Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

I. Kiến thức

1. Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   kiến thức về khoa học chính trị, xã hội và nhân văn, pháp luật, đạo đức, rèn luyện thể chất và an ninh quốc phòng; (ABET-l)

-   kiến thức cơ bản về toán học, vật lý và hóa học; (ABET-a)

-   kiến thức về các vấn đề đương đại; (ABET-j)

2. Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Có kiến thức về kỹ thuật điện tử; (ABET-a)

-   Có kiến thức đủ rộng để hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật lên xã hội trong bối cảnh toàn cầu; (ABET-h)

3. Khối kiến thức chuyên ngành

    Có kiến thức về một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong lĩnh vực điện tử và truyền thông; (ABET-c)

II. Kỹ năng

1. Kỹ năng cứng

-   Áp dụng kiến thức toán học, vật lý và khoa học vào các vấn đề thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông; (ABET-a)

-   Thiết kế và tiến hành thí nghiệm để thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực điện tử, viễn thông; (ABET-b)

-   Phân tích, thiết kế, thi công một hệ thống, một thành phần hoặc một quá trình trong lĩnh vực điện tử và viễn thông đáp ứng các nhu cầu mong muốn với các điều kiện ràng buộc trong thực tế; (ABET-c)

-   Sử dụng các phương pháp, kỹ thuật, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật hiện đại cần thiết cho thực hành kỹ thuật; (ABET-k)

2. Kỹ năng mềm

-   Hoạt động hiệu quả trong các nhóm kỹ thuật để hoàn thành một mục đích chung; (ABET-d)

-   Xác định, xây dựng và giải quyết vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực điện tử, viễn thông; (ABET-e)

-   Đọc, viết và trình bày các vấn đề kỹ thuật một cách hiệu quả, bằng tiếng Việt và tiếng Anh; (ABET-g)

-   Học suốt đời; (ABET-i)

III. Thái độ

-   Có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; (ABET-f)

-   Hiểu được tác động của các giải pháp kỹ thuật điện tử lên xã hội trong bối cảnh toàn cầu; (ABET-h)

-   Có ý thức về pháp luật, đạo đức, giữ gìn sức khỏe và quốc phòng. (ABET-l)

-   Nhận thức được sự cần thiết của việc học suốt đời; (ABET-i)

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 564

Hôm qua 820

Tuần này 4204

Tháng này 22680

Tất cả 490895