức chuyên sâu về công tác quản lý các dự án xây dựng nói riêng và quản lý trong công tác xây dựng cơ bản nói chung.

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Có khả năng thiết kế và tiến hành thí nghiệm để thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực KTCTT; (ABET-b)

-   Có khả năng sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật. (ABET-k)

2. Kỹ năng mềm

-   Làm việc hiệu quả trong các nhóm kỹ thuật để hoàn thành một mục đích chung; (ABET-d)

-   Xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực KTCTT; (ABET-e)

-   Đọc, viết và trình bày các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả bằng tiếng Việt và cơ bản bằng tiếng Anh; (ABET-g)

-   Học tập suốt đời. (ABET-i)

III. Thái độ

-   Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; (ABET-f)

-   Có ý thức về pháp luật, đạo đức, giữ gìn sức khỏe và quốc phòng; (ABET-l)

 

-   Nhận thức được sự cần thiết của việc học suốt đời. (ABET-i)

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 970

Hôm qua 987

Tuần này 970

Tháng này 19446

Tất cả 487661