HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ NGUYỆN VỌNG TRÊN CỔNG TUYỂN SINH ĐỂ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

(Xem hướng dẫn dạng .pdf

Theo kế hoạch tuyển sinh Đợt 1 - năm 2023, từ ngày 10/07/2023 đến 17g00 ngày 30/07/2023, thí sinh phải đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng vào đại học trên Cổng thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo (gọi là Cổng tuyển sinh) tại địa chỉ:

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn/

Thí sinh phải ghi các nguyện vọng xét tuyển bằng Điểm thi THPT năm 2023 và các nguyện vọng mà thí sinh đã có kết quả trúng tuyển sớm theo các phương thức xét tuyển sớm.

Nhiều thí sinh và phụ huynh còn băn khoăn chưa biết đăng ký nguyện vọng thế nào cho hợp lý và đúng cách, làm sao để ưu tiên cho các nguyện vọng thích học nhất nhưng vẫn đảm bảo giữ được các nguyện vọng có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển. Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh trong tuyển sinh, thí sinh cần tìm hiểu thật cẩn thận tránh những hiểu nhầm dẫn đến sai sót có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển của thí sinh, đặc biệt là nguyên tắc xếp ưu tiên.

Tài liệu này hướng dẫn thí sinh có nguyện vọng vào đại học chính quy Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT), đăng ký nguyện vọng trên Cổng tuyển sinh. Bao gồm những thí sinh như sau:

- Thí sinh ngành trúng tuyển sớm tại Trường ĐHCT, là những thí sinh đã được Trường ĐHCT công bố kết quả xét tuyển sớm như:

+ Đủ điều kiện tuyển thẳng, đủ điều kiện ưu tiên xét tuyển theo phương thức 1;

+ Đủ điều điều kiện trúng tuyển bằng Học bạ THPT (phương thức 3, phương thức 4).

+ Học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học được xét chuyển vào đại học;

- Thí sinh không có ngành trúng tuyển sớm tại Trường ĐHCT nhưng có nguyện vọng xét tuyển vào Trường ĐHCT bằng ĐIỂM THI THPT (Phương thức 2).

 1. NGUYỆN VỌNG (NV) TRÊN CỔNG TUYỂN SINH:

Trên Cổng tuyển sinh, thí sinh được quyền đăng ký, điều chỉnh không giới hạn số lượng NV cũng như không giới hạn số trường. Mỗi NV đăng ký vào Trường ĐHCT, cần như sau:

- Mã trường-Tên trường: TCT (Trường ĐHCT)

- Mã ngành-Tên ngành (Xem danh mục tuyển sinh của Trường ĐHCT)

- Thứ tự ưu tiên: do thí sinh tự sắp xếp theo Nguyên tắc xếp ưu tiên (được trình bày tại mục 2.5).

Phương thức xét tuyển: Năm 2023, thí sinh không chọn phương thức xét tuyển khi đăng ký NV. Do đó, những mã ngành mà thí sinh đăng ký trên Cổng tuyển sinh không phải là mã ngành đã có kết quả trúng tuyển sớm tại Trường ĐHCT thì được Trường ĐHCT xét tuyển bằng ĐIỂM THI THPT (phương thức 2). Các phương thức xét tuyển bằng học bạ (Phương thức 3, phương thức 4), Trường ĐHCT đã hoàn tất và công bố kết quả xét tuyển sớm vào ngày 22/6/2023, nên không xét tuyển các NV đăng ký trên Cổng tuyển sinh bằng học bạ nữa.

Tổ hợp xét tuyển: Năm 2023, thí sinh không chọn tổ hợp khi đăng ký NV. Do đó, để xét bằng Điểm thi THPT, Trường ĐHCT căn cứ vào điểm các môn trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 của thí sinh và chọn tổ hợp mà thí sinh có điểm cao nhất (tương ứng với mỗi ngành đăng ký xét tuyển) để xét tuyển. Khi đăng ký NV xét bằng Điểm thi THPT thì thí sinh phải đảm bảo mình có điểm các môn thi trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 phù hợp với một trong những tổ hợp xét tuyển theo mã ngành đăng ký.

2. MỘT SỐ LƯU Ý MÀ PHỤ HUYNH, THÍ SINH VẪN CÒN HAY NHẦM LẪN:

2.1. Một ngành học nào đó có thể có nhiều chương trình khác nhau như: chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao, chương trình đại trà (học ở Cần Thơ), chương trình đại trà “Học tại khu Hòa An”. Mỗi chương trình sẽ có mã ngành tuyển sinh khác nhau để phân biệt (Ví dụ: Ngành Công nghệ thông tin có 3 mã ngành tương ứng cho Chương trình chất lượng cao, mã ngành 7480201C; Chương trình đại trà, mã ngành 7480201 và chương trình đại trà học tại khu Hòa An, mã ngành 7480201H). Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH và được đăng ký nhiều mã ngành, mỗi mã ngành là mỗi nguyện vọng khác nhau. Trường xét tương ứng theo từng mã ngành do thí sinh đăng ký.

2.2. Điểm chuẩn trúng tuyển mỗi mã ngành ứng với phương thức xét tuyển là duy nhất cho mã ngành đó, không phân biệt thí sinh đăng ký mã ngành đó ở thứ tự ưu tiên nào. Tuyệt đối KHÔNG có trường hợp cùng một mã ngành mà nguyện vọng ở ưu tiên thấp có điểm trúng tuyển cao hơn.

2.3. Tất cả các NV của mỗi thí sinh đều được xét tuyển và xử lý lọc ảo theo quy định. Trong quá trình các Trường xét tuyển, có thể thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều NV (điểm của thí sinh từ bằng đến cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển hoặc NV có kết quả trúng tuyển sớm). Nhưng khi xử lý lọc ảo toàn quốc thì thí sinh chỉ được công bố trúng tuyển chính thức DUY NHẤT MỘT NGUYỆN VỌNG – đây chính là NV có ưu tiên cao nhất trong số các NV đủ điều kiện trúng tuyển của thí sinh.

2.4. Sau khi nhận được kết quả trúng tuyển chính thức, thí sinh không được chọn NV đủ điều kiện trúng tuyển khác để nhập học. Ví dụ thí sinh đã trúng tuyển NV1 thì không được chọn NV2 hay bất kỳ NV nào khác để nhập học.

2.5. NGUYÊN TẮC XẾP ƯU TIÊN:

Khi đăng ký NV trên Cổng tuyển sinh, NV nào thích học nhất (kể cả NV trúng tuyển sớm) thì xếp ưu tiên cao nhất (1 là ưu tiên cao nhất), sau đó đến các NV thích học thứ nhì, thứ ba, … xếp ưu tiên 2, 3, … Nếu thích học ở Trường ĐHCT hơn trường khác thì những NV vào Trường ĐHCT phải xếp ưu tiên cao hơn NV vào trường khác.

3. CÁC TRƯỜNG HỢP VÀ CÁCH ĐĂNG KÝ ĐÚNG TRÊN CỔNG TUYỂN SINH

Thí sinh cần tự xác định mình thuộc trường hợp nào trong số 3 trường hợp dưới đây để thực hiện đăng ký NV đúng cách trên Cổng tuyển sinh.

TRƯỜNG HỢP 1: Thí sinh có ngành trúng tuyển sớm tại Trường ĐHCT và muốn nhập học đúng ngành này.

Cách đăng ký: Thí sinh chỉ cần đăng ký 1 NV đúng mã ngành có kết quả trúng tuyển sớm tại Trường ĐHCT.

Kết quả: Thí sinh CHẮC CHẮN được trúng tuyển chính thức NV này và đợi thông báo trúng tuyển chính thức để xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào Trường.

 

TRƯỜNG HỢP 2: Thí sinh đã có ngành trúng tuyển sớm tại Trường ĐHCT, nhưng vẫn có ngành khác thích học hơn tại Trường ĐHCT. Ngành trúng tuyển sớm thích học ít hơn nên để dự phòng.

Cách đăng ký: đăng ký cả (1) và (2) như sau

(1) Đăng ký những ngành mà mình thích học hơn ngành trúng tuyển sớm để xét bằng Điểm thi THPT, xếp thứ tự ưu tiên đúng nguyên tắc.

(2)  Đăng ký ngành trúng tuyển sớm và xếp ưu tiên thấp hơn các nguyện vọng ở (1) là NV cuối cùng của thí sinh để dự phòng.

Kết quả: Trong trường hợp thí sinh không có NV nào ở (1) trúng tuyển, thì CHẮC CHẮN được trúng tuyển NV ở (2). Thí sinh đợi thông báo kết quả chính thức để biết được trúng tuyển NV nào, xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào Trường.

 

TRƯỜNG HỢP 3: Thí sinh KHÔNG CÓ kết quả trúng tuyển sớm tại Trường ĐHCT muốn đăng ký xét tuyển bằng Điểm thi THPT. Hoặc thí sinh có ngành trúng tuyển sớm nhưng chắc chắn không muốn học, chỉ muốn học những ngành khác thích hơn.

Cách đăng ký: Đăng ký những ngành mà mình thích học để xét bằng Điểm thi THPT, xếp thứ tự ưu tiên các NV đúng nguyên tắc.

Kết quả: Thí sinh đợi thông báo kết quả chính thức. Nếu có NV trúng tuyển thì xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào Trường.

4. CÁC VÍ DỤ MINH HỌA:

Ví dụ 1: Thí sinh có kết quả “đủ điều kiện trúng tuyển” ngành 7480201-Công nghệ thông tin và phương thức 4 ngành 7140210-Sư phạm tin học. (2 ngành trúng tuyển sớm)

Tình huống 1: Muốn nhập học ngành 7480201. Vậy thí sinh chỉ cần đăng ký 1 NV trên Cổng tuyển sinh như sau: (Áp dụng Trường hợp 1)

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Ghi chú

1

TCT

7480201

Trúng tuyển sớm

Kết quả: Chắc chắn thí sinh được công bố trúng tuyển chính thức ngành 7480201

Tình huống 2: Muốn nhập học ngành 7140210. Vậy thí sinh chỉ cần đăng ký NV trên Cổng tuyển sinh như sau: (Áp dụng Trường hợp 1)

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Ghi chú

1

TCT

7140210

Trúng tuyển sớm

Kết quả: Chắc chắn thí sinh được công bố trúng tuyển chính thức ngành 7140210.

Tình huống 3: Giả sử thí sinh muốn học nhất là ngành 7320104-Truyền thông đa phương tiện, thích học nhì ngành 7140202-Giáo dục tiểu học (và muốn xxét bằng điểm thi THPT), thích học thứ ba ngành 7140210, ngành 7480201 thì hoàn toàn không muốn học. Vậy thí sinh đăng ký NV trên Cổng tuyển sinh như sau: (Áp dụng Trường hợp 2)

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Ghi chú

1

TCT

7320104

Xét điểm thi THPT

2

TCT

7140202

Xét điểm thi THPT

3

TCT

7140210

Trúng tuyển sớm

Kết quả: thí sinh được công bố trúng tuyển chính thức 1 trong 3 NV trên. Nếu cả NV1 và NV2 không trúng tuyển thì chắc chắn trúng tuyển chính thức NV3.

Ví dụ 2: Thí sinh có kết quả trúng tuyển sớm là ngành 7480201-Công nghệ thông tin. Tuy nhiên thí sinh lại thích học nhất là Kinh doanh quốc tế-CTCLC (và muốn xét bằng điểm thi THPT); ngành 7480201 trúng tuyển sớm là thích học thứ hai. Vậy thí sinh đăng ký NV trên Cổng tuyển sinh như sau: (Áp dụng Trường hợp 2)

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Ghi chú

1

TCT

7340120C

Xét điểm thi THPT

2

TCT

7480201

Trúng tuyển sớm

Kết quả: thí sinh được công bố trúng tuyển chính thức 1 trong 2 NV trên. Nếu NV1 không trúng tuyển thì chắc chắn trúng tuyển chính thức NV2.

Ví dụ 3: Thí sinh đăng ký 05 NV trên Cổng tuyển sinh ở 3 trường: TCT, ĐHA và ĐHB; thí sinh có 1 NV đã có trúng tuyển sớm ngành 7480101 ở Trường TCT. Thí sinh đăng ký như sau:

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Ghi chú

1

TCT

7480201

Xét điểm thi THPT

2

ĐHA

7480201

 

3

TCT

7480201C

Xét điểm thi THPT

4

TCT

7480101

Trúng tuyển sớm

5

ĐHB

7480201

 

- Nhận xét cách đăng ký các NV của thí sinh: NV5 không cần thiết vì trong trường hợp các NV 1, 2, 3 không trúng tuyển thì thí sinh vẫn chắc chắn được trúng tuyển chính thức ở NV4.

- Xét tuyển: Cả 3 Trường đều thực hiện xét các NV tương ứng của thí sinh. Trường TCT xét các NV 1, 3, 4; Trường ĐHA xét NV2; Trường ĐHB xét NV5.

Giả sử kết quả xét của thí sinh này đủ điểm trúng tuyển ở các NV 2, 3, 4, 5 thì thí sinh sẽ được công nhận trúng tuyển chính thức NV2 (vì 2 là ưu tiên cao nhất trong số các NV Đủ điểm trúng tuyển).

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Kết quả xét

1

TCT

7480201

Không đủ điểm trúng tuyển

2

ĐHA

7480201

Đủ điểm trúng tuyển

3

TCT

7480201C

Đủ điểm trúng tuyển

4

TCT

7480101

Trúng tuyển sớm

5

ĐHB

7480201

Đủ điểm trúng tuyển

Giả thiết tình huống: thí sinh này thật sự mong muốn được học NV3 hơn là NV2 thì với kết quả này, mặc dù NV3 cũng Đủ điểm trúng tuyển nhưng không được công nhận trúng tuyển chính thức, do NV2 có ưu tiên cao hơn và đã trúng tuyển. Đây là trường hợp thí sinh đã xếp thứ tự ưu tiên các NV 2, 3 không đúng với nguyên tắc đã hướng dẫn.

4. LỊCH TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY:

Trường ĐHCT áp dụng lịch tuyển sinh Đợt 1 - năm 2023 và thí sinh phải tuân thủ thời gian thực hiện như sau: (Các mốc thời gian đã được quy định cố định trên Hệ thống máy tính của Cổng tuyển sinh nên tuyệt đối phải đảm bảo hoàn thành công việc tương ứng trước giờ kết thúc - lưu ý những rủi ro về đường truyền kết nối mạng)

Nội dung thực hiện

Thời gian

1. Đăng ký xét tuyển

- Thí sinh đăng ký NV trên Cổng tuyển sinh, không giới hạn số NV

- Được điều chỉnh, bổ sung không giới hạn số lần.

- Những thí sinh chưa có tài khoản đăng nhập vào Cổng tuyển sinh, phải nhanh chóng liên hệ Sở GD&ĐT để đăng ký tài khoản (20/7 là hết hạn).

Từ 10/7/2023 đến 17g00, 30/7/2023

2. Nộp phí xét tuyển, xử lý nguyện vọng:  20.000đ/1 NV (kể cả nguyện vọng trúng tuyển sớm)

Thí sinh nộp lệ phí theo đúng hướng dẫn trên Cổng tuyển sinh về tổng số tiền và cách thanh toán.

Từ 31/7/2023 đến 17g00, 06/8/2023

3. Tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng

Các Trường thực hiện xét tuyển các NV của thí sinh đăng ký trên Cổng tuyển sinh và phối hợp xử lý lọc ảo nguyện vọng trên Hệ thống chung.

Từ 12/8/2023 đến 17g00, 20/8/2023

4. Công bố kết quả trúng tuyển chính thức

- Kết quả trúng tuyển chính thức của những thí sinh có NV đăng ký vào Trường ĐHCT được công bố trên Website của Trường ĐHCT (đồng thời có thể xem kết quả trên Cổng tuyển sinh).

- Trường KHÔNG GỬI Giấy báo trúng tuyển qua đường Bưu điện.

- Thí sinh tra cứu Giấy báo trúng tuyển trực tuyến trên Website của Trường để biết thời hạn và hồ sơ cần thiết làm thủ tục nhập học.

- Mỗi thí sinh được phát 2 bản Giấy báo trúng tuyển khi đến Trường làm thủ tục nhập học.

Trước 17g00, 22/8/2023

5. Xác nhận nhập học trực tuyến

Thí sinh trúng tuyển phải thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh.

Trước 17g00, 06/9/2023

6. Làm thủ tục nhập học vào Trường ĐHCT

Sau khi xác nhận nhập học thành công, thí sinh đến Trường ĐHCT để làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn trên Giấy báo trúng tuyển trực tuyến.

Từ 29/8/2023 đến 17g00, 07/9/2023

7. Ngày học chính thức (theo thời khóa biểu mỗi lớp)

- Tân sinh viên Khóa 49 thuộc chương trình đại trà học từ 11/9/2023

- Tân sinh viên Khóa 49 thuộc CTTT, CTCLC học từ 18/9/2023

 

5. CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP:

Hỏi: Nếu em trúng tuyển NV2 thì tiền học phí có tăng so với các bạn trúng tuyển NV1 không?

- Đáp: Quyền lợi của tất cả sinh viên khi vào học đại học chính quy tại Trường là hoàn toàn giống nhau, không phân biệt em trúng tuyển theo phương thức nào và không phân biệt em trúng tuyển nguyện vọng ưu tiên mấy (Mức học phí không khác nhau theo thứ tự ưu tiên của nguyện vọng trúng tuyển hay phương thức xét tuyển và chương trình học cũng không khác nhau).

Hỏi: Em nhập học theo trúng tuyển học bạ thì chương trình học hay chế độ chính sách có giống như các bạn nhập học theo trúng tuyển điểm thi không?

- Đáp: Trúng tuyển học bạ hay điểm thi chỉ khác nhau về đầu vào mà thôi. Tất cả thí sinh trúng tuyển vào cùng ngành học bằng bất kỳ phương thức xét tuyển nào, đều học chung với nhau, cùng chương trình và quyền lợi học tập đều như nhau. Trong quá trình học tập, sinh viên nào có thành tích học tập tốt hơn thì chắc chắn nhận được nhiều quyền lợi hơn do kết quả học tập mang lại chứ không vì trúng tuyển bằng phương thức nào.

Hỏi: Em và bạn đăng ký xét tuyển cùng ngành. Em thì xếp ưu tiên 2, bạn thì xếp ưu tiên 1. Vậy bạn có được xét tuyển theo ưu tiên 1 trước rồi mới xét đến em ưu tiên 2 phải không?

- Đáp: Không phải. Thí sinh được xét tuyển theo ngành một cách bình đẳng không phân biệt thứ tự ưu tiên NVXT giữa các thí sinh. Khi xét tuyển 1 ngành, chỉ căn cứ vào điểm xét tuyển, thí sinh nào có điểm xét tuyển cao hơn thì cơ hội trúng tuyển cao hơn chứ không phân biệt thứ tự ưu tiên của NVXT đó là bao nhiêu.

Hỏi: Em có 2 ngành trúng tuyển sớm ở Trường ĐHCT (cả Phương thức 3 và Phương thức 4), đây là những nguyện vọng em cũng thích học, nhưng em muốn xét thêm ngành khác mà em thích học hơn theo Điểm thi THPT. Vậy em đăng ký trên Cổng tuyển sinh không như thế nào?

- Đáp: Em có quyền đăng ký nhiều NV. Chỉ lưu ý em áp dụng theo Trường hợp 2

+ Cách xếp thứ tự nguyện vọng: thích học nhất thì xếp 1, thích học nhì thì xếp 2,...

+ Các NVXT đã đủ điều kiện trúng tuyển thì ghi đúng thông tin (mã trường-tên trường, mã ngành-tên ngành) mà Trường đã hướng dẫn.

Hỏi: Trước đây em không đăng ký xét học bạ tại Trường (hoặc em có xét học bạ nhưng không đậu). Bây giờ em đăng ký xét theo phương thức học bạ trên Cổng tuyển sinh nữa được không?

- Đáp: Mặc dù trên Cổng tuyển sinh vẫn cho em đăng ký. Nhưng Trường ĐHCT sẽ không xét các NVXT theo phương thức học bạ mà thí sinh không trúng tuyển sớm tại Trường. Chỉ xét cho em bằng điểm thi THPT mà thôi.

Hỏi: Em có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển xét học bạ ở Trường ĐHCT, nhưng thực sự em không mong muốn học nguyện vọng đó. Vậy em có cần đăng ký nguyện vọng đó vào Cổng tuyển sinh không?

- Đáp: Không bắt buộc em phải đăng ký NV mà mình thật sự không muốn theo học vào Cổng tuyển sinh. Nếu em muốn đăng ký vào Cổng tuyển sinh để dự phòng thì em có thể xếp NVXT đó ở thứ tự ưu tiên cuối cùng.

Hỏi: Em có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển xét học bạ ở Trường ĐHCT, nhưng em không đăng ký vào Cổng tuyển sinh của Bộ thì em có được xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào Trường theo nguyện vọng đó không?

- Đáp: Không đăng ký vào Cổng tuyển sinh thì được hiểu là thí sinh tự ý hủy bỏ nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển sớm đó. Như vậy, không thể xác nhận nhập học trực tuyến cũng như không được chấp nhận làm thủ tục nhập học vào Trường cho dù em mong muốn được học theo nguyện vọng đó. Do đó, khi em mong muốn học theo nguyện vọng đã có kết quả xét học bạ rồi thì em phải đăng ký và Cổng tuyển sinh của Bộ để được công nhận trúng tuyển chính thức.

 

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2023, Trường ĐHCT tuyển sinh 89 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1