Căn cứ Thông báo số 2216/TB-ĐHCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) về việc xét tuyển ngành Công nghệ sinh học và Nuôi trồng thủy sản chương trình tiên tiến (Phương thức B);

Căn cứ Thông báo số 2217/TB-ĐHCT ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHCT về việc xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, ngành Kinh doanh quốc tế và ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học chương trình chất lượng cao (Phương thức B);

Căn cứ Biên bản số 2600/BB-ĐHCT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Hiệu trưởng về việc xét tuyển chương trình tiên tiến (CTTT), chương trình chất lượng cao (CTCLC) theo Phương thức B, năm 2017;   

Trường ĐHCT thông báo các sinh viên đăng ký xét tuyển vào CTTT, CTCLC theo Phương thức B có kết quả kiểm tra tiếng Anh đầu vào Khóa 43 từ bằng hoặc cao hơn điểm theo bảng sau đạt điều kiện trúng tuyển vào ngành đã đăng ký.

TT

Ngành

Điểm kiểm tra tiếng Anh

đầu vào Khóa 43

1

Công nghệ sinh học (CTTT)

40

2

Nuôi trồng thủy sản (CTTT)

36

3

Kinh doanh quốc tế (CTCLC)

40

4

Công nghệ thông tin (CTCLC)

32

5

Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC)

32

 » Xem Danh sách sinh viên (SV) trúng tuyển vào các ngành CTTT, CTCLC

Tất cả SV trúng tuyển CTTT hoặc CTCLC (theo Phương thức A và Phương thức B) chú ý các nội dung sau:

-  Ngày 14/9/2017: Trường công bố thời khóa biểu học Tiếng Anh tăng cường. (xem Thời khóa biểu học tiếng Anh tăng cường)

-  Ngày 18/9/2017: Bắt đầu học Tiếng Anh tăng cường theo thời khóa biểu.

-  Đối với SV trúng tuyển theo Phương thức B: Phòng Đào tạo phối hợp với phòng Tài vụ và các đơn vị đào tạo có liên quan lập danh sách những sinh viên trúng tuyển sẽ đóng thêm hoặc được Trường trả lại phần chênh lệch học phí đã đóng so với học phí CTTT hoặc CTCLC. Thời hạn kết thúc đóng thêm hoặc hoàn trả phần chênh lệch học phí trước ngày 14/10/2017.

-  SV ngành Công nghệ sinh học (CTTT) tập trung tại Phòng 107/C1 – Nhà học C1 vào lúc 8g00 ngày 16 tháng 9 năm 2017 để được sinh hoạt.Liên hệ: Cô Lý Thị Bích Thủy - Văn phòng Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học (điện thoại: 0292 3835 961 hoặc 0986 449 268; email: thuyly@ctu.edu.vn).

-  SV ngành Nuôi trồng thủy sản (CTTT) tập trung tại Hội trường 1 - Khoa Thủy sản (Tầng 2) lúc 16g30 ngày 14 tháng 9 năm 2017 để được sinh hoạt.

Liên hệ: Cô Trần Thị Hồng Hạnh – Văn phòng Khoa Thủy sản (điện thoại: 0292 3835 701 hoặc  0906 647 552; email: tthhanh@ctu.edu.vn).

-   Sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế (CTCLC) tập trung tại Hội trường - Khoa Kinh tế lúc 14g00 ngày 18 tháng 9 năm 2017 để được sinh hoạt. Liên hệ: Thầy Phan Anh Tú, Trưởng bộ môn Kinh doanh Quốc tế (điện thoại: 0292 3872 277; 0988 263 778; email: patu@ctu.edu.vn).

-   SV ngành Công nghệ thông tin (CTCLC) tập trung tại Hội trường 2 - Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông lúc 15g00 ngày 26 tháng 9 năm 2017 để được sinh hoạt. Liên hệ: Thầy Trần Minh Tân - Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông (điện thoại: 0292 3734 713; 0982 889 090; email: tmtan@ctu.edu.vn).

-   Sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) tập trung tại phòng 305/CN - Khoa Công nghệ lúc 15g30 ngày 17 tháng 9 năm 2017 để được sinh hoạt. Liên hệ: Thầy Đoàn Văn Hồng Thiện, Trưởng bộ môn Công nghệ Hóa học (điện thoại: 0292 3872 145; 0944 551 337; email: dvhthien@ctu.edu.vn).

» Xem Văn bản chính thức

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 147

Hôm qua 366

Tuần này 2030

Tháng này 7532

Tất cả 445979