HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRÊN HỆ THỐNG HỖ TRỢ TUYỂN SINH CỦA BỘ GDĐT
(Sau đây gọi là Cổng tuyển sinh của Bộ)

https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn 

Tài liệu này hướng dẫn thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển chính thức vào đại học chính quy của Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) thông qua Cổng tuyển sinh của Bộ (Đợt 1 năm 2022) đối với tất cả thí sinh có nguyện vọng như sau:

-  Nguyện vọng xét tuyển theo phương thức 2: xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

-  Nguyện vọng đã có kết quả xét tuyển sớm tại Trường, bao gồm: được tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển theo phương thức 1; đủ điều điều kiện trúng tuyển theo phương thức 3, 4 (xét học bạ THPT); học sinh hoàn thành dự bị đại học được phân bổ vào đại học.

Để đảm bảo quyền lợi của thí sinh trong tuyển sinh, thí sinh cần tìm hiểu thật cẩn thận tránh những nhầm lần, sai sót có thể ảnh hưởng đến kết quả xét tuyển của thí sinh.

1. Nguyện vọng xét tuyển (NVXT) trên Cổng tuyển sinh của Bộ:

Trên Cổng tuyển sinh, thí sinh được quyền đăng ký không giới hạn số lượng NVXT. Thông tin để đăng ký một NVXT bao gồm:

- Thứ tự nguyện vọng: Thứ tự ưu tiên do thí sinh tự xác định theo thứ tự mong muốn được học nhất hoặc nhì, ba… (1 là ưu tiên cao nhất)

- Trường: Mã trường-Tên trường (TCT là mã trường của Trường ĐHCT)

- Ngành: Mã ngành-Tên ngành (Theo danh mục tuyển sinh của Trường)

- Phương thức xét tuyển: Chọn tên phương thức xét tuyển (Theo danh sách phương thức tuyển sinh của Trường trên Cổng tuyển sinh)

- Tổ hợp môn: Chọn 1 tổ hợp có điểm lớn nhất trong số những tổ hợp xét tuyển tương ứng với ngành và phương thức xét tuyển (Theo danh mục tuyển sinh của Trường)

2. Những loại NVXT đăng ký vào Cổng tuyển sinh của Bộ và cách xếp thứ tự nguyện vọng:

Theo Quy chế tuyển sinh năm 2022, thí sinh phải đăng ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ tất cả những NVXT mà thí sinh mong muốn theo học, bao gồm: NVXT xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và NVXT đã có kết quả xét tuyển sớm (nguyện vọng của thí sinh đã được công bố kết quả: “đủ điều kiện trúng tuyển” học bạ THPT, “được tuyển thẳng”, “được ưu tiên xét tuyển”, “được xét chuyển vào đại học đối với học sinh hoàn thành dự bị đại học”).

Tất cả NVXT đăng ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ đều được xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo quy định: Mỗi thí sinh chỉ được xét trúng tuyển chính thức ở 01 NVXT – đây chính là NVXT có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các NVXT đủ điều kiện trúng tuyển. Do đó, cách xếp thứ tự nguyện vọng đúng: xếp thứ tự từ 1 cho đến hết theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng mà thí sinh mong muốn được học nhất, nhì, ba, tư, năm(1 là thứ tự ưu tiên cao nhất và là nguyện vọng mong muốn được học nhất; 2, 3, 4, 5… là thứ tự ưu tiên tương ứng với nguyện vọng mong muốn học nhì, ba, tư, năm…).

3. Các phương thức xét tuyển của Trường ĐHCT trên Cổng tuyển sinh của Bộ:

Trên Cổng tuyển sinh của Bộ, có 3 phương thức để thí sinh chọn khi đăng ký NVXT vào Trường ĐHCT. Phạm vi đăng ký của mỗi phương thức là khác nhau nên thí sinh cần phân biệt cẩn thận để đăng ký chính xác, tránh những sai sót và nhầm lẫn:

Tên phương thức

Phạm vi đăng ký

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

- Đăng ký NVXT theo Phương thức 2 vào Trường ĐHCT.

- Đăng ký nguyện vọng “được ưu tiên xét tuyển” theo Phương thức 1 ở Trường ĐHCT: Chỉ đăng ký đúng ngành đã có kết quả “được ưu tiên xét tuyển” và tổ hợp môn tương ứng.

- Ngành đăng ký phải có điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT của ngành đó (Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn tổ hợp + điểm ưu tiên).

Tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh

- Đăng ký nguyện vọng “được tuyển thẳng” theo phương thức 1 ở Trường ĐHCT: Chỉ đăng ký đúng ngành đã có kết quả “được tuyển thẳng” và chọn đúng tổ hợp môn là PT1.

- Học sinh hoàn thành chương trình dự bị đại học đăng ký nguyện vọng đã “được phân bổ xét chuyển” vào Trường ĐHCT: Chỉ đăng ký đúng ngành được phân bổ và chọn đúng tổ hợp môn là DBI.

Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ)

Đăng ký nguyện vọng “đủ điều kiện trúng tuyển” theo phương thức 3 và phương thức 4 ở Trường ĐHCT: Chỉ đăng ký đúng ngành và tổ hợp môn đã được công bố kết quả đủ điều kiện trúng tuyển.

Thí sinh lưu ý:

- Những NVXT ngoài phạm vi đăng ký thì không được xét tuyển.

- Nguyện vọng đã có kết quả xét tuyển sớm (được tuyển thẳng, được ưu tiên xét tuyển theo phương thức 1; đủ điều điều kiện trúng tuyển xét học bạ THPT theo phương thức 3, 4; học sinh hoàn thành dự bị đại học được phân bổ vào đại học) nếu thí sinh không đăng ký vào Cổng tuyển sinh của Bộ thì được hiểu là thí sinh tự hủy bỏ kết quả xét tuyển sớm đó.

4. Lịch tuyển sinh đại học chính quy Đợt 1 năm 2022:

Năm 2022, tất cả các Trường thực hiện tuyển sinh Đợt 1 theo lịch chung toàn quốc trên Cổng tuyển sinh do Bộ GDĐT quy định. Trường ĐHCT áp dụng lịch tuyển sinh và thí sinh phải tuân thủ các thời gian và nội dung công việc như sau:

(Các mốc thời gian đã được quy định cố định trên Hệ thống máy tính của Cổng tuyển sinh nên tuyệt đối phải đảm bảo hoàn thành công việc tương ứng trước giờ kết thúc)

Thời gian

Nội dung thực hiện

Từ 22/7/2022 đến 17g00, 20/8/2022

1. Đăng ký xét tuyển

- Thí sinh đăng ký NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ. Được điều chỉnh, bổ sung không giới hạn số lần.

- Những thí sinh chưa có tài khoản đăng nhập vào Cổng tuyển sinh của Bộ, phải nhanh chóng liên hệ Sở GD&ĐT để đăng ký tài khoản.

Từ 21/8/2022 đến 17g00, 28/8/2022

2. Nộp lệ phí xét tuyển (20.000đ/1 NVXT)

Thí sinh xác nhận số lượng, thứ tự NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ đồng thời nộp lệ phí xét tuyển theo đúng hướng dẫn trên Cổng tuyển sinh về tổng số tiền và cách thanh toán.

Lưu ý: Chỉ nộp lệ phí đối với các NVXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT

Từ 01/9/2022 đến 17g00, 15/9/2022

3. Tổ chức xét tuyển và xử lý nguyện vọng

Tất cả các NVXT của thí sinh đăng ký trên Cổng tuyển sinh của Bộ được các Trường thực hiện xét tuyển và phối hợp xử lý nguyện vọng trên Hệ thống chung, đảm bảo quy định: Mỗi thí sinh chỉ được xét trúng tuyển chính thức một NVXT đây chính là NVXT có thứ tự ưu tiên cao nhất trong số các NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ khi đã đảm bảo đủ điều kiện trúng tuyển.

Trước 17g00, 17/9/2022

4. Công bố kết quả trúng tuyển chính thức

- Kết quả trúng tuyển chính thức của thí sinh có NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ được công bố trên Website của Trường ĐHCT (hoặc thí sinh có thể tra cứu kết quả trên Cổng tuyển sinh của Bộ).

- Trường KHÔNG GỬI Giấy báo trúng tuyển cho thí sinh qua đường Bưu điện. Thí sinh tra cứu Giấy báo trúng tuyển trực tuyến trên Website của Trường ĐHCT để biết thời hạn và hồ sơ cần thiết làm thủ tục nhập học (Thí sinh được nhận Giấy báo trúng tuyển chính thức khi làm thủ tục nhập học).

Trước 17g00, 30/9/2022

5. Xác nhận nhập học trực tuyến

Thí sinh có NVXT trúng tuyển chính thức thực hiện xác nhận nhập học trực tuyến trên Cổng tuyển sinh của Bộ.

Từ 22/9/2022 đến 17g00, 01/10/2022

6. Làm thủ tục nhập học vào Trường ĐHCT

Sau khi xác nhận nhập học thành công, thí sinh đến Trường ĐHCT để làm thủ tục nhập học theo hướng dẫn trên Giấy báo trúng tuyển trực tuyến.  

 

7. Bắt đầu học chính thức

03/10/2022: Tân sinh viên thuộc chương trình đại trà bắt đầu học chính thức.

10/10/2022: Tân sinh viên thuộc CTTT, CTCLC bắt đầu học chính thức.

5. Các ví dụ minh họa:

Ví dụ 1: Thí sinh có kết quả phương thức 3 “đủ điều kiện trúng tuyển” ngành 7480201, tổ hợp A00 và có kết quả phương thức 4 “đủ điều kiện trúng tuyển” ngành 7140210, tổ hợp A00.

- Tình huống 1: Giả sử thí sinh thích học nhất và muốn nhập học theo kết quả của phương thức 3. Vậy thí sinh đăng ký NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ như sau:

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

TH môn

1

TCT

7480201

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

- Tình huống 2: Giả sử thí sinh thích học nhất và muốn nhập học theo kết quả của phương thức 4. Vậy thí sinh đăng ký NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ như sau:

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

TH môn

1

TCT

7140210

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

- Tình huống 3: Giả sử kết quả phương thức 4 là nguyện thí sinh thích học thứ ba, kết quả phương thức 3 không thích học. Thí sinh có nguyện vọng mong muốn học nhất là ngành 7320104, thích học nhì là ngành 7140202 và xét điểm thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp D01. Vậy thí sinh đăng ký NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ như sau:

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

TH môn

1

TCT

7320104

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

D01

2

TCT

7140202

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

D01

3

TCT

7140210

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

Thí sinh thanh toán lệ phí tuyển sinh ứng với 2 NVXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổng số tiền là: 20.000đ X 2 = 40.000đ (theo hướng dẫn trên Cổng tuyển sinh của Bộ từ 21/8/2022 đến 17g00 ngày 28/8/2022

Ví dụ 2: thí sinh có kết quả xét phương thức 3 “đủ điều kiện trúng tuyển” ngành 7480201, tổ hợp A00. Tuy nhiên thí sinh lại thích học Kinh doanh quốc tế-CTCLC hơn (đăng ký xét điểm thi) và kết quả xét phương thức 3 là nguyện vọng thích học thứ hai. Vậy thí sinh đăng ký như sau để đảm bảo là nếu ngành Kinh doanh quốc tế-CTCLC không trúng tuyển thì vẫn còn trúng truyển ngành đã đủ điều kiện trúng tuyển phương thức 3:

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

TH môn

1

TCT

7340120C

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A01

2

TCT

7480201

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

Ví dụ 3: Thí sinh đăng ký 06 NVXT trên Cổng tuyển sinh của Bộ ở 3 trường: TCT, ĐHA và ĐHB; thí sinh có 1 NVXT đã có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển (Đủ ĐKTT) ngành 7480101, tổ hợp A00 ở Trường TCT. Thứ tự ưu tiên các NVXT do thí sinh xếp như sau:

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

TH môn

1

TCT

7480201

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

2

TCT

7480201

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

3

ĐHA

7480201

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

4

TCT

7480201C

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

D01

5

TCT

7480101

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

6

ĐHB

7480201

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Thí sinh phải thanh toán lệ phí tuyển sinh 4 NVXT theo kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổng số tiền: 20.000đ X 4 = 80.000đ (theo hướng dẫn trên Cổng tuyển sinh của Bộ từ 21/8/2022 đến 17g00 ngày 28/8/2022)

- Nhận xét các NVXT của thí sinh:

NVXT 2: đây là trường hợp ngoài phạm vi đăng ký theo quy định của Trường (Mã TCT). Mặc dù đăng ký được trên Cổng tuyển sinh của Bộ, nhưng NVXT 2 sẽ không được xét tuyển;

-  NVXT 6: không cần thiết trong trường hợp các NVXT 1, 3, 4 không đủ ĐKTT thì thí sinh vẫn được công nhận trúng tuyển chính thức ở NVXT 5.

- Xét tuyển: Cả 3 Trường thực hiện đều thực hiện xét các NVXT tương ứng của thí sinh. Trường TCT xét các NVXT 1, 4, 5; Trường ĐHA xét NVXT 3; Trường ĐHB xét NVXT 6.

Giả sử kết quả là Đủ ĐKTT ở các NVXT 3, 4, 5, 6 thì thí sinh được công nhận trúng tuyển chính thức NVXT 3 (3 là ưu tiên cao nhất trong số các nguyện vọng Đủ ĐKTT).

 

TT NV

Mã Trường

Mã ngành

Phương thức xét tuyển

TH môn

Kết quả xét

1

TCT

7480201

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Không đủ ĐKTT

2

TCT

7480201

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

Không xét, do ngoài phạm vi đăng ký

3

ĐHA

7480201

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Đủ ĐKTT

4

TCT

7480201C

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

D01

Đủ ĐKTT

5

TCT

7480101

Xét kết quả học tập bậc THPT (học bạ)

A00

Đã có kết quả Đủ ĐKTT

6

ĐHB

7480201

Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT

A00

Đủ ĐKTT

Giả thiết tình huống: thí sinh này thật sự mong muốn được học NVXT 4 hơn là NVXT 3 thì với kết quả này, mặc dù NVXT 4 cũng Đủ ĐKTT nhưng không được công nhận trúng tuyển chính thức, do NVXT 3 đã trúng tuyển thì các NVXT có ưu tiên thấp hơn (4, 5, 6). Đây là trường hợp thí sinh đã không xếp thứ tự ưu tiên các NVXT 3, 4 không đúng với thứ tự mong muốn học dẫn đến ngành thích học hơn Đủ ĐKTT nhưng không được trúng tuyển chính thức.

7. Các câu hỏi thường gặp:

Hỏi: Em và bạn đăng ký xét tuyển cùng ngành. Em thì xếp ưu tiên 2, bạn thì xếp ưu tiên 1. Vậy bạn có được xét tuyển theo ưu tiên 1 trước rồi mới xét đến em ưu tiên 2 phải không?

Đáp: Không phải. Thí sinh được xét tuyển theo ngành một cách bình đẳng không phân biệt thứ tự ưu tiên NVXT giữa các thí sinh. Khi xét tuyển 1 ngành, chỉ căn cứ vào điểm xét tuyển, thí sinh nào điểm xét tuyển cao hơn thì cơ hội trúng tuyển cao hơn chứ không phân biệt thứ tự ưu tiên của NVXT đó là bao nhiêu.

Hỏi: Trước đây em không đăng ký xét học bạ tại Trường (hoặc em có xét học bạ nhưng không đậu). Bây giờ em đăng ký xét theo phương thức học bạ trên Cổng tuyển sinh nữa được không?

Đáp: Mặc dù trên Cổng tuyển sinh vẫn cho em đăng ký. Nhưng Trường ĐHCT sẽ không xét các NVXT theo phương thức học bạ mà thí sinh không có kết quả “Đủ điều kiện trúng tuyển” tại Trường.

Hỏi: Em có đăng ký xét học bạ phương thức 3 ở Trường ĐHCT với 5 nguyện vọng. Em đã nhận được kết quả đủ điều kiện trúng tuyển ở nguyện vọng thứ 2. Tuy nhiên, nguyện vọng 4 cũng đủ điểm trúng tuyển và em thực sự mong muốn học nguyện vọng 4 hơn. Bây giờ em tiếp tục đăng ký nguyện vọng 4 đó xét theo phương thức học bạ trên Cổng tuyển sinh xếp ưu tiên 1, còn nguyện vọng 2 đã đủ điều kiện trúng tuyển rồi thì xếp ưu tiên 2 được không?

Đáp: Việc đăng ký nguyện vọng 4 đó xét theo phương thức học bạ trên Cổng tuyển sinh là không được, vì nguyện vọng 4 của em không là nguyện vọng đã có kết quả “đủ điều kiện trúng tuyển” học bạ tại Trường ĐHCT nên nếu em đăng ký vào Cổng tuyển sinh để xét học bạ thì ngoài phạm vi đăng ký.

Tuy nhiên, nếu em mong muốn học ngành ở nguyện vọng 4 như em nói thì em có thể đăng ký xét ngành đó theo phương thức điểm thi tốt nghiệp THPT và xếp ưu tiên 1 còn nguyện vọng 2 đã đủ điều kiện trúng tuyển rồi thì xếp ưu tiên 2.

Hỏi: Em có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển xét học bạ ở Trường Đại học Cần Thơ, nhưng thực sự em không mong muốn học nguyện vọng đó. Vậy em có cần đăng ký nguyện vọng đó vào Cổng tuyển sinh không?

Đáp: Không bắt buộc em phải đăng ký vào Cổng tuyển sinh. Nếu em muốn đăng ký vào Cổng tuyển sinh để dự phòng thì em có thể xếp NVXT đó ở thứ tự ưu tiên cuối cùng.

Hỏi: Em có kết quả đủ điều kiện trúng tuyển xét học bạ ở Trường Đại học Cần Thơ, nhưng em không đăng ký vào Cổng tuyển sinh của Bộ thì em có được xác nhận nhập học và làm thủ tục nhập học vào Trường theo nguyện vọng đó không?

Đáp: Không đăng ký vào Cổng tuyển sinh thì được hiểu là thí sinh tự ý hủy bỏ nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển đó. Như vậy, không thể xác nhận nhập học trực tuyến cũng như không được chấp nhận làm thủ tục nhập học vào Trường cho dù em mong muốn được học theo nguyện vọng đó. Do đó, khi em mong muốn học theo nguyện vọng đã có kết quả xét học bạ rồi thì em phải đăng ký và Cổng tuyển sinh của Bộ để được công nhận trúng tuyển chính thức.

Hỏi: Em có 2 kết quả đủ điều kiện trúng tuyển xét học bạ ở Trường Đại học Cần Thơ (cả Phương thức 3 và Phương thức 4), đây là những nguyện vọng em cũng thích học, nhưng em muốn xét thêm những nguyện vọng khác mà em thích học hơn theo phương thức xét điểm thi THPT. Vậy em đăng ký trên Cổng tuyển sinh không như thế nào?

Đáp: Em có quyền đăng ký nhiều NVXT. Chỉ lưu ý em:

- Cách xếp thứ tự nguyện vọng: thích học nhất thì xếp 1, thích học nhì thì xếp 2,...

- Các NVXT đã đủ điều kiện trúng tuyển thì ghi đúng thông tin (mã trường-tên trường, mã ngành-tên ngành, tên phương thức, tổ hợp môn) mà Trường đã hướng dẫn.

Hỏi: Nếu em trúng tuyển NVXT có thứ tự ưu tiên từ 2 trở lên thì tiền học phí có tăng so với các bạn trúng tuyển NVXT theo ưu tiên 1 không?

Đáp: Quyền lợi của tất cả sinh viên khi vào học đại học chính quy tại Trường là hoàn toàn giống nhau, không phân biệt em trúng tuyển theo phương thức nào và không phân biệt em trúng tuyển nguyện vọng ưu tiên mấy (Mức học phí không khác nhau theo thứ tự ưu tiên của nguyện vọng trúng tuyển hay phương thức xét tuyển và chương trình học cũng không khác nhau).

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Mỗi thí sinh được quyền đăng ký xét tuyển vào Trường bằng nhiều phương thức khác nhau, mỗi phương thức nộp 01 bộ hồ sơ riêng và không có sự ràng buộc nào giữa những nguyện vọng do thí sinh đăng ký trong các phương thức. → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2022, Trường ĐHCT tuyển sinh 99 mã ngành; trong đó 13 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều phương thức và tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Các phương thức xét tuyển xem tại đây → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. Xem thông tin tại đây   → Xem chi tiết
 • 1