1. Khoa học cây trồng

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 150.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp và bảng điểm: Khoa học cây trồng.

Mục tiêu đào tạo

- Chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng trình độ đại học nhằm đào tạo kỹ sư Khoa học cây trồng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có năng lực thực hành, tận tụy với nghề nghiệp, có khả năng tiếp tục phát triển trong chuyên môn và ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước.

- Trang bị cho người học các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông thường. Người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học và sinh hóa giúp hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan đến cây trồng.

- Đào tạo kỹ sư khoa học cây trồng có kiến thức chuyên sâu về quản lý cây trồng để đạt được năng suất và hiệu quả cao bao gồm kỹ thuật trồng; chăm sóc; biết nhận diện, phòng trừ sâu bệnh và cỏ dại hại cây trồng; quản lý dinh dưỡng; điều khiển ra hoa và bảo quản sau thu hoạch. Bên cạnh đó có khả năng làm việc theo nhóm, tính tự chủ trong phương pháp làm việc và nghiên cứu khoa học, biết phân tích các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn ngành Khoa học cây trồng, đúc kết và hình thành kỹ năng tư duy sáng tạo.

- Đào tạo kỹ sư ngành Khoa học cây trồng làm việc được ở Viện, Trường, các Cơ quan nghiên cứu và giảng dạy. Bên cạnh đó, làm việc tốt ở các sở ban ngành và công ty liên quan đến nông nghiệp. Đủ trình độ để theo học ở những bậc học cao hơn trong và ngoài nước.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

- Cán bộ kỹ thuật, quản lý, nghiên cứu và giảng dạy trong lĩnh vực Khoa học cây trồng trong các trường, viện, sở ban ngành, trung tâm, các tổ chức xã hội, tổ chức phi chính phủ, doanh nghiệp, công ty,…

2. Công nghệ giống cây trồng

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 75.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Khoa học cây trồng.

- Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Công nghệ giống cây trồng.

Mục tiêu đào tạo

- Chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng chuyên ngành Công nghệ giống cây trồng trình độ đại học đào tạo kỹ sư Khoa học cây trồng chuyên ngành Công nghệ giống cây trồng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực và kinh tế của đất nước và vùng đồng bằng sông Cửu Long.

- Chương trình đào tạo trang bị các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về công tác chọn tạo giống cây trồng. Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ giống cây trồng hiểu rõ các nguyên lý của các quá trình sinh học liên quan tới giống cây trồng; có kiến thức cơ bản về sinh học, hóa học, sinh hoá, thống kê sinh học và tin học để hỗ trợ việc học tập; có khả năng chọn tạo và quản lý giống cây trồng; có khả năng tự học và nghiên cứu; có khả năng tham gia, quản lý việc sản xuất và ứng dụng các công nghệ mới trong chọn tạo giống cây trồng; tự tin trong nghề nghiệp nhằm phục vụ cho sản xuất giống nông nghiệp ở ĐBSCL và đủ trình độ để theo học sau đại học trong và ngoài nước.

- Sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa học cây trồng chuyên ngành Công nghệ giống cây trồng có đủ năng lực để làm việc trong nhiều lĩnh vực về giống cây trồng, kỹ thuật chọn tạo, canh tác các loại cây trồng tại các cơ sở nông nghiệp như Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến Nông, Trung tâm giống, Công ty sản xuất hạt giống và các Viện, Trường.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

Kỹ sư ngành Khoa học cây trồng chuyên ngành Công nghệ giống cây trồng có khả năng tìm được cơ hội làm việc rộng rãi trong nhiều lĩnh vực về giống cây trồng, kỹ thuật chọn tạo, canh tác các loại cây trồng tại các cơ sở nông nghiệp như Sở Nông nghiệp, Trung tâm Khuyến Nông, Trung tâm giống, Công ty sản xuất hạt giống và các Viện, Trường.

3. Nông nghiệp sạch

Thông tin chung

- Khối thi tuyển sinh: B; chỉ tiêu dự kiến: 75.

- Thời gian đào tạo: 4 năm; Tổng số tín chỉ toàn khóa học: 140.

- Danh hiệu khoa học: Kỹ sư.

- Tên ngành trên bằng tốt nghiệp: Khoa học cây trồng.

- Tên chuyên ngành trên bảng điểm: Nông nghiệp sạch.

Mục tiêu đào tạo

- Chương trình đào tạo ngành Khoa học cây trồng, chuyên ngành Nông nghiệp sạch trình độ đại học đào tạo kỹ sư ngành Khoa học cây trồng, chuyên ngành Nông nghiệp sạch có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khỏe, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; có các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, có khả năng sử dụng các phần mềm tin học ứng dụng và khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ thông thường; nắm vững kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành về lĩnh vực Nông nghiệp sạch có khả năng nghiên cứu, thiết kế và xây dựng các dự án nông nghiệp theo hướng sản xuất sạch và hữu cơ, có khả năng ứng dụng các biện pháp sinh học trong cải tạo độ phì nhiêu đất và xử lý đất ô nhiễm; có khả năng làm việc tập thể, phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng tư duy, phân tích và lập luận để giải quyết hiệu quả các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sản xuất nông nghiệp sạch, có khả năng tự nghiên cứu và học tập nâng cao trình độ.

- Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong các công ty sản xuất phân bón và phân hữu cơ vi sinh, các Công ty tư vấn và chứng nhận sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP và tiêu chuẩn hữu cơ, các Công ty sản xuất giống, các Trang trại sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP và hữu cơ, các Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên & Môi Trường, các Trung tâm khuyến nông, Chi cục bảo vệ thực vệ, Phòng Nông nghiệp, Phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường.

Nơi xin việc sau khi tốt nghiệp

Các Công ty sản xuất phân bón và phân hữu cơ vi sinh, các Công ty tư vấn và chứng nhận sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP và tiêu chuẩn hữu cơ, các Công ty sản xuất giống, các Trang trại sản xuất nông nghiệp theo tiêu chuẩn GAP và hữu cơ, các Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài Nguyên & Môi Trường, các Trung tâm khuyến nông, Chi cục bảo vệ thực vệ, Phòng Nông nghiệp, Phòng Quản lý Tài Nguyên và Môi trường,... ở các Quận / Huyện / Thành phố.

Liên hệ Tư vấn Tuyển sinh

Phòng Đào tạo-Trường ĐHCT
- Địa chỉ: Đường 3/2, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: 0710. 3600 433
- Email: tuyensinh@ctu.edu.vn 

Giới thiệu

Quảng cáo