KẾ HOẠCH TUYỂN SINH ĐÀO TẠO

BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI, HỆ CHÍNH QUY - NĂM 2017

(Đính kèm thông báo số: 74/TB-ĐHCT ngày 13/01/2017)

 

TT

Nội dung công tác

Thời gian

Đơn vị

chủ trì

Đơn vị

phối hợp

1

Thông báo tuyển sinh

Tháng 01/2017

P.Đào tạo

 

2

Nhận hồ sơ đăng ký

13/2 - 07/7/2017

24/7 - 04/8/2017

P.Đào tạo

 

3

Nhập, kiểm tra và xử lý hồ sơ

13/3 - 04/8/2017

P.Đào tạo

 

4

Công bố danh sách thí sinh dự thi, miễn thi; lịch ôn tập

14/8/2017

P.Đào tạo

 

5

Tổ chức ôn tập

21/8 - 05/9/2017

Các đơn vị

P.Đào tạo

6

Phát Giấy báo dự thi cho thí sinh

Từ 08/9/2017

P.Đào tạo

 

7

Thi tuyển

17/9/2017

P.Đào tạo

Các đơn vị

8

Xử lý phách

18/9 - 22/9/2017

P.Đào tạo

 

9

Tổ chức chấm thi, xét tuyển

25/9 - 06/10/2017

P.Đào tạo

Các đơn vị

10

Công bố kết quả thi tuyển

11/10/2017

P.Đào tạo

 

11

Xác định mã số sinh viên (SV)

12/10/2017

P.Đào tạo

 

12

Xác định mã số lớp

12/10/2017

P.CTSV

P.Đào tạo

13

Cung cấp tài khoản đăng nhập hệ thống quản lý và hộp thư điện tử cho PĐT để gửi đến SV

16/10/2017

TTTT&QTM

 

14

Gửi bảng điểm bằng thứ nhất cho các đơn vị

16/10/2017

P.Đào tạo

 

15

Phát giấy báo trúng tuyển cho SV

18/10 - 20/10/2017

P.Đào tạo

 

16

Thành lập Tổ xét miễn học phần; xét miển học phần cho từng SV; gửi Biên bản và file kết quả xét miễn học phần (theo mẫu trên Website quản lý điểm) cho Phòng Đào tạo

18/10 - 03/11/2017

Các đơn vị

P. Đào tạo

17

Gửi giấy báo trúng tuyển (cho các trường hợp chưa nhận trực tiếp)

23/10/2017

P.Đào tạo

 

18

Nhập và kiểm tra kết quả xét miễn trừ của các đơn vị

06/11 - 24/11/2017

P.Đào tạo

 

19

Nhận hồ sơ trúng tuyển

07/11/2017

P.CTSV

 

20

Phát CTĐT có kết quả xét miễn học phần cho từng SV; CVHT hướng dẫn SV lập kế hoạch học tập

07/11 - 09/11/2017

Các đơn vị

 

 

21

SV nhập kế hoạch học tập vào phần mềm trực tuyến 

13/11 - 17/11/2017

Sinh viên

 

22

SV đăng ký học phần

27/11-17/12/2017 (theo kế hoạch chung của Trường)

23

Học chính thức

25/12/2017

Sinh viên

 

                                            

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 147

Hôm qua 366

Tuần này 2030

Tháng này 7532

Tất cả 445979