DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI - NĂM 2018

TT

Số HS

Họ lót

Tên

Nữ

Ngày sinh

Ngành đăng ký dự thi

Chuyên ngành

1

02

Lê Duy

Anh

 

15.12.1993

Công nghệ thông tin

 

2

50

Phạm Phúc

Duy

 

20.03.1995

Công nghệ thực phẩm

 

3

41

Lê Văn

Vinh

 

18.01.1992

Hệ thống thông tin

 

4

12

Lương Vũ Đăng

Khoa

 

18.08.1994

Khoa học cây trồng

Khoa học cây trồng

5

65

Bùi Minh

Đức

 

16.04.1992

Kiểm toán

 

6

78

Nguyễn Xuân

Uyên

x

11.03.1996

Kinh doanh quốc tế

 

7

69

Đào Huỳnh Đăng

Khoa

 

03.10.1971

Kỹ thuật điện tử-viễn thông

 

8

85

Sử Hồng

Thạnh

 

29.11.1977

Kỹ thuật điện tử-viễn thông 

 

9

66

Dương Hoàng

Yến

x

19.10.1985

Luật

Hành chính

10

81

Nguyễn Phúc

Hoan

x

05.12.1983

Luật

Hành chính

11

59

Lê Hữn

Thiện

 

21.07.1987

Nuôi trồng thủy sản

 

12

87

Nguyễn Quốc

Hưng

 

14.02.1990

Tài chính - ngân hàng

 

13

23

Huỳnh Nhật

Quí

 

01.08.1996

Thú y

 

14

24

Lê Thị Cẩm 

Nhung

x

22.05.1996

Thú y

 

15

25

Trần Huỳnh Triệu

Vỉ

 

02.07.1996

Thú y

 

16

26

Lê Phương

Thảo

x

01.01.1991

Thú y

 

17

27

Lê Tuyết

Đang

x

30.12.1996

Thú y

 

18

95

Nguyễn Thiên

Đăng

 

12.11.1996

Thú y

 

19

18

Nguyễn Kiều

Oanh

x

04.04.1994

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

20

38

Đặng Trần Kim

Huyền

x

03.09.1995

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

21

47

Vương Thanh 

Thảo

x

30.01.1990

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

22

55

Nguyễn Ngọc Huế

Trân

x

12.05.1995

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

23

61

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

x

27.02.1989

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

24

72

Mai Vũ

Linh

 

31.03.1990

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

25

82

Trần Quốc

Khải

 

24.05.1995

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

26

84

Lê Thị

Thu

x

25.07.1993

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh

27

28

Võ Thị Khánh

Uyên

x

10.06.1992

Ngôn ngữ Anh

Phiên-Biên dịch tiếng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

» Tải tập tin

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922

Tư vấn tuyển sinh trực tuyến

Quảng cáo

 

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1459
1050
3711
14260
1685037