Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Có kiến thức về khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất và an ninh quốc phòng; (ABET-l)

-   Vận dụng kiến thức toán học, kinh tế và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công nghiệp; (ABET-a)

-   Có kiến thức về các vấn đề đương đại; (ABET-j)

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Vận dụng kiến thức toán học, kinh tế và kỹ thuật vào các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý công nghiệp; (ABET-a)

-   Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kinh tế, kỹ thuật lên xã hội trong bối cảnh toàn cầu; (ABET-h)

3. Khối kiến thức chuyên ngành

Kiến thức về phân tích, thiết kế một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong sản xuất và dịch vụ để đáp ứng các yêu cầu kinh tế, kỹ thuật, và phát triển bền vững; (ABET-c)

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Thiết kế và tiến hành thí nghiệm để thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực quản lý công nghiệp ; (ABET-b)

-   Vận dụng các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật; (ABET-k)

2. Kỹ năng mềm

-   Hoạt động hiệu quả trong các nhóm đa ngành để hoàn thành một mục đích chung; (ABET-d)

-   Xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kinh tế và kỹ thuật trong quản lý công nghiệp; (ABET-e)

-   Đọc, viết và trình bày các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả; (ABET-g)

-   Học tập suốt đời; (ABET-i)

III. Thái độ

-   Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; (ABET-f)

-   Có ý thức về pháp luật, đạo đức, giữ gìn sức khỏe và quốc phòng; (ABET-l)

-   Nhận thức được sự cần thiết của việc học suốt đời; (ABET-i)

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 554

Hôm qua 820

Tuần này 4194

Tháng này 22670

Tất cả 490885