HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỌC BẠ

Chú ý: Đây là phương thức xét tuyển dành riêng cho những thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp do không thể tham dự 2 đợt thi của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (gọi là thí sinh đặc cách). Do đó, nếu thí sinh thuộc diện này và chưa xác nhận nhập học vào bất kỳ trường nào (kể cả Trường Đại học Cần Thơ) thì mới được đăng ký và xét tuyển. Những trường hợp khác, nếu đăng ký thì vẫn không được xét tuyển.

PHẦN I. QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Đăng ký tài khoản: Mỗi thí sinh phải đăng ký 1 tài khoản để đăng nhập vào hệ thống đăng ký xét tuyển. Thí sinh cần phải có địa chỉ email để đăng ký tài khoản. Mỗi địa chỉ email chỉ đăng ký được 1 tài khoản.

2. Khai báo thông tin thí sinh:  Nhập đầy đủ thông tin thí sinh theo yêu cầu trên màn  hình hệ thống. Lưu ý: Số CMND/CCCD không được chỉnh sửa sau khi nhập xong, nên nhập chính xác, không sai sót

3. Đăng ký xét tuyển (từng phương thức):

- Nhập các nguyện vọng xét tuyển và điểm các môn trong tổ hợp.

- Thông tin thí sinh, các nguyện vọng xét tuyển và điểm các môn học sẽ được lưu trữ trên hệ thống và chỉ có thí sinh đăng nhập vào hệ thống mới xem được thông tin của mình.

- Nếu chưa “Nộp phiếu đăng ký online” thì được điều chỉnh, thay đổi các nguyện vọng.

- Nếu chắc chắc chắn không còn sai sót và không điều chỉnh gì thì bấm nút “Nộp phiếu đăng ký online”. Khi đó hệ thống khóa dữ liệu đang ký và thí sinh không được điều chỉnh, thay đổi các nguyện vọng nữa.

4. Nộp hồ sơ ĐKXT (từng phương thức):

Sau khi bấm “Nộp phiếu đăng ký online” thì trên phiếu đăng ký sẽ xuất hiện nút “In phiếu đăng ký”. Bấm nút này để in “Phiếu ĐKXT” ra giấy để gửi hồ sơ cho Trường. Nếu không nộp về Trường, hoặc nộp sau ngày 30/8/2021 sẽ không được xét (Xem Phần III)

5. Sign out: thoát khỏi hệ thống để thực hiện tiếp sau này. Nếu không thực hiện thao tác Sign Out, thông tin lưu trữ trên hệ thống có thể bị mất.

6. Xem tình trạng hồ sơ ĐKXT: Sau khi nhận được hồ sơ của thí sinh, Trường sẽ phản hồi về tình trạng hồ sơ. Thí sinh cần theo dõi để biết Hồ sơ ĐKXT có sai sót cần điều chỉnh hay không.

7. Xem kết quả xét tuyển: Dự kiến công bố kết quả ngày 06/9/2021. Khi đó, thí sinh đăng nhập vào hệ thống để xem kết quả và hướng dẫn thủ tục nhập học nếu trúng tuyển.

Khuyến cáo thí sinh:

- Xem hướng dẫn chi tiết sử dụng hệ thống đăng ký xét tuyển tại Phần II.

- Xem hướng dẫn chi tiết cách nộp hồ sơ về Trường tại Phần III.

- Nên sử dụng máy tính có kết nối Internet để thực hiện đăng ký trực tuyến.

- Trước khi bấm “Nộp phiếu đăng ký online” phải chắc chắn là không còn sai sót. 

PHẦN II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

http://xettuyen2.ctu.edu.vn

II.1. ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN

Lưu ý:  Thí sinh cần phải có 1 email còn hoạt động để tự đăng ký tài khoản truy cập vào hệ thống. Mỗi địa chỉ email chỉ đăng ký được 1 tài khoản. (Nếu chưa có địa chỉ email, thí sinh có thể tìm hiểu và đăng ký một địa chỉ email tại GMail)

Bước 1: Click chọn menu Đăng ký tài khoản , màn hình đăng ký xuất hiện như sau:

 

(3)  Bấm nút “Đăng ký”. Hệ thống sẽ gửi thông tin xác thực vào email của thí sinh. Sau khi Xác thực xong, bạn mới sử dụng được tài khoản để đăng nhập.

Bước 2: Kích hoạt tài khoản (Xác thực)

(1)  Mở hộp thư điện tử (email mà bạn đã dùng để đăng ký tài khoản).

(2)  Tìm thư đến có tiêu đề là "CTU - Xác thực tài khoản đăng ký" (Nếu không thấy trong Hộp thư đến/Inbox, hãy kiểm tra trong hộp Thư rác/Spam)

(3)  Đọc thư và thực hiện “Xác thực”. Hệ thống sẽ thông báo kết quả xác thực.

Nếu thành công thì thí sinh có thể đăng nhập vào hệ thống bất cứ lúc nào để Khai báo thông tin và đăng ký xét tuyển.

- Nếu thất bại thì liên hệ ngay với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật để được giúp đỡ (ĐT: 0292.3830.983 hoặc 0292.3872.095; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

 

 

 

Bước 2: Khai báo thông tin thí sinh (chỉ thực hiện trong lần đăng nhập đầu tiên)

Sau khi đăng nhập thành công. Màn hình sau sẽ xuất hiện để thí sinh nhập thông tin, bao gồm 2 phần: Thông tin cá nhân của thí sinh và Quá trình học tập (trường THPT từng học kỳ).

Lưu ý nhập: cẩn thận, đầy đủ và không được SAI SÓT.

 

 Điều chỉnh thông tin thí sinh: Nếu chưa “Nộp phiếu đăng ký online” thí sinh có thể điều chỉnh thông tin nếu có sai sót.

 

 II.3. ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

 

Có 2 phương thức xét tuyển (thí sinh được quyền đăng ký cả 2 phương thức). Xét tuyển theo phương thức nào thì thực hiện đăng ký đúng theo phương thức đó.

Ứng với mỗi phương thức, các nguyện vọng phải xếp thứ tự ưu tiên (1 là ưu tiên cao nhất). Mỗi nguyện vọng, chọn 1 ngành và 1 tổ hợp xét tuyển cho ngành đó (đối với ngành có nhiều tổ hợp, thí sinh nên chọn tổ hợp có điểm cao nhất để đăng ký).

Khi chọn tổ hợp xét tuyển cho 1 ngành thì nên sử dụng tổ hợp có điểm cao nhất để đăng ký.

Bước 1: Chọn phương thức để đăng ký

ĐKXT phương thức 7: được chọn tối đa 5 nguyện vọng các ngành ngoài sư phạm.

Màn hình để nhập: ngành, tổ hợp và điểm 5 học kỳ xuất hiện như sau:

ĐKXT phương thức 8: được chọn tối đa 3 nguyện vọng các ngành sư phạm.

Màn hình để nhập: học lực, hạnh kiểm lớp 12, ngành, tổ hợp và điểm 6 học kỳ xuất hiện như sau:

Bước 2: Chọn ngành, tổ hợp xét tuyển

- Chọn ngành và tổ hợp ứng với ưu tiên 1; sau đó chọn ngành và tổ hợp ứng với ưu tiên 2, ưu tiên 3 … (nếu có).

- Bảng để nhập điểm trung bình môn học kỳ sẽ xuất hiện.

Bước 3: Nhập điểm

- Nhập điểm trung bình môn học kỳ vào ô tương ứng đúng với điểm trong học bạ (không làm tròn điểm). Môn nào điểm = 0 thì cũng phải nhập vào số 0.

- Hệ thống tự động tính ra Điểm M ứng với từng môn và Điểm tổ hợp (Tổng điểm 3 môn trong tổ hợp).

Bước 4: Lưu phiếu (Save)

- Để lưu Phiếu ĐKXT, thí sinh phải nhập đầy đủ điểm của các môn, các học kỳ.

- Khi bấm nút “Save” để lưu, hệ thống cảnh báo những môn còn thiếu điểm hoặc không đạt điều kiện đăng ký xét tuyển. Thí sinh phải điều chỉnh xong mới lưu được.

- Khi đã lưu thành công, màn hình như sau:

Đối với Phiếu đã lưu thành công thì có thể xem lại và điều chỉnh bất cứ lúc nào trước khi bấm vào “Nộp phiếu đăng ký online”.

+ Do đó, không nên vội vàng bấm vào “Nộp phiếu đăng ký online”, có thể suy nghĩ thêm cho chắc chắn sự lựa chọn của mình hoặc rà soát, điều chỉnh.

Bước 5: Xem lại hoặc chỉnh sửa thông tin

- Khi chưa “Nộp phiếu đăng ký Online” thì thí sinh được quyền chỉnh sửa: Thông tin thí sinh, nguyện vọng, tổ hợp và điểm các môn trên Phiếu (không sửa được Số CMND/CCCD).

- Khi cần xem lại hoặc chỉnh sửa thông tin đăng ký, thí sinh vào menu “Hồ sơ của tôi”, và chọn vào “Xem thông tin thí sinh” hoặc “Xem phiếu ĐKXT” cần thực hiện để xem trên màn hình. Nếu cần chỉnh sửa thì bấm nút “Điều chỉnh” tương ứng thì xuất hiện lại màn hình nhập thông tin để chỉnh sửa.

Bước 6: Nộp phiếu đăng ký online

Sau khi kiểm tra và không còn sai sót nào, thí sinh quyết định “Nộp phiếu online” thì bấm nút “Nộp phiếu đăng ký online”. Nếu đăng ký xét cả 2 phương thức thì thực hiện từng phương thức.

Bất cứ lúc nào, sau khi đăng nhập, vào “Hồ sơ của tôi”, chọn “Xem phiếu ĐKXT” thì sẽ xuất hiện màn hình như hình bên

 

Bước 7: In phiếu ĐKXT ra giấy

Bất cứ lúc nào, thí sinh sử dụng máy tính có kết nối internetmáy in để đăng nhập vào hệ thống và in Phiếu ĐKXT ra giấy.

-   Giấy in khổ A4, để giấy theo chiều đứng.

-   Khi máy in đã sẳn sàng, thí sinh bấm nút “In phiếu đăng ký” và thực hiện hướng dẫn trên màn hình để in.

-   Ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu ĐKXT

Phiếu ĐKXT hợp lệ: được in ra từ hệ thống của Trường ĐHCT; góc trên bên phải có mã vạch của Số phiếu, góc dưới bên trái có hướng dẫn thành phần hồ sơ cần nộp, phí đăng ký phải nộp cho Trường, thí sinh ký và ghi rõ họ tên. Không tẩy, xóa, thêm bớt nội dung. 

Phiếu ĐKXT này phải nộp cho Trường ĐHCT cùng với bản photo học bạ (Xem phần III – cách nộp)

II.4. ĐĂNG XUẤT (Sign out)

Thoát khỏi hệ thống và lưu trữ thông tin để thực hiện tiếp sau này.

Nếu thoát khỏi hệ thống mà không Sign Out, thông tin lưu trữ trên hệ thống có thể bị mất.

 

II.5. XEM TÌNH TRẠNG HỒ SƠ ĐKXT

Sau khi nhận được Hồ sơ của thí sinh, Trường ĐHCT cập nhật “Trạng thái hồ sơ” và thí sinh có thể kiểm tra được bằng cách xem Phiếu ĐKXT tương ứng trong menu “Hồ sơ của tôi”.

II.6. XEM KẾT QUẢ XÉT TUYỂN:

Khi Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển xong và công bố kết quả xét tuyển (dự kiến là ngày 6/9/2021), thí sinh có thể xem kết quả của mình bằng cách Đăng nhập vào hệ thống. Nếu trúng tuyển, thí sinh được hướng dẫn chi tiết việc Xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học.

 

PHẦN III. HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ ĐKXT VỀ TRƯỜNG

III.1. Thành phần hồ sơ ĐKXT phải nộp:

Ngoài việc “Nộp phiếu đăng ký online” thí sinh phải nộp bộ hồ sơ bao gồm:

-  Phiếu Đăng ký xét tuyển (được in ra giấy sau khi đăng ký trực tuyến).

01 bản photo Học bạ (không cần công chứng) hoặc Bảng kết quả học tập THPT;

Đối với thí sinh học lực trung bình đăng ký ngành Giáo dục thể chất: nếu là vận động viên cấp 1, kiện tướng, vận động viên đã từng đoạt huy chương tại Hội khỏe Phù Đổng, các giải trẻ quốc gia và quốc tế hoặc giải vô địch quốc gia và quốc tế thì nộp thêm bản photo giấy chứng nhận có liên quan đến thành tích trên.

Phí đăng ký: 30.000 đồng/1 nguyện vọng.

(Nếu thí sinh đăng ký cả 2 phương thức, thì mỗi phương thức nộp 1 bộ hồ sơ riêng)

III.2. Cách nộp hồ sơ về trường:

Chậm nhất ngày 30/8/2021, thí sinh phải nộp hồ sơ về Trường. Hồ sơ nào nộp không đúng hạn, thì không được xét tuyển. Nếu nộp bằng dịch vụ Bưu điện thì tính theo dấu ngày gửi của Bưu điện. Thí sinh chọn 1 trong 2 cách dưới đây để nộp, sao cho thuận tiện:

CÁCH 1: TRỰC TIẾP TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Do đang thực  hiện giãn cách xã hội nên Trường chưa tổ chức nhận hồ sơ trực tiếp.

Khi không còn áp dụng giãn cách xã hội, Trường sẽ thông báo nhận hồ sơ trực tiếp.

CÁCH 2: GỬI BƯU ĐIỆN

Thí sinh mang hồ sơ và phí đăng ký (tại Bưu điện có phong bì để đựng hồ sơ) đến bưu cục của Bưu Điện Việt Nam (Tìm địa chỉ bưu cục tại website  http://www.vnpost.vn/vi-vn/buu-cuc/tim-kiem). Gửi bằng Dịch vụ Hồ sơ xét tuyển (MÃ THU 6033), Mã trường tuyển sinh: TCT (Trường Đại học Cần Thơ)

Địa chỉ nơi nhận: PHÒNG ĐÀO TẠO - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Khu II, Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0292. 3872728

Thí sinh thực hiện theo hướng dẫn của giao dịch viên Bưu điện. Ngoài phí đăng ký phải nộp cho Trường, thí sinh phải trả thêm cước phí bưu điện (30.000đ/lần gửi). Nếu Bưu điện Việt Nam không tiếp nhận hồ sơ hoặc phí đăng ký thì thí sinh nhanh chóng liên hệ ngay cán bộ Bưu điện để được hỗ trợ (ĐT:  0292.3824822 hoặc 0918.368068).

Khi hoàn tất, thí sinh được nhận vận đơn (xem hình minh họa) và phải giữ gìn cẩn thận Vận đơn này để đối chiếu khi cần thiết. Muốn biết hồ sơ của mình đã được vận chuyển đến đâu, thí sinh có thể sử dụng “Mã bưu gửi” trên Vận đơn để “Tra cứu – định vị” bưu phẩm tại website http://www.vnpost.vn/

Trường hợp giao dịch viên tại Bưu điện không chịu nhận phí đăng ký:

Thí sinh ghi trên phong bì "Bưu điện không nhận Phí ĐKXT" và thí sinh đến ngân hàng để thực hiện chuyển khoản tiền phí đăng ký cho Trường như sau:

- Tên tài khoản: TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ - DAK

- Số tài khoản: 1800201213545 - Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT TP. Cần Thơ

- Nội dung chuyển: Họ tên thí sinh, Số Hồ sơ (In trên Phiếu ĐKXT) hoặc Số CMND

 

Nếu thí sinh KHÔNG THỂ GỬI BƯU ĐIỆN do đang thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh thì liên hệ Trường để được hướng dẫn thêm.

 ________________________

Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ:

- Thắc mắc về Đăng ký tài khoản, đăng nhập, sử dụng hệ thống, điều chỉnh thông tin …: liên hệ bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật để được giúp đỡ:

  + Điện thoại: 0292. 3830. 983 hoặc 0292.3872.095

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Thắc mắc về thông tin tuyển sinh, tư vấn: liên hệ Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ

  + Điện thoại: 0292. 3872 728   hoặc 0886889922 (Mobile/Zalo/Viber)

  + Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  + Kênh tư vấn: https://www.facebook.com/ctu.tvts

Thông tin

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2021, Trường ĐHCT tuyển sinh 81 mã ngành; trong đó 10 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1