DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ ÔN TẬP - LỚP 2
 KỲ THI TUYỂN SINH LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG & ĐẠI HỌC - NĂM 2017

TT HS Họ Tên Nữ Ngày sinh Ngành đăng ký thi M1 M2 M3
1 14 Tạ Hoàng Phương Trâm x 23.11.1992 Quản trị kinh doanh x x x
2 17 Trần Thị Quỳnh Phượng x 02.12.1995 Quản trị kinh doanh x x x
3 56 Khưu Nguyễn Quang Vinh   02.01.1996 Quản trị kinh doanh x x x
4 89 Nguyễn Đặng Thái Phương   09.11.1996 Quản trị kinh doanh x x x
5 94 Võ Thị Hồng Búp  x 21.09.1996 Quản trị kinh doanh x x x
6 95 Lê Thanh Nhi x 01.11.1996 Quản trị kinh doanh x x x
7 96 Lê Phạm Ngọc Nhiều x 02.03.1996 Quản trị kinh doanh x x x
8 107 Châu Bảo Trân x 03.11.1995 Quản trị kinh doanh x x x
9 141 Nguyễn Nhật Hào   14.12.1996 Quản trị kinh doanh x x x
10 142 Dương Châu Đoan x 04.03.1996 Quản trị kinh doanh x x x
11 175 Nguyễn Hoàng Trâm Anh x 09.07.1996 Quản trị kinh doanh x x x
12 191 Lâm Thị Thanh Đan x 05.10.1996 Quản trị kinh doanh x x x
13 192 Nguyễn Hiệp Minh Nghi x 10.12.1995 Quản trị kinh doanh x x x
14 194 Lê Trần Nhựt Thơ   04.02.1996 Quản trị kinh doanh x x x
15 197 Võ Minh Khoa   09.05.1996 Quản trị kinh doanh x x x
16 218 Lê Thị Hồng Đào x 18.03.1996 Quản trị kinh doanh x x x
17 260 Lê Tuấn Kiệt   07.11.1992 Quản trị kinh doanh x x x
18 326 Đoàn Ngọc Hân x 09.10.1996 Quản trị kinh doanh x x x
19 330 Trần Thái Ngọc   20.10.1996 Quản trị kinh doanh x x x
20 331 Trần Ngọc Hân x 16.04.1996 Quản trị kinh doanh x x x
21 335 Lư Ánh Xuân x 10.11.1990 Quản trị kinh doanh x x x
22 345 Lê Hồng Thư x 29.11.1995 Quản trị kinh doanh x x x
23 356 Phạm Ngọc Tuyết x 11.02.1996 Quản trị kinh doanh x x x
24 376 Nguyễn Thị Huỳnh Hoa x 18.08.1996 Quản trị kinh doanh x x x
25 392 Nguyễn Thị Tường Vi x 16.02.1996 Quản trị kinh doanh x x x
26 402 Hồ Đăng  Khoa   17.05.1996 Quản trị kinh doanh x x x
27 422 Dương Quang Đạt   21.06.1995 Quản trị kinh doanh x x x
28 432 Dương Minh Thư x 09.06.1996 Quản trị kinh doanh x x x
29 437 Phan Minh Tuấn   22.03.1994 Quản trị kinh doanh x x x
30 442 Quách Khả Châu x 01.09.1996 Quản trị kinh doanh x x x
31 102 Nguyễn Lê Anh Thư x 29.05.1996 Quản trị kinh doanh x x  
32 138 La Thị Phượng Mai x 30.12.1995 Quản trị kinh doanh x x  
33 284 Quách Hải Đồng   04.03.1993 Quản trị kinh doanh x x  
34 139 Ngô Tấn Phúc   04.07.1996 Quản trị kinh doanh x    
35 421 Trần Thị Kha x 02.06.1994 Quản trị kinh doanh x    
36 193 Nguyễn Thị Kiều Phương x 12.05.1996 Kinh doanh thương mại x x  
37 216 Đinh Thị Tuyết Minh x 16.03.1996 Kinh doanh thương mại x x  

Ghi chú: M1: Toán học; M2: Kinh tế vi mô; M3: Quản trị học.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 559

Hôm qua 820

Tuần này 4199

Tháng này 22675

Tất cả 490890