Khoa Thủy sản

Sử dụng chương trình đào tạo của Trường đại học Alabama, Hoa Kỳ. Sau khi thí sinh trúng tuyển vào trường (khối A và khối B) có thể nộp đơn xin xét tuyển. Nguyên tắc xét tuyển sẽ dựa trên kết quả kiểm tra Tiếng Anh và điểm thi tuyển sinh. Chương trình này được giảng dạy bằng tiếng Anh

Thông tin chung

-    Khối thi tuyển sinh: A, A1, D1; chỉ tiêu dự kiến: 60.

-    Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

-    Danh hiệu khoa học: Cử nhân.

-    Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Kinh tế nông nghiệp.

-    Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Kinh tế thủy sản.

Mục tiêu đào tạo

     Đào tạo Cử nhân có kiến thức và nền tảng về kinh tế-kỹ thuật trong lĩnh vực thuỷ sản để tiếp tục nâng cao và mở rộng kiến thức nhằm thích ứng với nhu cầu phát triển kinh tế khu vực ĐBSCL. Có khả năng phán đoán được tình hình phát triển ngành thủy sản để sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo duy trì và phát triển kinh tế thủy sản và ổn định môi trường tạo thế mạnh và phát huy tiềm năng ngành thủy sản của vùng ĐBSCL. 

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

-    Các cơ quan quản lý ngành thủy sản;

-    Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về kinh tế thủy sản;

-    Các dự án thủy sản trong nước và quốc tế;

-    Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản;

-    Các cơ sở thủy sản.

Thông tin chung

-    Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 80.

-    Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

-    Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

-    Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Bệnh học thủy sản.

Mục tiêu đào tạo

     Đào tạo Kỹ sư chuyên ngành bệnh học thủy sảncó trình độ đại học có phẩm chất chính trị, có đạo đức nghề nghiệp, có sức khỏe tốt, có kiến thức cơ bản về nuôi trồng thuỷ sản, kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực tiễn về quản lý dịch bệnh thủy sản phục vụ cho nuôi trồng thủy sản bền vững. Có khả năng làm việc độc lập và kỹ năng làm việc tập thể trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn liên quan đến thuỷ sản. có nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; có sức khỏe; tôn trọng nghề nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ về lĩnh vực bệnh thủy sản

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

-    Các cơ quan quản lý ngành thủy sản;

-    Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thủy sản; các dự án thủy sản trong nước và quốc tế;

-    Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản;

-    Tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thủy sản.

Thông tin chung

-    Khối thi tuyển sinh: A, B; chỉ tiêu dự kiến: 60.

-    Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

-    Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

-    Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Quản lý nguồn lợi thủy sản.

Mục tiêu đào tạo

     Đào tạo kỹ sư Quản lý nguồn lợi thủy sản có hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức chuyên môn sâu về Quản lý nguồn lợi thủy sản và kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, đảm nhận trực tiếp công tác kỹ thuật và quản lý tại các cơ sở dịch vụ, nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến nguồn lợi thủy sản; có nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; có sức khỏe; tôn trọng nghề nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ về lĩnh vực thủy sản.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

Người học sau khi tốt nghiệp có khả năng làm việc ở các cơ quan như sau:

-    Cơ quan quản lý ngành thủy sản;

-    Cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thủy sản; các dự án thủy sản trong nước và quốc tế;

-    Doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản;

-    Khu bảo tồn nguồn lợi thủy sản, các công ty dịch vụ phát triển du lịch.

1. Nuôi trồng thủy sản

Thông tin chung

-   Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 100.

-   Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

-   Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

-   Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Nuôi trồng thủy sản.

Mục tiêu đào tạo

    Đào tạo kỹ sư Nuôi trồng thủy sản (NTTS) có hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức chuyên môn sâu về NTTS và kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, đảm nhận trực tiếp công tác kỹ thuật và quản lý tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến thủy sản; có nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; có sức khỏe; tôn trọng nghề nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ về lĩnh vực NTTS.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

-   Các cơ quan quản lý ngành thủy sản;

-   Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thủy sản; các dự án thủy sản trong nước và quốc tế;

-   Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản;

-   Tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thủy sản.

2. Nuôi và bảo tồn sinh vật biển

Thông tin chung

-   Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 60.

-   Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

-   Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

-   Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Nuôi trồng thủy sản.

-   Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Nuôi và bảo tồn sinh vật biển.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo kỹ sư Nuôi trồng thủy sản (NTTS) có hệ thống kiến thức khoa học cơ bản, có kiến thức chuyên môn sâu về NTTS và kỹ năng nghiệp vụ thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, đảm nhận trực tiếp công tác kỹ thuật và quản lý tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo có liên quan đến thủy sản; có nhận thức chính trị và phẩm chất đạo đức tốt; có sức khỏe; tôn trọng nghề nghiệp; có khả năng tiếp tục học tập ở các bậc học sau đại học nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ về lĩnh vực NTTS.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

-   Các cơ quan quản lý ngành thủy sản;

-   Các cơ sở đào tạo và nghiên cứu về thủy sản; các dự án thủy sản trong nước và quốc tế;

-   Các doanh nghiệp/cơ sở sản xuất và cung cấp dịch vụ thủy sản;

-   Tự tổ chức sản xuất và kinh doanh thủy sản.

-   Các viện nghiên cứu, trường đại học có nhu cầu giảng dạy và nghiên cứu về sinh học biển, nuôi hải sản, đa dạng và bảo tồn sinh vật biển.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo-Trường ĐHCT
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710. 3600 433
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Giới thiệu

Quảng cáo