DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI
KỲ THI TUYỂN SINH BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI - NĂM 2017

TT Số HS Họ lót Tên Nữ Ngày sinh Ngành đăng ký dự thi Chuyên ngành
1 05 Nguyễn Ngọc Hồng Thư x 06.01.1991 Giáo dục tiểu học  
2 27 Nguyễn Thị Kim Anh x 05.03.1991 Giáo dục tiểu học  
3 86 Nguyễn Thanh Phong   11.09.1990 Giáo dục tiểu học  
4 08 Nguyễn Đoàn Trường An   11.06.1993 Hóa học Hóa học
5 98 Nguyễn Thanh Hoàng   02.09.1987 Hóa học Hóa dược
6 24 Mai Ngân x 24.10.1994 Kế toán  
7 54 Dương Thi Lan Hương x 10.01.194 Kế toán  
8 25 Phan Kim Ngân x 1983 Kiểm toán  
9 79 Đỗ Bá Phan   19.04.1992 Kinh doanh quốc tế  
10 03 Nguyễn Trọng Hữu   25.10.1992 Kỹ thuật cơ khí Cơ khí chế biến
11 56 Đồng Qui  Sang   16.03.1995 Kỹ thuật cơ khí Cơ khí chế tạo máy
12 06 Huỳnh Quốc Dương   25.11.1995 Kỹ thuật công trình xây dựng  
13 49 Lâm Văn Sa Ri   06.12.1993 Kỹ thuật công trình xây dựng  
14 01 Lê Minh Chuộng Anh   02.11.1984 Kỹ thuật điện, điện tử Kỹ thuật điện
15 48 Đặng Minh Quang   11.05.1995 Kỹ thuật phần mềm  
16 26 Mai Thị Bảo Trâm x 08.04.1993 Luật Hành chính
17 106 Nguyễn Chí  Toàn   30.12.1987 Luật Hành chính
18 09 Nguyễn Thị Hồng Huệ x 10.05.1989 Luật Thương mại
19 30 Trương Tuấn   16.06.1985 Luật Thương mại
20 43 Nguyễn Thế Nhật Anh   28.11.1992 Luật Thương mại
21 77 Phan Đức Út Thương   1992 Luật Thương mại
22 96 La Sở Xuyến x 07.01.1993 Luật Thương mại
23 105 Nguyễn Thị Ngọc Đào x 02.05.1991 Luật Thương mại
24 11 Trần Quang Tân Phúc   16.06.1991 Luật Tư pháp
25 15 Lê Hồng  Diễm x 30.07.1992 Luật Tư pháp
26 18 Lê Thị Thùy Trang x 24.08.1993 Luật Tư pháp
27 19 Trịnh Tuyết Anh x 03.01.1991 Luật Tư pháp
28 28 Dương Hoàng Yến x 09.10.1991 Luật Tư pháp
29 39 Nguyễn Thị Hồng Biên x 28.09.1993 Luật Tư pháp
30 67 Nguyễn Thị Tuyết x 27.09.1986 Luật Tư pháp
31 74 Nguyễn Văn Mỹ   18.09.1995 Luật Tư pháp
32 99 Phạm Khánh Đoan x 10.03.1995 Luật Tư pháp
33 23 Hà Kim Mai x 01.10.1987 Marketing  
34 14 Lê Thị Thúy Hương x 24.02.1985 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
35 22 Trần Văn Phụng   25.09.1988 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
36 32 Phạm Ngọc Nhàn   20.04.1987 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
37 35 Nguyễn Thị Thu Trúc x 05.07.1990 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
38 36 Nguyễn Thị Mỹ  Xuyên x 05.02.1987 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
39 50 Nhan Thị Mỹ Hằng x 17.02.1979 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
40 52 Nguyễn Văn   17.05.1994 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
41 53 Nguyễn Trương Thúy An x 10.02.1993 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
42 55 Lê Thị Ngọc Bích x 16.04.1981 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
43 59 Nguyễn Nhật Minh   19.09.1992 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
44 60 Dư Thị Huỳnh Như   30.11.1985 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
45 64 Nguyễn Thị Diễm  Phúc x 29.12.1990 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
46 84 Nguyễn Thị Ngọc Xuân x 18.02.1995 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
47 87 Trần Nguyễn Diễm x 26.01.1986 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
48 97 Nguyễn Văn Điều   21.07.1989 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
49 101 Nguyễn Thị Linh Chi x 12.09.1992 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
50 103 Nguyễn Thị Minh Trang x 01.02.1990 Ngôn ngữ Anh Ngôn ngữ Anh
51 47 Ngô Ngọc Như x 24.02.1983 Ngôn ngữ Anh Phiên dịch-Biên dịch TA
52 82 Đoàn Minh Trang x 23.05.1986 Ngôn ngữ Anh Phiên dịch-Biên dịch TA
53 83 Phạm Thị Ngọc Hưng x 20.04.1984 Ngôn ngữ Anh Phiên dịch-Biên dịch TA
54 90 Cao Dương Cảnh   04.01.1994 Ngôn ngữ Anh Phiên dịch-Biên dịch TA
55 104 Lê Ngọc Thi x 22.04.1989 Ngôn ngữ Anh Phiên dịch-Biên dịch TA
56 57 Dương Hoàng Thanh   26.01.1989 Quản trị kinh doanh  
57 65 Ngô Ngọc  Nhung x 25.08.1987 Quản trị kinh doanh  
58 80 Trần Văn Nam   1987 Quản trị kinh doanh  
59 58 Nguyễn Văn Anh   23.07.1983 Sư phạm Địa lý  
60 41 Trịnh Vũ Nhật Minh   05.10.1988 Sư phạm Ngữ văn  
61 46 Trương Thị Kim Cương x 17.06.1995 Sư phạm Ngữ văn  
62 70 Nguyễn Thị Thanh x 19.10.1980 Sư phạm Ngữ văn  
63 16 Nguyễn Phú  Quí   30.11.1986 Sư phạm Tiếng Anh  
64 21 Trần Thị Mỹ Hân x 25.06.1988 Sư phạm Tiếng Anh  
65 37 Nguyễn Xuân Trang x 09.01.1994 Sư phạm Tiếng Anh  
66 51 Hồ Thanh Chất   19.10.1994 Sư phạm Tiếng Anh  
67 75 Nguyễn Thị Thanh x 07.07.1993 Sư phạm Tiếng Anh  
68 78 Trần Trương Gia Bảo   27.02.1994 Sư phạm Tiếng Anh  
69 85 Trịnh Đình Văn   16.06.1994 Sư phạm Tiếng Anh  
70 92 Nguyễn Thị Huyền Chân x 1994 Sư phạm Tiếng Anh  
71 94 Nguyễn Lê Tố Như x 15.04.1977 Sư phạm Tiếng Anh  
72 102 Lý Thị Thanh Hằng x 20.10.1989 Sư phạm Tiếng Anh  
73 17 Phan Minh Nhựt   17.05.1994 Sư phạm Toán học  
74 68 Nguyễn Thị Mai Chi x 04.04.1995 Sư phạm Toán học  
75 69 Bùi Thu Thảo x 15.07.1992 Sư phạm Toán học  
76 72 Bùi Hữu Hiển   13.03.1992 Sư phạm Toán học  
77 89 Nguyễn Thị Quý Thư x 28.09.1993 Sư phạm Toán học  
78 107 Nguyễn Kiên  Cường   03.10.1986 Sư phạm Toán học  
79 33 Đỗ Thị Tố Quyên x 26.07.1980 Tài chính-Ngân hàng  
80 71 Chim Thành Thái Duy   05.03.1984 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch
81 88 Nguyễn Hoàng Nam   13.05.1995 Việt Nam học Hướng dẫn viên du lịch

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 147

Hôm qua 366

Tuần này 2030

Tháng này 7532

Tất cả 445979