DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ÔN TẬP - LỚP 6
KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC - NĂM 2017

TT HS Họ Tên Nữ Ngày sinh Ngành đăng ký thi M1 M2 M3
1 35 Khoa Tú Phụng x 20.11.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
2 38 Châu Thị Hồng x 23.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
3 40 Lê Văn  Kháng   19.09.1993 Quản lý tài nguyên&MT x x x
4 43 Lê Huỳnh Như x 10.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
5 48 Phạm Tuyết Minh x 18.01.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
6 50 Lê Phước  Nhân   26.12.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
7 100 Nguyễn Huyền Tiên x 26.08.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
8 112 Nguyễn Minh Tiến   24.11.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
9 113 Nguyễn Minh Tài   30.05.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
10 117 Nguyễn Lê Nhân Ái   04.03.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
11 124 Nguyễn Thị Trúc Anh x 06.03.1994 Quản lý tài nguyên&MT x x x
12 127 Lê Thanh Tùng   09.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
13 143 Nguyễn Thị Thiên Kim x 27.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
14 144 Chung Văn Quí   30.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
15 145 Huỳnh Thanh Tiến   03.08.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
16 146 Lê Minh Vàng   19.09.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
17 147 Trần Quốc Triệu   15.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
18 148 Trịnh Thị Mỹ Duyên x 26.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
19 149 Nguyễn Hoài Tâm   03.12.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
20 150 Trần Mỹ Hương x 01.03.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
21 154 Nguyễn Hữu Trọng   01.06.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
22 155 Lê Thị Bích Lam x 04.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
23 157 Phạm Hoàng Phúc   20.08.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
24 158 Phương Thị Tường Vi x 01.10.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
25 173 Lê Thị Huyền Như x 19.12.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
26 174 Nguyễn Thị Cẩm Duyên x 10.03.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
27 176 Văn Thùy Trang x 1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
28 184 Nguyễn Thùy Bảo Ngọc x 15.07.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
29 186 Trang Thanh Hào   24.08.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
30 189 Trần Văn  Đô   09.02.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
31 200 Trần Thị Bảo Anh x 28.06.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
32 201 Lê Long Hải   25.12.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
33 203 Nguyễn Hoàng  Ân    28.11.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
34 208 Dương Văn Thái   18.10.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
35 211 Võ Hoài  Tân   18.12.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
36 217 Lâm Ngọc Trúc Ly x 06.03.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
37 223 Nguyễn Vủ Luân   17.07.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
38 225 Lê Hồ Trúc Lam x 18.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
39 226 Trần Phương  Thảo x 03.06.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
40 227 Nguyễn Thị Thắm x 27.08.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
41 228 Nguyễn Thị Hồng x 04.08.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
42 229 Nguyễn Thị Hồng Nhung x 03.11.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
43 241 Đào Trung  Đông   05.10.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
44 242 Lê Thị Bảo Ngọc x 05.06.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
45 243 Ngô Thị Hồng Cúc x 29.03.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
46 244 Trần Thị Ngọc Ngân x 10.11.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
47 273 Lê Kim Liểu x 15.08.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
48 279 Nguyễn Văn Hát   27.01.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
49 287 Phạm Ngọc Bảo Trâm x 12.07.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
50 289 Trương Lê Mi Mi x 01.01.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
51 290 Nguyễn Minh Nhật   15.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
52 293 Cao Trung Nghĩa   03.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
53 294 Nguyễn Ngọc Thủy Thanh x 08.03.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
54 296 Mai Kim  Riêng x 09.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
55 308 Lê Thị Hồng Thêm x 24.06.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
56 344 Lê Thị Mỹ Trinh x 25.11.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
57 348 Đỗ Thị Diễm Hương x 02.07.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
58 353 Võ Thị Mỹ  Phương x 19.04.1994 Quản lý tài nguyên&MT x x x
59 355 Nguyễn Thị Hồng Nguyên x 08.09.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x x
60 379 Trần Thị Cẩm Ngọc x 19.12.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
61 406 Trần Nguyễn Kiều Lam x 19.09.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
62 407 Nguyễn Mạnh Cường   08.10.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
63 408 Nguyễn Hữu Đăng Khoa   04.10.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
64 433 Đỗ Hữu Tiến   11.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x x
65 202 Trịnh Ngọc Phúc   04.08.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x  
66 204 Trương Anh Trà    25.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x x  
67 342 Nguyễn Hữu Huy Hào   12.12.1995 Quản lý tài nguyên&MT x x  
68 80 Nguyễn Đức Anh   17.06.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
69 81 Võ Hoàng Khương   15.12.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
70 160 Nguyễn Tấn Tài   01.11.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
71 171 Đoàn Thùy Hương x 02.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
72 181 Trần Thị Minh Kha x 05.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
73 257 Võ Hoàng Phúc   03.01.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
74 291 Nguyễn Trí Ngôn   21.11.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
75 292 Nguyễn Vĩnh Nghi   12.03.1994 Quản lý tài nguyên&MT x   x
76 307 Nguyễn Thanh   15.06.1995 Quản lý tài nguyên&MT x   x
77 349 Nguyễn Thaành Nam   05.09.1995 Quản lý tài nguyên&MT x   x
78 354 Nguyễn Cẩm Nhung x 13.02.1996 Quản lý tài nguyên&MT x   x
79 398 Cao Hoài Phong   09.08.1993 Quản lý tài nguyên&MT x   x
80 446 Lê Phát Huy   07.05.1993 Quản lý tài nguyên&MT x   x
81 36 Nguyễn Đức Dũng   07.05.1995 Quản lý tài nguyên&MT x    
82 195 Nguyễn Đinh Sang   29.07.1996 Quản lý tài nguyên&MT x    
83 230 Lê Minh Tiến   01.01.1996 Quản lý tài nguyên&MT x    
84 309 Lê Thanh Phúc   19.07.1996 Quản lý tài nguyên&MT x    
85 310 Hứa Diểm Mi x 05.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT x    
86 370 Đinh Công Bằng   05.09.1996 Quản lý tài nguyên&MT x    
87 423 Phan Nguyễn Trâm Anh x 23.05.1995 Quản lý tài nguyên&MT x    
88 110 Huỳnh Bích Phượng x 22.04.1996 Quản lý tài nguyên&MT   x x
89 283 Huỳnh Minh Nhựt   02.07.1993 Quản lý tài nguyên&MT   x x

Ghi chú: Các môn tổ chức lớp ôn: M1: Toán học; M2: Quản lý môi trường; M3: Quản lý tài nguyên nước.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 558

Hôm qua 820

Tuần này 4198

Tháng này 22674

Tất cả 490889