Thông tin chung

-   Khối thi tuyển sinh: A, A1, D1; chỉ tiêu dự kiến: 100.

-   Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

-   Danh hiệu khoa học: Cử nhân.

-   Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Kế toán.

Mục tiêu đào tạo

    Chương trình đào tạo cử nhân Kế toán hướng đến đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong lĩnh vực kế toán theo định hướng chuyên nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, người học có phẩm chất chính trị, tư cách đạo đức, sức khoẻ tốt, và có trách nhiệm với xã hội; có kiến thức cơ bản về kinh tế, chính trị, xã hội; nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về cơ sở ngành và chuyên ngành; thiết kế và điều hành hệ thống kế toán trong các đơn vị kế toán; có tư duy độc lập; có năng lực nghiên cứu tự bổ sung kiến thức theo yêu cầu công việc và có khả năng thích nghi với sự thay đổi của môi trường làm việc.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

-   Các cơ quan nhà nước về quản lý kinh tế; Quản lý dự án.

-   Nghiệp vụ kế toán tổng hợp, quản lý về mặt kế toán, tài vụ, thống kê cho các cơ quan hành chánh sự nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, thương mại thuộc mọi thành phần kinh tế.

-   Các viện, trường, các cơ sở đào tạo có chuyên ngành kế toán.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo-Trường ĐHCT
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710. 3600 433
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Giới thiệu

Quảng cáo