DANH MỤC NGÀNH VÀ CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2017

STT

Mã ngành

Tên ngành

Chỉ tiêu bố sung

Mã tổ hợp
xét tuyển

Điểm xét tuyển

1

52420101

Sinh học, gồm 2 chuyên ngành:
- Sinh học;
- Vi sinh vật học.

20

B00

17.50

2

52420203

Sinh học ứng dụng

20

A00, B00

18.75

3

52440306

Khoa học đất

30

B00

15.50

4

52460112

Toán ứng dụng

20

A00

15.50

5

52480101

Khoa học máy tính

10

A00, A01

16.50

6

52520214

Kỹ thuật máy tính

10

A00, A01

16.50

7

52520309

Kỹ thuật Vật liệu

20

A00, A01

15.50

8

52520320

Kỹ thuật môi trường

20

A00, B00

16.50

9

52520401

Vật lý kỹ thuật

20

A00, A01

15.50

10

52580202

Kỹ thuật công trình thủy

15

A00, A01

15.50

11

52580212

Kỹ thuật tài nguyên nước

20

A00, A01

15.50

12

52620105

Chăn nuôi

20

A00, B00

16.25

13

52620113

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

20

B00

15.50

14

52620116

Phát triển nông thôn

20

A00, A01, B00

15.50

15

52620205

Lâm sinh

20

A00, A01, B00

15.50

16

52620305

Quản lý nguồn lợi thủy sản

20

A00, B00

15.50

17

52480201C

Công nghệ thông tin (Chương trình chất lượng cao)

20

A01, D01, D07

17.25

18

52510401C

Công nghệ kỹ thuật hoá học (Chương trình chất lượng cao)

20

A01, D07, D08

17.50

19

52620301T

Nuôi trồng thuỷ sản (Chương trình tiên tiến)

20

A01, D07, D08

15.75

20

52220113H

Việt Nam học (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

C00, D01

21.25

21

52220201H

Ngôn ngữ Anh (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

D01

19.25

22

52340101H

Quản trị kinh doanh (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

A00, A01, D01

18.50

23

52480201H

Công nghệ thông tin (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

A00, A01

15.50

24

52580201H

Kỹ thuật công trình xây dựng (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

A00, A01

15.50

25

52620102H

Khuyến nông (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

A00, A01, B00

15.50

26

52620109H

Nông học (Chuyên ngành Kỹ thuật Nông nghiệp - Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

B00

15.50

27

52620114H

Kinh doanh nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

A00, A01, D01

15.50

28

52620115H

Kinh tế nông nghiệp (Đào tạo tại Khu Hòa An)

15

A00, A01, D01

15.50

29

52620301H

Nuôi trồng thuỷ sản (Đào tạo tại Khu Hòa An)

20

B00

15.50

   

Tổng cộng

560

   

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo - Trường Đại học Cần Thơ
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0292. 3872 728
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Kênh tư vấn tuyển sinh

Phone/Zalo/Viber: 0886889922

Quảng cáo

 

Giới thiệu

Lượt truy cập

Hôm nay 25

Hôm qua 290

Tuần này 25

Tháng này 3312

Tất cả 432306