DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ÔN TẬP - LỚP 7
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC - NĂM 2017

TT HS Họ Tên Nữ Ngày sinh Ngành đăng ký thi M1 M2 M3
1 24 Lâm Văn Dũng   01.06.1995 Kỹ thuật công trình XD x x x
2 28 Lữ Thái  Hiển   15.08.1990 Kỹ thuật công trình XD x x x
3 45 Phạm Thanh Thế   24.10.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
4 62 Trương Văn Đầy   28.10.1994 Kỹ thuật công trình XD x x x
5 164 Nguyễn Minh Duy   08.12.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
6 165 Hồ Bá Quốc   16.09.1995 Kỹ thuật công trình XD x x x
7 210 Nguyễn Tuấn   22.11.1995 Kỹ thuật công trình XD x x x
8 318 Tiết Trọng Lâm   30.01.1994 Kỹ thuật công trình XD x x x
9 319 Phạm Minh Trí   05.12.1995 Kỹ thuật công trình XD x x x
10 321 Lê Minh Phúc   21.08.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
11 322 Nguyễn Hữu Duân   09.10.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
12 323 Đặng Hoàng Duy   26.10.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
13 352 Lê Thành Sang   25.11.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
14 358 Phan Hồng Quí   07.03.1994 Kỹ thuật công trình XD x x x
15 389 Lê Hoài  Thương   05.06.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
16 393 Ngô Quang Huy   12.10.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
17 394 Hà Quốc Ái    02.07.1996 Kỹ thuật công trình XD x x x
18 443 Lê Trường An   01.11.1993 Kỹ thuật công trình XD x x x
19 275 Nguyễn Phan Linh   21.01.1996 Kỹ thuật công trình XD x x  
20 163 Nguyễn Văn Khang   03.03.1995 Kỹ thuật công trình XD x   x
21 351 Huỳnh Nhân Quyền   30.04.1996 Kỹ thuật công trình XD x   x
22 270 Cao Huỳnh  Dương   11.06.1995 Kỹ thuật công trình XD   x x
23 38bis Nguyễn Minh Thống   19.01.1993 Kỹ thuật công trình XD   x  
24 262 Phạm Quốc Thịnh   20.07.1996 Kỹ thuật công trình XD   x  
25 03 Lê Tấn Đạt   09.01.1995 Kỹ thuật XD công trình GT x x x
26 06 Nguyễn Văn Thường   14.02.1991 Kỹ thuật XD công trình GT x x x
27 232 Nguyễn Thanh Nam   17.01.1996 Kỹ thuật điện, điện tử x    
28 338 Lê Hải Yến x 23.03.1996 Kỹ thuật điện, điện tử x    
29 339 Lê Văn Qui   29.09.1996 Kỹ thuật điện, điện tử x    
30 427 Lê Quốc Nhựt   20.11.1990 Kỹ thuật cơ khí x    

Ghi chú: Các môn tổ chức lớp ôn: M1: Toán học; M2: Sức bền vật liệu; M3: Bê-tông cơ sở.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 559

Hôm qua 820

Tuần này 4199

Tháng này 22675

Tất cả 490890