Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Hiểu biết cơ bản chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác.

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

    Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: hóa đại cương, hóa lý, hóa vô cơ, hóa lượng tử, hóa sinh, hóa hữu cơ, hóa phân tích, …

3. Khối kiến thức chuyên ngành:

    Nắm vững kiến thức chuyên ngành về:

-   Hóa học hợp chất thiên nhiên và phương pháp tách chiết.

-   Hóa hữu cơ tổng hợp cơ bản và hiện đại 

-   Hóa dược và tổng hợp hóa dược.

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

Nhận định chuyên ngành và giải quyết vấn đề:

-   Điều tra, phân tích dữ liệu từ các nghiên cứu trước hoặc từ thực tiễn và lên kế hoạch thực hiện để phân tích dược liệu cũng như tổng hợp dược phẩm.

-   Sử dụng tốt một số trang thiết bị hiện đại thuộc lĩnh vực nghiên cứu

-   Tổng hợp, phân tích và xử lý thống kê các số liệu thu được từ thực nghiệm.

Thực ngiệm và khám phá:

-   Phân tích dược liệu thiên nhiên và tổng hợp dược phẩm.

-   Phân tích hóa lý hiện đại để kiểm tra độ tinh khiết của sản phẩm hóa dược

-   Kiểm tra dược lý, hoạt tính sinh học, điều kiện bảo quản và khả năng sử dụng của sản phẩm hóa dược

2. Kỹ năng mềm

-   Làm việc nhóm

-   Thực hiện báo cáo chuyên ngành

-   Thích ứng với môi trường làm việc đa dạng.

-   Giao tiếp thông dụng bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Đọc và hiểu các tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

-   Sử dụng các phần mềm văn phòng cơ bản như Word, Excel, Power-point, khai thác và sử dụng Internet.

III. Thái độ

-   Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ đúng đắn và đạo đức nghề nghiệp; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp.

-   Thể hiện sự tự tin, sự sẵn sàng và khả năng làm việc độc lập, đồng thời biết xem xét toàn bộ vấn đề và chấp nhận các quan điểm khác cũng như có khả năng hợp tác với người khác. 

-   Có tính trung thực và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác. 

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 562

Hôm qua 820

Tuần này 4202

Tháng này 22678

Tất cả 490893