DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ÔN TẬP - LỚP 11
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC - NĂM 2017

TT HS Họ Tên Nữ Ngày sinh Ngành đăng ký M1 M2 M3 Ghi chú
1 71 Cao Ngọc Tấn   07.04.1996 Ngôn ngữ Anh x x x Liên thông
2 93 Nguyễn Thị Thúy An x 01.01.1996 Ngôn ngữ Anh x x x "
3 118 Trần Trung Tín   11.08.1996 Ngôn ngữ Anh x x x "
4 261 Đỗ Ngọc Yến x 10.01.1991 Ngôn ngữ Anh x x x "
5 350 Nguyễn Hoàng Phúc   17.07.1994 Ngôn ngữ Anh x   x "
6 365 Nguyễn Quốc Thành   27.09.1996 Ngôn ngữ Anh x   x "
7 412 Lê Diễm Huyền x 10.01.1996 Ngôn ngữ Anh x   x "
8 384 Nguyễn Thị Ý Nhi x 23.06.1995 Ngôn ngữ Anh x x   "
9 312 Nguyễn Thùy  Trang x 18.08.1996 Ngôn ngữ Anh   x x "
10 314 Đỗ Thị Út  Nhỏ x 10.02.1994 Ngôn ngữ Anh   x x "
11 369 Phạm Tường  Vi x 29.10.1994 Ngôn ngữ Anh   x x "
12 132 Phan Thị Bé Ba x 24.04.1996 Ngôn ngữ Anh     x "
13 53 Lê Bích Tuyền x 05.10.1996 Ngôn ngữ Anh x     "
14 54 Phạm Như Ái x 10.06.1996 Ngôn ngữ Anh x     "
15 83 Võ Huỳnh Tuyên   10.11.1995 Ngôn ngữ Anh x     "
16 92 Trần Hà Tường Vy x 17.01.1996 Ngôn ngữ Anh x     "
17 236 Lê Thị Hồng Thơ x 15.06.1988 Ngôn ngữ Anh x     "
18 22 Trần Văn Phụng   25.09.1988 Ngôn ngữ Anh   x x Bằng 2
19 32 Phạm Ngọc Nhàn   20.04.1987 Ngôn ngữ Anh   x x "
20 35 Nguyễn Thị Thu Trúc x 05.07.1990 Ngôn ngữ Anh   x x "
21 36 Nguyễn Thị Mỹ  Xuyên x 05.02.1987 Ngôn ngữ Anh   x x "
22 47 Ngô Ngọc Như x 24.02.1983 Ngôn ngữ Anh   x x "
23 53 Nguyễn Trương Thúy An x 10.02.1993 Ngôn ngữ Anh   x x "
24 64 Nguyễn Thị Diễm  Phúc x 29.12.1990 Ngôn ngữ Anh   x x "
25 82 Đoàn Minh Trang x 23.05.1986 Ngôn ngữ Anh   x x "
26 83 Phạm Thị Ngọc Hưng x 20.04.1984 Ngôn ngữ Anh   x x "
27 84 Nguyễn Thị Ngọc Xuân x 18.02.1995 Ngôn ngữ Anh   x x "
28 87 Trần Nguyễn Diễm x 26.01.1986 Ngôn ngữ Anh   x x "
29 90 Cao Dương Cảnh   04.01.1994 Ngôn ngữ Anh   x x "
30 97 Nguyễn Văn Điều   21.07.1989 Ngôn ngữ Anh   x x "
31 16 Nguyễn Phú  Quí   30.11.1986 Sư phạm Tiếng Anh   x x "
32 21 Trần Thị Mỹ Hân x 25.06.1988 Sư phạm Tiếng Anh   x x "
33 37 Nguyễn Xuân Trang x 09.01.1994 Sư phạm Tiếng Anh   x x "
34 51 Hồ Thanh Chất   19.10.1994 Sư phạm Tiếng Anh   x x "
35 75 Nguyễn Thị Thanh x 07.07.1993 Sư phạm Tiếng Anh   x x "
36 85 Trịnh Đình Văn   16.06.1994 Sư phạm Tiếng Anh   x x "
37 92 Nguyễn Thị Huyền Chân x 1994 Sư phạm Tiếng Anh   x x "
38 94 Nguyễn Lê Tố Như x 15.04.1977 Sư phạm Tiếng Anh     x "

Ghi chú: Các môn tổ chức lớp ôn:  M1: Văn học; M2: Lý luận Nhà nước & pháp luật; M3: Luật Dân sự.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 559

Hôm qua 820

Tuần này 4199

Tháng này 22675

Tất cả 490890