Thông tin chung

-   Khối thi tuyển sinh: A, A1; chỉ tiêu dự kiến: 100.

-   Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140

-   Danh hiệu khoa học: Kỹ sư

-   Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Quản lý công nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo Quản lý công nghiệp đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt sẵn sàng làm việc trong các cơ sở giáo dục, công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Sinh viên được trang bị các kiến thức cơ sở vững vàng, có khả năng giải quyết các vấn đề kinh tế, kỹ thuật, có khả năng phát triển nghiên cứu về chuyên ngành quản lý công nghiệp, đáp ứng nhu cầu lao động có trình độ quản lý của đất nước.

Các mục tiêu cụ thể như sau:

-    Cung cấp cho sinh viên các kiến thức tổng hợp về khoa học cơ bản, kỹ thuật, kinh tế và tối ưu hóa mô hình sản xuất và dịch vụ, là điều kiện cần thiết để sinh viên phát huy tính sáng tạo trong hoạt động nghề nghiệp, khả năng tự học và tự nghiên cứu.

-   Phát triển các kỹ năng giúp cho sinh viên có khả năng: giao tiếp, làm việc trong nhóm, kỹ năng giải quyết vấn đề, rèn luyện thái độ chuyên nghiệp và đạo đức nghề nghiệp; sẵn sàng làm việc trong môi trường hiện đại, phức tạp và học tập suốt đời.

-    Rèn luyện kỹ năng về tiếng Anh trong học tập, nghiên cứu và giao tiếp.

Nơi có thể xin việc sau khi tốt nghiệp

-   Trở thành nghiên cứu viên, giảng viên trong lĩnh vực quản lý công nghiệp ở các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cao đẳng, nghề

-   Kỹ sư kế hoạch, kỹ sư quản lý kho, kỹ sư bảo trì, kỹ sư kiểm soát/quản lý chất lượng,…trong các doanh nghiệp sản xuất và dịch vụ

-   Quản đốc phân xưởng, giám sát sản xuất, quản lý dự án, quản lý nhân sự,…trong các cơ quan, công ty, xí nghiệp

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo-Trường ĐHCT
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710. 3600 433
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Giới thiệu

Quảng cáo