LỊCH ÔN TẬP TUYỂN SINH 

BẰNG ĐẠI HỌC THỨ HAI VÀ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC

NĂM 2019

(Xem thông báo dạng .pdf)

Lưu ý:

1. Thời gian ôn tập: từ 18/8/2019 đến 31/8/2019 (2 tuần); lịch học của 2 tuần là như nhau (ngoại trừ ngành Ngôn ngữ Anh được xếp lịch học cho từng tuần do cấu trúc số tiết của môn ôn tập).

2. Nội dung ôn tập theo đề cương chi tiết Liên thông | Bằng 2

3. Thí sinh đã đăng ký ôn tập đến Phòng Đào tạo nhận ‘Phiếu ôn tập’ từ ngày 14/8/2019 (mang theo biên nhận hồ sơ dự tuyển); và phải mang theo Phiếu ôn tập khi đến lớp để xuất trình khi cần thiết.

4. Thí sinh đã nộp lệ phí ôn tập nhưng thuộc các môn không tổ chức ôn tập liên hệ Phòng Tài chính (mang theo CMND và biên lai nộp lệ phí) để nhận lại lệ phí đăng ký ôn tập từ ngày 27/8 đến 13/9/2019.

5. Lịch ôn tập bố trí tại Khoa Khoa học tự nhiên, Khu 2 - Trường Đại học Cần Thơ. Khoa chịu trách nhiệm phân công 01 nhân viên trực mở cửa phòng học và phát tín hiệu vận hành buổi học:

            - Buổi sáng:   Bắt đầu : 07g30 ;      Giải lao: 09g10 - 09g20 ;    Kết thúc: 11g00. 

            - Buổi chiều: Bắt đầu : 13g30 ;      Giải lao: 15g10 - 15g20 ;    Kết thúc: 17g00. 

            - Buổi tối:      Bắt đầu : 18g00 ;      Giải lao: 19g30 - 19g40 ;    Kết thúc: 21g00. 

6. Thành phần của các lớp ôn tập: (Nhấp vào các lớp bên dưới để xem thời khóa biểu)

* Lịch ôn tập các lớp liên thông:

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

KTVM -

P.101/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

TC-TTệ

P.101/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

TC-TTệ

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

TC-TTệ

P.101/KH

   - Môn Toán học:                    GV: Trần Văn Lý,                      MSCB: 01111;             ĐT: 0939 449 216;

   - Môn Kinh tế vi mô:              GV: Cao Minh Tuấn,                 MSCB: 02600;            ĐT: 0907 767 864;

   - Môn Tài chính-Tiền tệ:        GV: Huỳnh Thị Tuyết Sương,   MSCB: 01978;            ĐT: 0907 822 760.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

KTVM -

P.101/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Quản trị

P.104/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

Quản trị

P.104/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Quản trị

P.104/KH

   - Môn Toán học:                   Ghép lớp 1;

   - Môn Kinh tế vi mô:             Ghép lớp 1;

   - Môn Quản trị học;              GV: Nguyễn Phạm Thanh Nam             MSCB: 00540              ĐT: 0918051945

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

KTVM -

P.101/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

K.Tế DL

203/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

K.Tế DL

203/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

K.Tế DL

203/KH

   - Môn Toán học:                   Ghép lớp 1;

   - Môn Kinh tế vi mô:             Ghép lớp 1;

   - Môn Kinh tế du lịch:           GV: Võ Hồng Phượng              MSCB: 01543;              ĐT: 0939 535 266             .

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

KTVM -

P.101/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

NLKToán

209/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

NLKToán

209/KH

KTVM -

P.101/KH

KTVM -

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

NLKToán

209/KH

   - Môn Toán học:                     Ghép lớp 1;                               - Môn Kinh tế vi mô:                   Ghép lớp 1;

   - Môn Nguyên lý kế toán:       GV: Đàm Thị Phong Ba,           MSCB: 01046;             ĐT: 0918 432 243

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

SBVL

P.104/KH

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

SBVL

P.105/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

Bê-ton CS

P.105/KH

Bê-ton CS

P.104/KH

Bê-ton CS

P.104/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

SBVL

P.105/KH

   - Môn Toán học:                     Ghép lớp 1;

   - Môn Sức bền vật liệu:          GV: Lê Tuấn Tú,                      MSCB: 01915;             ĐT:  0983 789 949;

   - Môn Bê-tông cơ sở:             GV: Hồ Ngọc Tri Tân,              MSCB: 00504;             ĐT:  0918 555 220.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Giải tích

P.105/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

LLDH

P.204/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

LLDH

P.204/KH

Giải tích

P.105/KH

Giải tích

P.105/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

LLDH

P.204/KH

   - Môn Toán học:                       Ghép lớp 1;

   - Môn Lý luận dạy học Toán:   GV: Bùi Anh Tuấn,                    MSCB: 01725;             ĐT: 0918 709 787;

   - Môn Giải tích:                        GV: Nguyễn Thư Hương,         MSCB: 01521;             ĐT: 0945 277 456.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

CSDL

P.204/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

CTDL

P.208/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

CSDL

P.208/KH

CTDL

P.204/KH

CSDL

P.204/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

CTDL

P.208/KH

   - Môn Toán học:                     Ghép lớp 1;

   - Môn Cấu trúc dữ liệu:          GV: Phan Huy Cường,              MSCB: 01586;             ĐT: 0918 707 375;;;

   - Môn Cơ sở dữ liệu:             GV: Phan Tấn Tài,                     MSCB: 01070;             ĐT: 0919 063 379.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Hóa KTMT

P.203/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Xử lý nước

P.207/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

Xử lý nước

P.207/KH

Hóa KTMT

P.203/KH

Hóa KTMT

P.203/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

Xử lý nước

P.207/KH

   - Môn Toán học:                       Ghép lớp 1;

   - Môn Hóa học KTMT:              GV: Huỳnh Long Toản,              MSCB: 01682;             ĐT: 0909 811 775;

   - Môn Xử lý nước&nước thải:  GV: Phan Thanh Thuận,            MSCB: 02259;             ĐT: 0909 363 675.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

KT cơ sở

P.209/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

KTCN

P.206/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

KTCN

P.206/KH

KT cơ sở

P.209/KH

KT cơ sở

P.209/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

KTCN

P.206/KH

   - Môn Toán học:                    Ghép lớp 1;

   - Môn Kỹ thuật cơ sở:            GV: Võ Tấn Thành,                  MSCB: 00355;              ĐT: 0913 185 177;

   - Môn Kỹ thuật chuyên ngành: GV: Nhan Minh Trí,                 MSCB: 01006;              ĐT: 0908 808 207.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

QLMT

P.205/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

QLTN nước

P.205/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán học

P.101/KH

QLTN nước

P.205/KH

QLMT

P.205/KH

QLMT

P.205/KH

Toán học

P.101/KH

Toán học

P.101/KH

QLTN nước

P.205/KH

   - Môn Toán học:                          Ghép lớp 1;

   - Môn Quản lý môi trường:         GV: Nguyễn Thanh Giao,                  MSCB: 02783;             ĐT: 0907 739 582;

   - Môn Quản lý tài nguyên nước: GV: Võ Thị Phương Linh,                  MSCB: 02643;             ĐT: 0946 668 709.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Thú y CS

P.102/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Sinh học

P.102/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

BTN&BKS

102/KH

Sinh học

P.102/KH

Thú y CS

P.102/KH

Thú y CS

P.102/KH

BTN&BKS

102/KH

BTN&BKS

102/KH

Sinh học

P.102/KH

   - Môn Sinh học:                                  GV:   Nguyễn Thị Dơn,            MSCB: 00028;             ĐT: 0949 446 272;

   - Môn Thú y cơ sở:                             GV1: Luu Hữu Mãnh,              MSCB: 00357;             ĐT: 0918 717 894;

                                                               GV2: Trần Ngọc Bích,             MSCB: 00394;             ĐT: 0972 100 857;

   - Môn Bệnh truyền nhiễm&BKS:        GV1: Nguyễn Hữu Hưng,        MSCB: 00382;             ĐT: 0918 392 612;

                                                               GV2: Huỳnh Ngọc Trang,       MSCB: 02430;             ĐT: 0983.696 434.

Lưu ý: Không mở lớp ôn môn cơ sở và chuyên ngành cho ngành Nuôi trồng TS do số lượng đăng ký ít.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Côn trùng

206/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Sinh học

P.102/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Côn trùng

206/KH

Sinh học

P.102/KH

Bệnh cây

P.206/KH

Côn trùng

206/KH

Bệnh cây

P.206/KH

Bệnh cây

P.206/KH

Sinh học

P.102/KH

   - Môn Sinh học:                                  Ghép lớp 11;

   - Môn Bệnh cây đại cương:                GV: Lê Thanh Toàn,                MSCB: 02417;             ĐT: 0939 871 679;

   - Môn Côn trùng nông nghiệp:            GV:  Trần Văn Hai,                  MSCB: 00295;             ĐT: 0913 675 024.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

LLNNPLP.103/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Văn học

P.103/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Luật DSự P.103/KH

Văn học

P.103/KH

Luật DSự P.103/KH

Luật DSự P.103/KH

LLNNPLP.103/KH

LLNNPLP.103/KH

Văn học

P.103/KH

   - Môn Văn học:                         GV: Lê Thị Nhiên,                      MSCB: 02321;              ĐT: 0903 328 108;

   - Môn Lý luận nhà nước&PL:   GV: Huỳnh Thị Sinh Hiền,          MSCB: 01699;             ĐT: 0918 864 645;

   - Môn Luật dân sự:                   GV: Tăng Thanh Phương,          MSCB: 01713;             ĐT: 0852 240 111.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Viết-SPA

207/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Văn học

P.103/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Viết-SPA

104/KH

Văn học

P.103/KH

Viết-SPA

207/KH

LLDHTA

207/KH

LLDHTA

104/KH

LLDHTA

104/KH

Văn học

P.103/KH

   - Môn Văn học:                                  Ghép lớp 13;

   - Môn Lý luận dạy học Tiếng Anh:     GV: Nguyễn Văn Lợi,                     MSCB: 00200;        ĐT: 0939 935 042.

   - Môn Viết - SP.Tiếng Anh:                 GV: Nguyễn Thị Nguyên Tuyết,     MSCB: 00839;        ĐT: 0908 500 858.           

Buổi học

Chủ Nhật

18/8

Thứ Hai

19/8

Thứ Ba

20/8

Thứ Tư

21/8

Thứ Năm

22/8

Thứ Sáu

23/8

Thứ Bảy

24/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Nói

P.201/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Văn học

P.103/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Đọc hiểu

P.201/KH

Văn học

P.103/KH

Đọc hiểu

P.201/KH

Nói

P.201/KH

Đọc hiểu

P.201/KH

Nói

P.201/KH

Văn học

P.103/KH

 

Buổi học

Chủ Nhật

25/8

Thứ Hai

26/8

Thứ Ba

27/8

Thứ Tư

28/8

Thứ Năm

29/8

Thứ Sáu

30/8

Thứ Bảy

31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Ngữ pháp

P.201/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

Văn học

P.103/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Viết

P.201/KH

Văn học

P.103/KH

Viết

P.201/KH

Ngữ pháp

P.201/KH

Viết

P.201/KH

Ngữ pháp

P.201/KH

Văn học

P.103/KH

   - Môn Văn học:                      Ghép lớp 13;

   - Môn Ngữ pháp và Nói:        GV: Vương Lê Thiên Thanh,                  MSCB: 00187;             ĐT: 0919 462 033;

   - Môn Đọc hiểu và Viết:         GV: Trương Thị Ngọc Điệp,                    MSCB: 00192;             ĐT: 0918 211 569. 

*    Lịch ôn tập các lớp Bằng 2:

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Sinh ĐC P.208/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

 

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Hóa ĐC P.208/KH

 

Sinh ĐC P.208/KH

Sinh ĐC P.208/KH

Hóa ĐC P.208/KH

Hóa ĐC P.208/KH

 

   - Môn Hóa học đại cương:                  GV: Lê Thị Bạch,                      MSCB: 01250;             ĐT: 0918 663 970;

   - Môn Sinh học đại cương:                  GV: Trần Thanh Mến;              MSCB: 01974;             ĐT: 0907 416 657.

(*) Thí sinh ngành Công nghệ kỹ thuật hóa thay môn Sinh học đại cương bằng môn Vi tích phân, học cùng lớp 17.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Vi tích phân

202/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

 

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

 

Cơ nhiệt ĐC P.201/KH

Vi tích phân

202/KH

Vi tích phân

202/KH

Cơ nhiệt ĐC P.105/KH

Cơ nhiệt ĐC P.105/KH

 

   - Môn Vi tích phân:                              GV:Lê Thị Kiều Oanh,             MSCB: 00009;             ĐT: 0908 164 155;

   - Môn Cơ nhiệt đại cương:                  GV: Đặng Long Quân;             MSCB: 01601;             ĐT: 0976 766 779.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

 

 

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

PLĐC P.210/KH

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Tâm lý ĐC P.209/KH

PLĐC P.210/KH

PLĐC P.210/KH

 

Tâm lý ĐC P.209/KH

Tâm lý ĐC P.209/KH

 

   - Môn Tâm lý học đại cương:   GV: Nguyễn Thị Bích Phượng,              MSCB: 02653;             ĐT: 0934 454 998;

   - Môn Pháp luật đại cương:     GV: Huỳnh Thị Sinh Hiền,                      MSCB: 01699;             ĐT: 0918 864 645.

Buổi học

Chủ Nhật

18; 25/8

Thứ Hai

19; 26/8

Thứ Ba

20; 27/8

Thứ Tư

21; 28/8

Thứ Năm

22; 29/8

Thứ Sáu

23; 30/8

Thứ Bảy

24; 31/8

Sáng: 7.30 giờ

đến  11.00 giờ

Toán CC

P.210/KH

 

 

 

 

 

 

Chiều: 13.30giờ  đến    17.00 giờ

 

 

 

 

 

 

 

Tối: 18.00 giờ

đến  21.00 giờ

Toán CC

P.202/KH

Toán CC

P.202/KH

 

 

KTCT

P.202/KH

KTCT

P.202/KH

KTCT

P.202/KH

   - Môn Toán cao cấp:              GV: Lê Thanh Tùng,                MSCB: 01518;             ĐT:  0909 353 482;

   - Môn Kinh tế chính trị:          GV: Trần Văn Hiếu,                  MSCB: 00707;             ĐT:  0913 104 567.

 

Liên hệ tư vấn tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 
- Mobile/Zalo/Viber: 0886889922
 • Đăng ký xét tuyển vào Trường ĐHCT như thế nào? +

  Trường ĐH Cần Thơ xét tuyển bằng điểm kỳ thi THPT quốc gia năm 2019, do đó thí sinh muốn Đăng ký xét tuyển vào Trường thì ghi các nguyện vọng vào Phiếu ĐKXT (Phiếu này trong bộ hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia và hạn nộp từ 01/4 đến 20/4). Trường ĐHCT xét tuyển đúng Quy → Xem chi tiết
 • Trường Đại học Cần Thơ tuyển sinh những ngành nào? +

  Năm 2019, Trường ĐHCT tuyển sinh 94 mã ngành; trong đó 10 mã ngành đào tạo theo chương trình tiên tiến và chất lượng cao.Có nhiều tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội cho thí sinh. KHÔNG NHÂN HỆ SỐ MÔN THI KHÔNG PHÂN BIỆT TỔ HỢP XÉT TUYỂN (Tổ hợp khác nhau được xét tuyển như nhau). → Xem chi tiết
 • Phương thức xét tuyển của Trường Đại học Cần Thơ ra sao? +

  Tất cả các ngành tuyển sinh của Trường ĐHCT đều xét tuyển dựa vào kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019: - Chỉ tính điểm 3 môn thi trong tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực đối tương (nếu có); - Không nhân hệ số môn thi; - Không xét học bạ, không xét học lực hay hạnh → Xem chi tiết
 • Chương trình chất lượng cao có gì khác so với chương trình đại trà? +

  Cấu trúc chương trình đào tạo chất lượng cao gần giống với chương trình đào tạo của nước ngoài; Học bằng tiếng Anh; Có cơ hội đi thực tập ở nước ngoài; .... => cơ hội việc làm trong môi trường có yếu tố nước ngoài cao hơn. → Xem chi tiết
 • Tuyển sinh các ngành sư phạm có yêu cầu về học lực không? +

  Trường Đại học Cần Thơ xét tuyển đại học chính quy bằng Kết quả Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 do đó đối với các ngành sư phạm, chỉ xét điểm các môn thi theo tổ hợp xét tuyển và điểm ưu tiên khu vực, ưu tiên đối tượng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục & → Xem chi tiết
 • 1
 • 2