Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về  khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác.

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Hiểu biết những những nguyên lý kinh tế để phân tích và giải thích được các hiện tượng kinh tế; nắm bắt và am hiểu luật cũng như các chính sách tài chính, tiền tệ và các chính sách liên quan đến các hoạt động kinh doanh;

-   Có kiến thức cơ bản về thống kê, toán ứng dụng trong kinh doanh, và các công cụ phân tích định lượng trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng.

3. Khối kiến thức chuyên ngành

-   Có kiến thức một cách hệ thống trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, và các văn bản pháp quy có liên quan đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng;

-   Kiến thức về nguyên lý hoạt động kinh doanh trong ngân hàng và các nghiệp vụ của ngân hàng trung ương và ngân hàng thương mại.

-   Kiến thức về cách thức quản trị hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong môi trường hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế.

-   Hiểu biết và nhận diện rủi ro trong hoạt động tài chính doanh nghiệp

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Vận dụng đúng quy định pháp luật để giải quyết các vấn đề kinh tế nói chung và lĩnh vực tài chính ngân hàng nói riêng;

-   Thực hiện và giám sát các nghiệp vụ huy động vốn và cho vay trong ngân hàng;

-   Xây dựng quan hệ với khách hàng;

-   Thu thập, phân tích, và giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động của ngân hàng;

-   Phân tích, giám sát và quản lý hoạt động ngân hang;

-   Tự nghiên học hỏi và cứu để nâng cao trình độ chuyên môn.

2. Kỹ năng mềm

-   Giao tiếp, phỏng vấn, thuyết trình;

-   Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm

-   Phát hiện và giải quyết vấn đề;

-   Tư duy sáng tạo trong công việc;

-   Nhận biết sự tương tác giữa các vấn đề kinh tế - xã hội;

-   Sắp xếp các vấn đề theo thứ tự ưu tiên để giải quyết vấn đề linh động;

-   Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và ra các quyết định;

-   Sử dụng thành thạo ngoại ngữ để phục vụ cho giải quyết công việc và nghiên cứu chuyên môn.

III. Thái độ

-   Có phẩm chất chính trị, chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước;

 

-   Có phẩm chất đạo đức cá nhân, đạo đức nghề nghiệp và đạo đức xã hội;

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 841

Hôm qua 820

Tuần này 4481

Tháng này 22957

Tất cả 491172